నా పువ్వులో ఆడించుకున్నా వంకాయ

నా పువ్వులో ఆడించుకున్నా వంకాయలని దాచి మా ఆయనగారికి కూర వండి పెట్టేద్దనిని మొదట్లో బాగానే రెచ్చిపోయి దెంగేవారు కానీ రాను రాను ఆ రుచికూడా అలవాటు పడిపోయి మా సంసార జీవితం మళ్ళి సప్ప పడింది నాచేతిలో ఎలాగు వంకాయ ఆయుధం ఉందికదా దానితో సుఖపడుతున్నాను ఆపని చేస్తూనే ఒకసారి రంగమ్మతో ఏమే ఈరోజు నా వంటికి నలుగు పెట్టి స్తానం చేయించు అన్నాను అలాగే అమ్మగారు అని సున్ని పిండిని నూనె పోసి కలిపింది నేను ఈలోపు నా బట్టలు విప్పేసి ఒక్క అడుగులంగాని నా రొమ్ముల మీదకి కట్టుకుని ఒక స్టూల్ వేసుకుని కుర్చున్నాను రంగమ్మ నిదానంగా న చేతులకి నా మోకళ్ళ కిందభాగానికి నలుగు పిండి పట్టించి బాగా రుద్ది నిదానంగా నా లంగాని కొంచెం పైకి లేపి నా తొడలని నిమురుతూ నలుగు పిండి పట్టిస్తుంది అలా అలా కొంచెం కొంచెం పైకి లేపుతూ పూర్తిగా నా అడతనం మీద నలుగుపిండి ని పెట్టి రుద్దుతుంది అక్కడ వెంట్రుకలు తన చేతితో కదుపుతూ ఏంటమ్మగారు ఈమద్య సుబ్రం చేసినట్టు లేరే అంది అవునే ఆయన మళ్ళి నన్ను పట్టించుకోవడంలేదు ఇంక ఎలాగో వంకయ తోసుకునేది నేనే కదా అని వాటిని సుబ్రం చేయలేదు అన్నాను బలేవారు అమ్మగారు మీరు అయ్యగారు దగ్గరకి రావడం లేదు అని ఇలాగ వదిలేస్తే రేపెప్పుడన్న అయ్యగారికి కోరిక పుట్టి గబుక్కున లంగా ఎత్తారనుకోండి అక్కడ రింగులు తిరిగిన అడివి కనిపిస్తే ఆయనకి పుట్టిన కోరిక కాస్తా చల్లారిపోదూ అంది ఏమే నా మొగుడు గురించి నాకన్న నువ్వే బాగా ఆలోచిస్తున్నవ్ ఏంటి కొంపతీసి నామొగుడి మీద కన్నేశావా?? అన్నాను అయ్యగారి కింద నలగాలని నాకు చాలా రోజులనుండీ కోరిక అమ్మగారు కానీ మాలాంటి వాళ్ళ మీద ఆయన దృష్టి పడుతుందా?? మీరే చెప్పండి అంది.

ఒకసారి నన్ను చెప్పమంటావా?? అన్నాను ఏమని చెపుతారండీ అంది రంగమ్మ ఏముంది మన రంగి మీమీద మనసు పడింది ఒకసారి దాని కోరిక తీరుస్తారా అని అడుగుతా ఇష్టమైతే తీరుస్తారు లేకపోతే లేదు ఏమంటావ్ అన్నాను అమ్మగారు నిజంగా చెపుతారా అలా అంది ఆత్రంగా దాని ఆత్రం చూసి ఏంటే అప్పుడే కింద చెమ్మ అయిపోయినట్టుందే అన్నాను చీ పోడమ్మగారు నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది అబ్బోఓఓ సరే ఆయన్ని రానీ ఒకసారి మాట్లాడి చూస్తాను ముందు ఈపని కానీ అన్నాను.

నేను కట్టుకున్న అడుగు లంగాని విప్పేసి నా వల్లంతా నలుగు పెట్టి బాగా రుద్ది నా రొమ్ములని నడుముని నా ఉపస్తుని బొడ్డుని నా పిర్రలని బాగా మర్ద్దించి నాకు తల స్తానం చేయించి సాంబ్రణి పొగ వేసే టైంలో ఆయన వచ్చారు రంగి వెంటనే దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోయింది నేను ఆయనతో విషయం చెప్పాను అది ఇష్టపడిన మాట పక్కన పెడితే మరి నీకు పరవాలేదా?? అన్నారు ఆయన సముద్రం లో నీళ్ళు ఒక చెంచాడు తీస్తే సముద్రం ఇంకి పోతుందా?? అన్నాను ఇంత మంచిదానివేంటే నువ్వు అని నన్ను దగరకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుని ఒకసారి దాన్ని రమ్మను అన్నారు నేను వెళ్ళి రంగమ్మని పిలిచాను వచ్చి ఆయన ముందు తలొంచుకుని నిలపడింది ఏంటే నామీద మోజు పడ్డవంట నా పెళ్ళాం చెప్పింది ఒక్కాసారి నాకింద నలిగితే చాలు అన్నావంట ఏంటే నాలో నీకు అంత నచ్చింది అన్నారు ఆయన నేను వెళ్ళి వంటపని చూస్తాను అన్నాను నువ్వు ఉండవే ఇది సిగ్గుపడుతుందిగా సిగ్గుపడుతున్నదానిని నేను ఏమి చేసుకోను అన్నారు సిగ్గు కాదు అయ్యగారు మీరంటే భయం అంది చిన్న గొంతుతో రంగమ్మ నేనంటే భయపడి చచ్చేదానివి మరి నాతో ఎలా పడుకుంటవే అన్నారు ఆయన ఒక్కసారి మీతో మంచం ఎక్కితే నాభయం పోతుంది కద అయ్యగారు అంది రంగి అబ్బా మాట కారివే దా మంచం ఎక్కు ఐతే అన్నారు ఆయన మంచం మీద కుర్చుకుని ఇంక నేను వెళ్ళనా అన్నాను ఉండవే ఇది ఎలా దెంగించుకుంటుందో చూడు ఒకవేళ సరిగ్గా దెంగించుకోకపోతే అలాకాదు ఇలా అని చెప్పలిగదా మరి అన్నారు ఈయనేంటి నా ముందే దీనిని దెగుదాం అనుకుంటునారు ఒకరకంగా అదీ మంచిదేలే నా మొగుడు పరాయి ఆడదాన్ని ఎలా దెంగుతున్నాడొ చూడోచ్చు అనుకుని అలాగే నుంచున్నాను రావే రంగి రా మంచం ఎక్కు అన్నారు ఆయన రంగి నిదానంగా వెళి ఆయన పక్కన కుర్చుంది ఆయన ఒక్కసరే దానిని కౌగిలించుకుని దాని మొఖమంతా ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టారు అదేమో ఆఅమ్మామ్మమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మూముమంజ్మూఉము అంటూ మూలుగుతుంది ఆయన ఆవేశగా ముదులు పెడుతూనే దాని చీర విప్పేసి మంచం పక్కన పాడేసి దాని జాకీటు మీదకి వంగి జాకీటు మీదనుండీనే దాని రొమ్ములని కొరుకుతున్నారు అదేమో అయగారు అబ్బహహ్ ఏంటయ్యగారు నా సళ్ళు అంత నచ్చాయా జాకీటు విప్పుతాను ఉండండి అంటుంది ఆయనే దాని జాకీటు హుక్సులు దగ్గర పట్టుకుని బలవంతంగాలాగేసరికి హుక్సులు తెలిపోయి జాకీటు అంచులు విడిపోయాయి అంచులు పక్కకి తోసి దాని సల్ళు భలంగా పిసికేసి దాని లంగాని మొలవరకూ లేపేసి ఆయన లుంగీని ఊడతీసి ఆయన దాని పువ్వు మీద ఆయన చేతితో రుద్దారు నున్నగా గీసి ఉంచావేంటే అన్నారు దాని మొఖంలోకి చూస్తూ అవకాశం కుదిరినప్పుడు మిమల్ని ఎక్కించుకోవడానికి దానిని ముదుగానే సుబ్రంచేసి ఉంచాను అయ్యగారు అంది చూడవే దీనిని చుసి నేర్చుకో అన్నారు ఆయన నేను ఏమి మటలాడలేదు ఆయన దానిని చేత్తో పట్టుకుని దాని పూ గాడిలో పైకి కిందకీ రుద్ది సరిగా బొక్కలో పెట్టి లోపలికి నెట్టారు అయ్యాగారు అమ్మోఓ నా పువ్వు చిరిగిపోయేలా ఉందండీ అమ్మోఓ మీకులాగనే మీ మొడ్డకూడా తెగ బలిసినట్టునుందండి అమ్మోఓఓ ఇయ్యల నా పుకు చిరగడం కాయం అటుంది అబ్బ ఎంత కసి పురుగువే ఇన్నళ్ళనుండీ ఎందుకు చెప్పలేదే ఒకమాట చెపితే నీ పువ్వుని ఈపాటికే దున్నుకునేవాడినిగా అంటూ దరువు వేస్తున్నారు బాగా దెంగేశాకా అయ్యగారు నాకో కోరిక ఉందండి అంది ఏంటే చెప్పు అన్నారు ఆయన నేను మీ మీదకి ఎక్కి దెగుతానండీ అంది నువ్వు నన్నేమి దెంగగలవే అన్నారు ఏదో అండి నాకు వచ్చినట్టుగా చేసుకుంటాను కాదనకండయ్యా అంది రంగమ్మ సరే ఏదో ముచ్చట పడుతున్నావుగా కనీ అన్నారు ఆయన.

Telugu sex kathalu
Telugu sex kathalu

ఆయన మంచమ్మీద పడుకుని ఊం ఎక్కు అన్నారు అది సరిగ్గా ఆయాన మొడ్డ దగ్గర ముగ్గేసేల కుర్చుని ఆయనదానిని చేత్తో పట్టుకుని సరిగ్గా దాని పూకులోకి పెట్టుకుని అది అయన మీద పడుకుని ఊపడం మొదలెట్టింది అలా అలా వేగాన్ని పెంచుతూ ఇరగ దెంగుడు దెంగింది అమ్మోఓ నువ్వు సామన్యరాలివి కాదే ఎమో అనుకున్నాను నాకే కొత్తరుచి చుపించావుగా అన్నారు ఆయన ఏదోలేడి అయ్యగారు మీమీద నాకోరిక ఇలా తీర్చుకునాను అంతే అని అప్పటికే దాని పూకులో కార్చేసిన ఆయన తడి మొడ్డని చటుక్కున దాని నోటిలో పెట్టేసుకుని అచ్చం ఐస్ చీకినట్టు సుబ్రంగా చీకింది అది అలాచేస్తుంటే ఆయన మెలికలు తిరిగిపోయారు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటే చుక్కలు చూస్పిస్తున్నావుగా పైకి కనిపించడం లేదు గానీ మాంచి కసి పురుగువి అన్నారు ఆయన ఏదో మీదయ అయ్యగారు అంది రంగమ్మ. చూడవే చుసి నేర్చుకోవే ఈపనులు అన్నారు నాన్ను చూస్తూ.

అయ్యగారు నాకోరిక తీర్చారండీ మీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను అంది రంగమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఆయన మొఖంలోకి చూస్తూ రుణం తీర్చుకోకపోతే ఎలా కుదురుతుంది ఊరిలో నీ సాకలి పని మనెయ్య్ మా యింటిలో మీ అమ్మగారికి పనిలో సాయం చేస్తూ నాకింద నలుగుతూ నా రుణం తీర్చుకో ఈపనులన్ని వూరికినే ఏమి చెయ్యొద్దులే జీతం కూదా ఇస్తాను అన్నారు ఆయన.

అతకన్ననా అయ్యగారు ఏదో ఒకసారి మీకింద నలగాలి అనుకున్నా దానికి నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారా అంది దెంగులాటలో నీ పట్టులు మీ అమ్మగారికి కూడా నేర్పించవే అన్నారు తప్పకుండా అయగారు అంది హొయలు ఒలకబోస్తూ అనవసరంగా నాకు ఒక సవితని తెచ్చిపెట్టుకున్నాను లాగా ఉంది అనుకున్నాను దానిని దని హొయలుని చూస్తూ ఆతరవత నాలుగు రోజులు నా ముందే ఆయన దానిని కుమ్ముకున్నారు ఇంక ఇలా వదిలేస్తేలాభం లేదని ఒకసారి దాని మొగుడిని పిలిపించి విషయం చెప్పాను ఆ దెబ్బతో దానిని తీసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు వాడు హమయ్య దాని అడ్డు తప్పించుకున్నాం అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాను ఆయన దానికోసం చాలా రోజులు వెతికారు కాని వాళ్ళు దొరకలేదు హమయ్యా అనుకున్నాను.

మంత్రాలు – చింతకాయలు

ఈ కథ కేవలం ఊహ జనితమైనది.ఇంతకు ముందు వాటిల్లా ఇతరుల అనుభవాలను కథగా వ్రాయట్లేదు.ఐతే ఇన్స్పిరేషను మాత్రం నేడు సొసైటీలో జరుగుతున్న మోసాలు,అలాగే రసిక ప్రియులకు వినోదం అందించడమే.గోపీనాథ్ పిచ్చిపట్టినట్లుగా ఊరంతా తెగి తిరిగి ఉన్న డబ్బంతా ఖాళీ చేసుకొని సాయంత్రానికి కాళ్ళీడ్చుకొంటూ ఇంటికొచ్చాడు.ఇంటికి వచ్చీ రాంగానే వాకిట్లోనే కాచుకు కూర్చొన్న వాళ్ళ నాన్న భీమసేన్ రావు ఒసేవ్ నీ సుపుత్రుడొచ్చాడు గాని స్నానానికి వేన్నీళ్ళు ఎట్టి వేడి వేడిగా అన్నం వడ్డించు తిని విశ్రాంతి తీసుకొంటాడు అన్నాడు వెటకారంగాలోపలనుండి వచ్చిన శారద వచ్చావా నాయనా ..

ప్రొద్దుననగా కొట్టుకెళ్ళి సరుకులు పట్టుకొస్తానని డబ్బు తీసుకెళ్ళిన వాడివి ఇప్పుడా వచ్చేదీ ..ఇంతకూ సరుకులేవీ ?ఇంకా ఎక్కడి సరుకులే వెర్రి మొహమా ఊరంతా బలాదూర్ తిరగడానికి ఉన్న డబ్బంతా ఖర్చు చేసుంటాడు..ఏరా అంది శారదకక్కలేక మింగాలేక మిడిగుడ్లేసుకొని చూస్తుండిపోయాడు గోపీనాథ్.ఛీ ఛీ వెధవ బ్రతుకు ఎందుకురామమ్మల్ని ఇలా వేదించుకు తింటావు.ఏదైనా పని చేసుకొని నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించడం మాని మా మీద పడి బ్రతకడానికి నీకు సిగ్గులేదూ వయసుకొచ్చావు ఒక్కగానొక్కకొడుకువి అని ముద్దు చేస్తే ఇలా ఇంటి దొంగగా తయారయ్యావు… అంటూ శారద తిట్టిపోస్తుంటే పట్టించుకోకుండా లోపలకెళ్ళబోయాడు.భీంసేన్ రావు ఆగ్రహం పట్టలేక లేచి గోపీని లాగి బయటే నిలబెట్టేసాడు.దరిద్రుడా ఇంట చెడబుట్టావు.

ముగ్గురాడపిల్లల తరువాత పుట్టినోడివడివి మాకు ఆధారంగా ఉంటావనుకొంటే మమ్మల్ని దోచుకొని బ్రతుకు తున్నావు. కాస్తైనా భాద్యత లేదట్రా పశువా .ఉదయానే మీ అమ్మిచ్చినడబ్బు తీసుకొని వస్తేనే నీకు ఈరోజు ఇంట్లోనికి రానిచ్చేది.ఫో వెధవా అంటూ తరిమాడు.ఇంటి లోపలనుండి ఈ గొడవంతా చూస్తున్న ఆఖరమ్మాయి ఖనిజ పరిగెత్తుకొచ్చి వెళ్ళిపోబోతున్న గోపీ ని ఆపి ఈసారికి వదిలేద్దురు నాన్నారూ వాడిని నేను మారుస్తా అంటూ అభ్యర్తించింది.ఒసేవ్ అడ్డగాడిదా…. వాడు చెడిపోవటానికి నీవుకూడా కారణమేనే అంటూ కయ్యిమన్నాడు భీంసేన్అమ్మా నీవైనా చెప్పవే ….. ఇక ముందు ఇలా జరగకుండా నేను చూసుకొంటా అంటూ తమ్ముణ్ణి చేయిపట్టి వెనక్కి తీసుకొంది ఖనిజఖనిజకు తమ్ముడిపై ఉన్న ప్రేమాభిమానాలు తెలుసు ..అందుకే శారద దీనంగా భర్త వంక చూసింది.ఛీ … ఛీ వెదవ బ్రతుకు ఏమైనా చేసుకోండి ఇదే చివరి సారి ఇంకో సారి ఇలా జరిగిందో ఇంట్లో మీరుంటారు నేనుండను అంటూ ధుమధుమలాడుతూ లేచి లోపలకెళ్ళిపోయడు భీంసేన్ రావు.తేలుకుట్టిన దొంగలా తనవెనకున్న గోపీని లోపలకు తీసుకెళ్ళి తన గదిలో కూచొబెట్టి ఏరా తమ్ముడూ అమ్మా నాన్నలతో ఇలా ఎంతకాలమని తిట్లు తింటావు.రేప్రొద్దున నాకూ పెళ్లైయి వెళ్ళిపోతే నీకు దిక్కెవరు చెప్పూ అంటూ లాలనగా అడిగింది ఖనిజ.

ఏం మాట్లాడకుండా నేల చూపులు చూస్తున్నమరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గాపెళ్లి అయిన రమ్యపెళ్ళైన అమ్మాయిఅమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)సవిత చెల్లిసుజాత శృంగారంఅక్కా…!ఇది నా మొదటి కథసరిత టీచర్ఆఫీస్ బాస్ తోనా శృంగారాలుమాహి (రే) …మరిదిఅమ్మా-నీ పొదుగుఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటేఒక్కసారి అలుసిస్తే!?కలసి వచ్చిన అదృష్టంగర్ల్స్ హైస్కూల్జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)త్రిబుల్ ధమాకానా బుజ్జి చెల్లెలుమాలతి టీచర్శృంగార మధనం: సంజయ్భర్తల మార్పిడిగోపీని ఇంకేం మాట్లాడలేక పోయింది ఖనిజ .రాత్రికి బెడ్ మీద పడుకొని సీలింగ్ వైపు చూస్తూ తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు గోపీనాథ్. నాన్నాగారిలా సాంప్రదాయంగా సింపల్ గా బ్రతికేయడం తనకిష్టం లేదు.చచ్చీ చెడీ ఆయన ఇదరక్కల పెళ్ళిళ్ళు చేసాడు. ఇక ఖనిజకు పెళ్ళి చేసి పంపేస్తే ఈయనతో ఎలా వేగాలో? తనకా చదువు మీద ఇష్టం లేదు ఆయన బలవంతం మీద డిగ్రీ దాకా వచ్చాడు గాని తన దృ ష్టంతా ఏమైనా చేసి గొప్పగా బ్రకాలనే ఐతే ఏం చేయాలో మాత్రం తెలియడం లేదు.ప్చ్ అనుకొంటూ కళ్ళుమూసుకొన్నాడు.

Telugu Sex Stories
Telugu Sex Stories

ఇంతలో ఖనిజ వచ్చింది రేయ్ తమ్ముడూ పడుకొన్నావా అంటూ …ఆ ఇప్పుడే కళ్ళు మూసుకొన్నా ఏంటీనాకు తెలిసిన వారిదగ్గర ఏదో పోస్టు ఖాళీ ఉందంట ఉదయాన్నే వెళ్ళి ప్రయత్నించరాదూ… నాన్నగారి గోల తప్పుతుంది నీకూ కాస్త ఊరటగా ఉంటుందీ..అందిఒద్దక్కా… ఇలా చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని నాన్నగారిలా ఇలా చిన్న జీవితానికే పరిమితవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు.మరి ఏం చేయాలనుకొన్నావ్ రా ఏదైనా మాయలూ మంత్రాలూ నేర్చుకొని సంపాదిస్తావా … ముందు దీనిలో చేరు తరువాత మిగతావన్నీ అలోచించ వచ్చు.అందిచూద్దాం అక్కా అంటూ ముసుగు పెట్టేసాడు.ఒరేయ్ నువ్వుగాని ఉదయాన్నే అక్కడికెళ్ళక పోయావో నా మీద ఒట్టే అంటూ లేచి తనగదిలోనికెళ్ళిపోయింది.ఖనిజ వెళ్ళిపోగానే ఆమె అన్న మాటలు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకొన్నాడు.మాయలు మంత్రాలు చేసి సంపాదిస్తావా అన్న దగ్గర నిలిచిపోయింది తన ఆలోచనంతా ..ఈ దారిలో ఎందుకు ప్రయత్నించరాదు.ఎంతోమంది దొంగ స్వాములు బాబాలు చేస్తున్నది అదేగా అనుకొన్నదే తడవుగా లేచి ఖనిజ దగ్గరెళ్ళాడు.ఖనిజ పారా నార్మల్ సైన్సెస్ లో రేసెర్చ్ స్కాలర్ గనుక తన దగ్గర కచ్చితంగా ఏదైనా విశయం దొరకొచ్చనే ఊహతోగోడకు కొట్టిన బంతిలా తనవెనుకే వచ్చిన గోపీని చూసి ఏంట్రా వచ్చావు అంది.అక్కా నాకు చిన్న ఇన్ ఫార్మేషను కావాలే అంటూ దగ్గరగా కూచొన్నాడు.మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు

జయంతి అందం

మా ఊరిలో మోతుబరి సుందరయ్యా గారు ఆయాన దాదాపు 70 ఎకరాలు సొంత ఇంకో 30 ఎకరలు కౌలికి చేస్తారు మా ఊరి మొత్తానికి బాగా ఉన్నావారు ఈయనే అయనభార్య పేరు జయంతి వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు నలుగురు పుట్టాకా కూడా జయంతి అందం ఏమాత్రమూ తగ్గకపోగా ఒంటికి మాచి నిగారింపు వచ్చి ఆవిడ అందం ఇంకా పెరుగుతుంది ఆవిడ వయసు 42 ఏళ్ళు కాని తనని చూసిని వళ్ళు ఎవరన్నా ఆవిడకి 35 లోపే ఉంటాయనుకునే శరీర లావణ్యం ఆవిడ సొంతం.

ఇంక మన సుందరయ్య గారు ఆజాన బాహుడు ఆరడుగుల ఎతు మాంచి పరసనాలిటీ కోరమీసం ఆయన్ని చూస్తే ఏఆడదానికైనా మనసు జివ్వు మనాల్సిందే అలా ఉంటారు. వీళ్ళ పిల్లలు అందరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసేశారు అందరూ వేరే వేరే చోట్ల మంచిగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మన సుందరయ్య గారు పొలం పనులు ఇంటి పనులు చూసుకోవడానికి ముగ్గురు పాలేళ్ళు ఉన్నారు ఇంక మన కమలదేవి ఇంటి పని ఎవారితోనూ చేయించుకోదు తనకి తాను చేసుకున్నా పనే నచ్చుతుంది అందుకే ఎవ్వరిని పనిలో పెట్టుకోలేదు బట్టలు ఉతకడానికి మాత్రం ఒక చాకలి ఉంది రోజు వచ్చి ఇంటికాడే ఉతికేసి వెళుతుంది. మన సుందరయ్య గారికి డబ్బుతో పాటు పలుకుబడి దానితో పాటు అహం కొంచెం ఎక్కువే.

అదీ కాకుండా మనోడికి పువ్వుల పిచ్చి ఉంది దేని మీదన్నా కన్నేశాడంటే ఆరోజు సారింత్రం లోపే అది తన పక్కలోకి వచ్చేయాలసిందే అంతటి రసికుడు. తన సరదాలు అన్ని ఊరిలోనే తీర్చేసుకుని అలసిపోయి ఇంటికి రావడం తినేసి గుర్రు పెట్టి నిద్దరపోవడం పాపం మన జయంతి ఈమద్య ఆ సుఖం లేక రోజు పస్తే పడుకుంటుంది ఎన్నాళ్ళని అలాపడుకుంతుంది మీరే చెప్పండి అసలే తనున్న వయసులో ఒకటి చాలక ఇంకోటి కావాలనిపిస్తుంది అలంటిది ఉన్న ఒకటే ఒపయోగపడకపోయేసరికి తన భాద ఎవరికి చెప్పుకోలేక అలాగే తాన్లో తనే మధన పడుతుంది. తను చాలా సంసార పక్షంగా ఉంటుంది ఎప్పుడూ చీరలే కట్టుకుంటుంది నుదుటిన పెద్ద బొట్టు మెడలో సూత్రాల తాడుతో పాటు నల్లపూసలు ఒక నెక్లీసు పెట్టుకుంటుంది రెండు చేతుల నిండా బంగారు గాజులు ఎప్పుడూ వంటిమీదే ఉంటాయి మన సుదరయ్య గారిమీద ఉన్నా భయంతో ఊరిలో ఎవరూ కన్నెత్తి వాళ్ళ ఇంటివైపు చూడరు పెద్ద పులులు లాంటి ముగ్గురు పాలేళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ ఇంటికి కాపలా కాస్తూ ఉంటారు పొద్దున్నే పొలానికి పోయి పొలం పని అయిపోయాకా ఇంటికి వచ్చి పసువులపని చూస్కుని ఇంటికి పోయి మళ్ళి సాయింత్రం వచ్చి మళ్ళి ఏదన్న పని ఉంటే చుసుకుని రాత్రికి ఇంటికి పోతారు.

ఇంటి చాకలి రోజు వచ్చి బట్టలు ఉతుకుతూ జయంతి గారికి ఊరిలో విష్యాలు చెపుతూ ఉంటుంది అలా అలా కొన్ని రోజులు గడిచాకా ఒకరోజు ఆరోజు శుక్రవారం అవ్వడంతో జయంతి గారు తల స్తానం చేద్దాం అని అనుకుని సరిగ్గా అప్పుడే వచ్చిన రంగమ్మ ( చాకలి ) ని ఏమే కొంచెం తలమీద కొంకుండూకాయ పులుసు పొయ్యవే అంది బలేవాళ్ళు అమ్మగారు రండి పొసేసి బట్టలు పని చూస్తాను అంది రంగమ్మ.

జయంతి గారు చీరా జాకీటు విప్పేసి లంగాని పైకి లాక్కుని ఎదుర్రొమ్ములమీదకి వచ్చేలా కట్టుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళారు వెనకే రగమ్మ కూడా వెళ్ళి ఏంటి అమ్మ గారు ఇద్దరం ఆడోళ్ళమేగా మద్యలో ఇదెందుకు అంది లంగాని చూపిస్తూ ఉండనివ్వవే అంది జయంతి ఎందుకమ్మ దానినిండా పులుసు పడి చిరాకవుతుంది నా మాట విని తీసెయ్యండి అంది చెపితే వినవుగా సరే అని తన వంటిమీద ఉన్నా ఆఖరి వస్త్రం ఆ లంగా కూడా విప్పేసింది జయంతి లైట్ గోదుమ రంగులో మిస మిసలడిపోతుంది ఈవయసులోకూడా వంటి నిగారింపు ఏమాత్రం తగ్గకపోయేసరికి రగమ్మ కళ్ళు పెద్దవి చేసి లాగే చూస్తూండిపోతుంది ఏంటే అలా చూస్తున్నావ్ అంది జయంతి ఏమి లేదు అమ్మగారు ఈవయసులో కూడా మీరు ఇంత నిగ నిగలడిపోతున్నరు కదా అందే చుస్తున్నాను అంది రంగమ్మ వారానికి రెండుసార్లు సున్నిపిండి పెడతానే అందుకే ఈ నిగారింపు అంది జయంతి ఎంత సున్నిపిండిపెడితే మాత్రం అంది ఏమే పులుసు పొయ్యడానికి వచ్చవా నాతో కబుర్లు చెప్పడానికి వచ్చావా?? అంది జయంతి సరే కుర్చోడి అమ్మ పోస్తాను అని తలమీద పులుసుపొయ్యడం మొదలెట్టింది కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోండమ్మ కంట్లోకి పులుసు వస్తే మంటెక్కుతాయి అంది రంగమ్మ సరే లేవే నువ్వు సుబ్రంగా పొయ్యి అసలే బగా మాసిపోయింది తల అంది జయంతి మీరు అలా ఉండండి నేను చూసుకుంటాను కదా అని పులుసు పోసి సుబ్రంగా తల అంటి అమ్మగారు వీపు రుద్దమంటరా అంది రంగమ్మ ఊం కొంచెం రుద్దవే అంది జయంతి చేతిలోకి సబ్బు తీసుకుని మెడదగ్గర మొదలెట్టి కింద పిదురుల వరకూ ముందు సబ్బు రాసి తరవత తన చేతులు జయంతి వీపు మీద వేసేసరికి జయంతికి వల్లు జళ్ళు మంది రంగమ్మ వీపు మీద చేతులు వేసి సుబ్రంగా రుద్దుతూ జయంతి వీపంతా చేతులతో మసాజ్ చేస్తూ కింద పిదురులవరకూ వెళ్ళి తన చేతివెళ్ళు జయంతి పిర్రల సందులోకి పోనిచ్చి అక్కడ సబ్బు రుద్దుదామని ప్రయత్నిస్తుంది అక్కడ రంగమ వేళ్ళు తగిలేసరికి కమలమ ఒంటిలో అగ్గి రాజుకుంది తనలో అణుచుకుంటున్నా కామం ఒకసారే పెల్లిబిక్కింది రంగమ్మ వేళ్ళు తన పిదురుల సందులోకి వెళ్ళాగానే మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహహ్హహ అంది.

జయంతి మూలుగు విని ఏంటమ్మగారు అంది రంగమ్మ నీ చేతివేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించి అంది జయంతి ఏంటమ్మగారు అయ్యగారు ఈమద్య దగ్గరకి రాలేదనుకుంట అంది అవునే నీకెలా తెలుసు అంది జయంతి చెయ్యి తగిలితేనే ఇంత మూలుగు మూలిగారుగా అంది ఒక్కసారే నీ చెయ్యి అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించిందే అదుకే అంది జయంతి నాకు తెలుసులేండి అమ్మ ఇంకించెం కిదకి రుద్దిపెట్టమంటార అంది రంగమ్మ నువ్వు అక్కడ చెయ్యి వేస్తేనే ఆగలేకపోయా ఇంకా కిందకి రుద్దుతావా?? వద్దులేవే అంది జయంతి పర్లేదు అమ్మగారు ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చకపోతే ఆపేస్తాను అంటూ తన చేతికి సబు బగా పట్టించి సరిగ్గా జయంతి ఉపస్తు ని తన కుడి అరచేతితో రుద్దుతూ జయంతి పూ రేకులని విడదీస్తూ జయంతి మధన కీలని తన చుపుడు వేలితో కదుపుతూ మిగిలిన వేళ్ళని పువ్వు గాడిలో పెట్టి రుద్దుడు మొదలెట్టేసరికి జయంతి స్స్స్స్స్స్స్స్ సంస్స్సంస్మ్మంస్ హ్హహహ్హా హిహిహుహుహుహిఊఒహొహ్ మ్మ్మ్మ్మ్మూఒస్స్స్య్య్స్య్స్య్య్స్స్య్ అంటూ బళుక్కున కార్చేసుకుంది ఏంటమ్మగారు ఇంత తొందరగా అవుటైపోయారు అంది ఏమి చెయ్యమంటావే ఈమద్య అస్సలు దీనిపని చూడటంలేదు అందుకే వెంటనే కక్కేసింది అంది జయంతి.

అమ్మగారు దీనిని రోజూ కక్కించకుండా లోపలే దాసుకుంటే ఈమద్య రోగాలు వస్తున్నాయంట అందుకే ఏదోలా దీనిని రోజూ కక్కించేయండి అంది ఈరోజైతే నువ్వు చేసిపెట్టావ్ రోజూ ఎలా కుదురుతుంది అంది జయంతి బలేవాళ్ళే అమ్మగారు నేను రోజూ వస్తానుగా ముందు మీ పని చూసి ఆతరవాత బట్టలపని చుస్తాను సరిపోద్ది అంది రంగమ్మ ఆపని చేసి పెట్టవే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది జయంతి ఇంక ఆవిషయం నాకు వదిలెయ్యండి నేను చూసుకుంటాను అంది రంగమ్మ.

అమ్మ కు సహాయం

నాకు 16 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు,అమ్మ కి 36 ఏళ్ళు.దాదాపుగా 20 ఏళ్ళ నుండి యోగా చెస్తుందేమో సన్నగా తీగ లాగ ఉంటుంది.రోడ్ పై వెళుతుంటే అందరి కళ్ళు ఆమె పై పడి తీరాల్సిందే.ముఖ్యంగా ఆమె పిరుదులు,నడుము..వాటి అందం నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది..ఒక్కసారైనా తాకాలని,ఆ పిరుదులని కసిగా నలపాలనీ ..రోజూ కనీసం 3 సార్లు బాత్ రూం లో ఆమె నే తలచుకుంటూ..కొట్టుకుంటూ ఉంటాను.

ఒక రోజు చుట్టాలు వచ్చారు..నాన్న లేకపొవడం తో నేను,అమ్మ వాళ్ళని సైట్ సీయింగ్ కి తీసుకొని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది.అందరం సిటి బస్ లో బయలుదేరాము.చాలా రష్ గా ఉంది.అమ్మ నా ముందు నిలబడి ఉంది.డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేసాడు ఎందుకో..నేను తూలిపడి, పడిపోకుండా అమ్మ నడుము పట్టుకున్నాను..కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయింది..ఇంతలో డ్రైవెర్ సడెన్ గా బస్ ని ముందుకు దూకించాడు.దానితో అమ్మ వెనక్కి తూలింది.ఆమె పిరుదులు నా అంగాన్ని మెత్తగా తాకాయి..అప్పటికే బాగా లేచిన అంగం ఆమె పిరుదలకి గట్టిగా తాకిందో ఏమో,ఆమె నా వైపు చురుకు గా చూసింది.నేను సిగ్గుగా తలదించుకున్నాను..

మొత్తానికి ఆ రోజంతా అమ్మకి కాస్త దూరంగానే తిరిగాను తప్పించుకుంటూ.ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం అయింది.”హబ్బ..చిరాకుగా ఉంది,అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి..”అంటూ తన గది లోకి వెళ్తూ,నా వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వింది..నేను అయోమయం లొ పడ్డాను..ఎందుకు నవ్వి ఉంటుంది?నేను ఆమె నడుము పట్టు కోవడం,ఆమె పిరుదులకు నా అంగం తగలడం..ఆమె ఎంజాయ్ చేసిందా..లేక కేజువల్ గా నవ్విందా?

నేను ఈ ఆలొచనల్లో ఉండగానే ఆమె ఫ్రెష్ అప్ అయి వచ్చింది..మళ్ళీ నన్ను చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ వంటగది లోకి వెళ్ళింది..అలా వెళుతున్నప్పుడు పెదవుల చివర కొన నాలుకతొ తడుపుకుటూ,ఓర కంటి తో చూస్తూ వెళ్ళింది.నేను ఇంక డిసైడ్ అయిపోయాను..ఎదో ఒకటి చెయ్యాలనీ..ఆమె వెనకే వంటగది లోకి వెళ్ళాను.

Kamakathalu – Shriya Saran fucked

హీరోయిన్ శ్రియ ఫ్యామిలీ కి తివారి బాగా తెలుసు ,శ్రియ వాళ్ళ కి మంచి ఏరియా లో 1 ఎకరం ల్యాండ్ ఉన్నది.ఇప్పుడు అ ల్యాండ్ probelm ఉన్నది .దాని కోసం శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో కలసి తివారి దగ్గరికి వెళ్ళింది .తివారి శ్రియ ని 8 years ముందు చూసాడు. ఇప్పుడు శ్రియ కొంచెం వళ్ళు చేసి గుద్ద పగల ఉన్నది.వాడి కి శ్రియ ని ఎప్పటి నుంచో దెంగాలని కోరిక.

ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో నీ కూతురుని ,బయట wait చెయ్య మని చెప్పు ,నీతో personalగా మాట్లాడాలి అన్నాడు .అది విని శ్రియ room బయటకి వెళ్ళింది .తివారికి, శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో మంచి relaton ఉన్నది .నేను అ probelm నేను చూసుకుంటా మీ ల్యాండ్ దగ్గర నాకు ల్యాండ్ ఉన్నది,నీ కూతురును చూసినప్పటి నుంచి దాని ని దెంగాలని ఉన్నది ,minimam ౩౦ రోజులు అయిన దెంగాలని ఉన్నది ,దానికి ok అయితే నేను మీ problem క్లియర్ చేస్తా ,పక్క ఉన్న నా ల్యాండ్ కూడా శ్రియ పేరు మీద రాస్తా అన్నాడు. శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ సరే, కానీ ఎక్కడ దెంగుతారు అన్నది.

తివారి, నేను రేపు ఊటీ వెళ్ళుతున్నాను ,అక్కడ tea estate లో నాకు guesthouse ఉన్నది. అక్కడకి రమ్మను అని అన్నాడు. సరే అన్నది ,శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ.,తరువాత ,శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ తో కలసి ఇంటికి వెళ్లి పోయారు.శ్రియ,వాళ్ళ అమ్మ తో అంకుల్ ఏమి అన్నాడు అని అడిగింది .బేబీ అంకుల్ నేను చేస్తా అన్నాడు. కానీ అంకుల్ తో నువ్వు దెంగిచు కోవాలంట అని అన్నాడు.నీకు ఓకే అయితే పక్కన ఉన్న అంకుల్ ల్యాండ్ కూడా నీకు రాస్తా అన్నాడు, అని శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ,శ్రియ తో అన్నది. సరే అమ్మ అక్కడ 1ఎకరమ్ 10 కోట్లు, నాకు ok అన్నది శ్రియ .సరే నీకు ఇష్టం అయితే నిన్ను otty లోని guest house రమ్మనాడు అని శ్రియ వాళ్ళ అమ్మ, శ్రియ తో చెప్పింది . శ్రియ night flight లో ఊటీ వెళ్ళింది.

తివారి car పంపిచాడు, దానిలో వాడి guest house కి వెళ్ళింది శ్రియ .అక్కడ తను seprate bed roomలో ఫ్రెష్ అయ్యి ,తివారి roomకి వచ్చింది. తివారిగాడు, శ్రియ నిన్ను చూసినప్పటినుంచి నా మడ్డ లేసి కొట్టు కుంటున్నది అని అన్నాడు. శ్రియ, తివారి కాళ్ళ కి దండం పెట్టి bless me అంకుల్ అన్నది శ్రియ.

తివారి శ్రియ జబ్బలు పట్టుకొని పైకిలేపి, నా blessigs ఎప్పుడు నీకు ఉంటాయి అని అన్నాడు.ఇప్పుడు తివారి, శ్రియ నీ చేతలతో నాకు మసాజ్ చెయ్యి అన్నాడు.శ్రియ సరే అంకుల్ అని,తివారి లూoగి షర్టు తీసింది.వాడు బెడ్ మీద పడుకున్నాడు .శ్రియ, ఆయిల్ ని వాడి బాడీ మీద పోసి తన చేతులతో మసాజ్ చెయ్యసాగింది.వాడి కి శ్రియ చేతి స్పర్శ తగలగానే ,వాడి కి జిల్లుమంది.