నా పువ్వులో ఆడించుకున్నా వంకాయ

నా పువ్వులో ఆడించుకున్నా వంకాయలని దాచి మా ఆయనగారికి కూర వండి పెట్టేద్దనిని మొదట్లో బాగానే రెచ్చిపోయి దెంగేవారు కానీ రాను రాను ఆ రుచికూడా అలవాటు పడిపోయి మా సంసార జీవితం మళ్ళి సప్ప పడింది నాచేతిలో ఎలాగు వంకాయ ఆయుధం ఉందికదా దానితో సుఖపడుతున్నాను ఆపని చేస్తూనే ఒకసారి రంగమ్మతో ఏమే ఈరోజు నా వంటికి నలుగు పెట్టి స్తానం చేయించు అన్నాను అలాగే అమ్మగారు అని సున్ని పిండిని నూనె పోసి కలిపింది నేను ఈలోపు నా బట్టలు విప్పేసి ఒక్క అడుగులంగాని నా రొమ్ముల మీదకి కట్టుకుని ఒక స్టూల్ వేసుకుని కుర్చున్నాను రంగమ్మ నిదానంగా న చేతులకి నా మోకళ్ళ కిందభాగానికి నలుగు పిండి పట్టించి బాగా రుద్ది నిదానంగా నా లంగాని కొంచెం పైకి లేపి నా తొడలని నిమురుతూ నలుగు పిండి పట్టిస్తుంది అలా అలా కొంచెం కొంచెం పైకి లేపుతూ పూర్తిగా నా అడతనం మీద నలుగుపిండి ని పెట్టి రుద్దుతుంది అక్కడ వెంట్రుకలు తన చేతితో కదుపుతూ ఏంటమ్మగారు ఈమద్య సుబ్రం చేసినట్టు లేరే అంది అవునే ఆయన మళ్ళి నన్ను పట్టించుకోవడంలేదు ఇంక ఎలాగో వంకయ తోసుకునేది నేనే కదా అని వాటిని సుబ్రం చేయలేదు అన్నాను బలేవారు అమ్మగారు మీరు అయ్యగారు దగ్గరకి రావడం లేదు అని ఇలాగ వదిలేస్తే రేపెప్పుడన్న అయ్యగారికి కోరిక పుట్టి గబుక్కున లంగా ఎత్తారనుకోండి అక్కడ రింగులు తిరిగిన అడివి కనిపిస్తే ఆయనకి పుట్టిన కోరిక కాస్తా చల్లారిపోదూ అంది ఏమే నా మొగుడు గురించి నాకన్న నువ్వే బాగా ఆలోచిస్తున్నవ్ ఏంటి కొంపతీసి నామొగుడి మీద కన్నేశావా?? అన్నాను అయ్యగారి కింద నలగాలని నాకు చాలా రోజులనుండీ కోరిక అమ్మగారు కానీ మాలాంటి వాళ్ళ మీద ఆయన దృష్టి పడుతుందా?? మీరే చెప్పండి అంది.

ఒకసారి నన్ను చెప్పమంటావా?? అన్నాను ఏమని చెపుతారండీ అంది రంగమ్మ ఏముంది మన రంగి మీమీద మనసు పడింది ఒకసారి దాని కోరిక తీరుస్తారా అని అడుగుతా ఇష్టమైతే తీరుస్తారు లేకపోతే లేదు ఏమంటావ్ అన్నాను అమ్మగారు నిజంగా చెపుతారా అలా అంది ఆత్రంగా దాని ఆత్రం చూసి ఏంటే అప్పుడే కింద చెమ్మ అయిపోయినట్టుందే అన్నాను చీ పోడమ్మగారు నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది అబ్బోఓఓ సరే ఆయన్ని రానీ ఒకసారి మాట్లాడి చూస్తాను ముందు ఈపని కానీ అన్నాను.

నేను కట్టుకున్న అడుగు లంగాని విప్పేసి నా వల్లంతా నలుగు పెట్టి బాగా రుద్ది నా రొమ్ములని నడుముని నా ఉపస్తుని బొడ్డుని నా పిర్రలని బాగా మర్ద్దించి నాకు తల స్తానం చేయించి సాంబ్రణి పొగ వేసే టైంలో ఆయన వచ్చారు రంగి వెంటనే దొడ్డిలోకి వెళ్ళిపోయింది నేను ఆయనతో విషయం చెప్పాను అది ఇష్టపడిన మాట పక్కన పెడితే మరి నీకు పరవాలేదా?? అన్నారు ఆయన సముద్రం లో నీళ్ళు ఒక చెంచాడు తీస్తే సముద్రం ఇంకి పోతుందా?? అన్నాను ఇంత మంచిదానివేంటే నువ్వు అని నన్ను దగరకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుని ఒకసారి దాన్ని రమ్మను అన్నారు నేను వెళ్ళి రంగమ్మని పిలిచాను వచ్చి ఆయన ముందు తలొంచుకుని నిలపడింది ఏంటే నామీద మోజు పడ్డవంట నా పెళ్ళాం చెప్పింది ఒక్కాసారి నాకింద నలిగితే చాలు అన్నావంట ఏంటే నాలో నీకు అంత నచ్చింది అన్నారు ఆయన నేను వెళ్ళి వంటపని చూస్తాను అన్నాను నువ్వు ఉండవే ఇది సిగ్గుపడుతుందిగా సిగ్గుపడుతున్నదానిని నేను ఏమి చేసుకోను అన్నారు సిగ్గు కాదు అయ్యగారు మీరంటే భయం అంది చిన్న గొంతుతో రంగమ్మ నేనంటే భయపడి చచ్చేదానివి మరి నాతో ఎలా పడుకుంటవే అన్నారు ఆయన ఒక్కసారి మీతో మంచం ఎక్కితే నాభయం పోతుంది కద అయ్యగారు అంది రంగి అబ్బా మాట కారివే దా మంచం ఎక్కు ఐతే అన్నారు ఆయన మంచం మీద కుర్చుకుని ఇంక నేను వెళ్ళనా అన్నాను ఉండవే ఇది ఎలా దెంగించుకుంటుందో చూడు ఒకవేళ సరిగ్గా దెంగించుకోకపోతే అలాకాదు ఇలా అని చెప్పలిగదా మరి అన్నారు ఈయనేంటి నా ముందే దీనిని దెగుదాం అనుకుంటునారు ఒకరకంగా అదీ మంచిదేలే నా మొగుడు పరాయి ఆడదాన్ని ఎలా దెంగుతున్నాడొ చూడోచ్చు అనుకుని అలాగే నుంచున్నాను రావే రంగి రా మంచం ఎక్కు అన్నారు ఆయన రంగి నిదానంగా వెళి ఆయన పక్కన కుర్చుంది ఆయన ఒక్కసరే దానిని కౌగిలించుకుని దాని మొఖమంతా ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టారు అదేమో ఆఅమ్మామ్మమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మూముమంజ్మూఉము అంటూ మూలుగుతుంది ఆయన ఆవేశగా ముదులు పెడుతూనే దాని చీర విప్పేసి మంచం పక్కన పాడేసి దాని జాకీటు మీదకి వంగి జాకీటు మీదనుండీనే దాని రొమ్ములని కొరుకుతున్నారు అదేమో అయగారు అబ్బహహ్ ఏంటయ్యగారు నా సళ్ళు అంత నచ్చాయా జాకీటు విప్పుతాను ఉండండి అంటుంది ఆయనే దాని జాకీటు హుక్సులు దగ్గర పట్టుకుని బలవంతంగాలాగేసరికి హుక్సులు తెలిపోయి జాకీటు అంచులు విడిపోయాయి అంచులు పక్కకి తోసి దాని సల్ళు భలంగా పిసికేసి దాని లంగాని మొలవరకూ లేపేసి ఆయన లుంగీని ఊడతీసి ఆయన దాని పువ్వు మీద ఆయన చేతితో రుద్దారు నున్నగా గీసి ఉంచావేంటే అన్నారు దాని మొఖంలోకి చూస్తూ అవకాశం కుదిరినప్పుడు మిమల్ని ఎక్కించుకోవడానికి దానిని ముదుగానే సుబ్రంచేసి ఉంచాను అయ్యగారు అంది చూడవే దీనిని చుసి నేర్చుకో అన్నారు ఆయన నేను ఏమి మటలాడలేదు ఆయన దానిని చేత్తో పట్టుకుని దాని పూ గాడిలో పైకి కిందకీ రుద్ది సరిగా బొక్కలో పెట్టి లోపలికి నెట్టారు అయ్యాగారు అమ్మోఓ నా పువ్వు చిరిగిపోయేలా ఉందండీ అమ్మోఓ మీకులాగనే మీ మొడ్డకూడా తెగ బలిసినట్టునుందండి అమ్మోఓఓ ఇయ్యల నా పుకు చిరగడం కాయం అటుంది అబ్బ ఎంత కసి పురుగువే ఇన్నళ్ళనుండీ ఎందుకు చెప్పలేదే ఒకమాట చెపితే నీ పువ్వుని ఈపాటికే దున్నుకునేవాడినిగా అంటూ దరువు వేస్తున్నారు బాగా దెంగేశాకా అయ్యగారు నాకో కోరిక ఉందండి అంది ఏంటే చెప్పు అన్నారు ఆయన నేను మీ మీదకి ఎక్కి దెగుతానండీ అంది నువ్వు నన్నేమి దెంగగలవే అన్నారు ఏదో అండి నాకు వచ్చినట్టుగా చేసుకుంటాను కాదనకండయ్యా అంది రంగమ్మ సరే ఏదో ముచ్చట పడుతున్నావుగా కనీ అన్నారు ఆయన.

Telugu sex kathalu
Telugu sex kathalu

ఆయన మంచమ్మీద పడుకుని ఊం ఎక్కు అన్నారు అది సరిగ్గా ఆయాన మొడ్డ దగ్గర ముగ్గేసేల కుర్చుని ఆయనదానిని చేత్తో పట్టుకుని సరిగ్గా దాని పూకులోకి పెట్టుకుని అది అయన మీద పడుకుని ఊపడం మొదలెట్టింది అలా అలా వేగాన్ని పెంచుతూ ఇరగ దెంగుడు దెంగింది అమ్మోఓ నువ్వు సామన్యరాలివి కాదే ఎమో అనుకున్నాను నాకే కొత్తరుచి చుపించావుగా అన్నారు ఆయన ఏదోలేడి అయ్యగారు మీమీద నాకోరిక ఇలా తీర్చుకునాను అంతే అని అప్పటికే దాని పూకులో కార్చేసిన ఆయన తడి మొడ్డని చటుక్కున దాని నోటిలో పెట్టేసుకుని అచ్చం ఐస్ చీకినట్టు సుబ్రంగా చీకింది అది అలాచేస్తుంటే ఆయన మెలికలు తిరిగిపోయారు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటే చుక్కలు చూస్పిస్తున్నావుగా పైకి కనిపించడం లేదు గానీ మాంచి కసి పురుగువి అన్నారు ఆయన ఏదో మీదయ అయ్యగారు అంది రంగమ్మ. చూడవే చుసి నేర్చుకోవే ఈపనులు అన్నారు నాన్ను చూస్తూ.

అయ్యగారు నాకోరిక తీర్చారండీ మీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను అంది రంగమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఆయన మొఖంలోకి చూస్తూ రుణం తీర్చుకోకపోతే ఎలా కుదురుతుంది ఊరిలో నీ సాకలి పని మనెయ్య్ మా యింటిలో మీ అమ్మగారికి పనిలో సాయం చేస్తూ నాకింద నలుగుతూ నా రుణం తీర్చుకో ఈపనులన్ని వూరికినే ఏమి చెయ్యొద్దులే జీతం కూదా ఇస్తాను అన్నారు ఆయన.

అతకన్ననా అయ్యగారు ఏదో ఒకసారి మీకింద నలగాలి అనుకున్నా దానికి నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారా అంది దెంగులాటలో నీ పట్టులు మీ అమ్మగారికి కూడా నేర్పించవే అన్నారు తప్పకుండా అయగారు అంది హొయలు ఒలకబోస్తూ అనవసరంగా నాకు ఒక సవితని తెచ్చిపెట్టుకున్నాను లాగా ఉంది అనుకున్నాను దానిని దని హొయలుని చూస్తూ ఆతరవత నాలుగు రోజులు నా ముందే ఆయన దానిని కుమ్ముకున్నారు ఇంక ఇలా వదిలేస్తేలాభం లేదని ఒకసారి దాని మొగుడిని పిలిపించి విషయం చెప్పాను ఆ దెబ్బతో దానిని తీసుకుని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు వాడు హమయ్య దాని అడ్డు తప్పించుకున్నాం అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాను ఆయన దానికోసం చాలా రోజులు వెతికారు కాని వాళ్ళు దొరకలేదు హమయ్యా అనుకున్నాను.

మా అత్త పూకు – Telugusexstories

ను ఆఫీసు పని మీద గుంటూరు వెళ్లాను. అది మా అత్తగారి వూరు. వెళ్ళేటప్పుడు మా ఆవిడ నన్ను వాళ్ళింట్లోనే దిగమంది. నాకు అది ఇష్టం లేదు గానీ భార్య బలవంతం మీద నేరుగా మా అత్తగారి ఇంటికే వెళ్లాను. నేను వస్తున్నట్టు ముందుగానే ఫోన్ చేసి చెప్పినందువలన మా అత్తగారు ఎదురు చూస్తున్నట్టు వున్నారు.
‘ఏం బాబూ, ట్రైన్ లేట్ అయ్యిందా? ప్రయాణం బాగా జరిగిందా?’ అంటూ కుశల ప్రశ్నలు వేసారు. మా అత్తగారి గురించి కొంచెం చెప్పాలి. మా పెళ్ళయి ఆరు నెలలకే మా మామ గారు పోయారు. మా పెళ్ళయ్యి ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు. ఆవిడ అప్పటినుండీ ఒంటరిగానే ఉంటోంది.

మేమే ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్లి వచ్చాము గానీ ఆవిడ మా దగ్గర ఉండనంటుంది. ఆవిడకి మా ఆవిడ ఒక్కటే కూతురు. ఆవిడకి చిన్నప్పుడే పెళ్ళయ్యి నట్టుంది, కూతురు పెళ్లి చేసినా ఆవిడ మాత్రం ఇంకా కసక్కు లాగే వుంటుంది. తెల్లని ఒళ్ళు, పెద్ద సళ్ళు, విశాలమైన పిర్రలు, అందమైన మొహం…చూసిన వారికెవరికైనా ఒక్కసారి వాటేసుకుని దేంగేయాలని పిస్తుంది. నాకు అత్త కాబట్టి ఆ కోరికను అణిచేసుకున్నా. తెల్లారుజామునే వెళ్ళాను కాబట్టి ఇంకా ఆవిడ నలిగిన చీరలోనే ఉంది. బ్రా వేసుకోలేదేమో, పల్చని జాకెట్ లో నుండి తెల్లని గుండెలు చూచాయగా కనిపిస్తున్నాయి. నా గురుడు ప్యాంట్ లో నిలబడి పోయాడు. నాకంటే నా గురుడి కే ధైర్యం ఎక్కువ.మామూలు పలకరింపులు అయ్యాక నేను స్నానం చేసి వచ్చాను. ఇంతలోకే ఆవిడ టిఫిన్ రెడీ చేసింది. ఇడ్లీలో నెయ్యి, చట్నీ కొసరి కొసరి వడ్డిస్తుంటే నేను ఆవిడ కొంగు చాటు అందాలను చూడటమే సరిపోయింది. ‘ఏంటి అల్లుడు గారు, మరీ తక్కువ తింటున్నారు? అమ్మాయి సరిగ్గా వండటం లేదా?’ అని నవ్వుతూ వడ్డిస్తోంది. నా కళ్ళేమో ఆవిడ పవిత కింద ఏదో వెదుకుతున్నాయి. అది ఆమె గమనిన్చిన్దనుకుంటా. ఓరగా నా వైపు చూసి ఇంకాస్త వంగి నెయ్యి వేసింది. ఆవిడ రెండు సల్ల మధ్య లోతు కనిపించింది. కింద నా లవడా లేచి నిలుచుంది.

దాన్ని నా తోదాలతో నొక్కి, అత్త సళ్ళు చూస్తున్నా. అత్త ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. నేను టిఫిన్ ముగించి, ఆఫీస్ కు బయలుదేరాను. నాకు మధ్యాన్నం పని అయిపోతుంది. రాత్రి మళ్ళీ ప్రయాణం. ‘భోజనానికి త్వరగా వచ్చేయి బాబు’ అంది ఆవిడ. ‘అలాగే అండీ’ అంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఆఫీసు లో నా పని పూర్తయ్యే సరికి రెండయ్యింది. ఫైళ్ళూ అవీ సర్దుకుని ఇంటికి బయలుదేరాను. దారిలో పళ్ళు కొని తీసుకెళ్ళాను. ఇంటికి వెళ్లేసరికి అత్తగారు భోజనం అవీ తయారుచేసి ఉంచింది. నేను ఫ్రెష్ అయ్యి, లుంగీ కట్టుకుని టీవీ ముందు కూర్చున్నాను. ఆవిడ డైనింగ్ టేబిల్ మీద అన్నే సర్ది, భోజనానికి పిలిచింది. అసలు ఆవిడని చూస్తే ఎవ్వరూ మొగుడు పోయిన నలభై ఏళ్ళ మనిషి అనుకోరు. ముప్ఫై ఏళ్ల ఆంటీ లా వుంది. ఇప్పుడు మామూలు చీరే కట్టినా ఆవిడ బిగుతులన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వెనక పిర్రల ఆకారం, పైన సల్ల షేపు నా మతి పోగోడుతున్నాయి.

ఉదయం లాగే, ఆవిడ కొసరి కొసరి, వంగి వంగి వడ్డించింది. నేను భోంచేసి, కాసేపు టీవీ చూసే సరికి ఆవిడా భోంచేసి వచ్చింది. ‘కాసేపు పడుకో బాబూ’ అంది. నాకూ కాస్త మగతగా ఉండి, ‘అలాగే’ అంటూ వెళ్లి బెడ్రూం లో పడుకున్నాను. కొంతసేపటికి ఏదో చప్పుడై మెలకువ వచ్చింది. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే, మా అత్తగారు. నా లుంగీ నిద్రలో జరగి పోయినట్టుంది. నా లవడా డ్రాయర్ లోనుండి పొడుచుకు వచ్చింది. ఆవిడ దాన్నే చూస్తుంది. నేను సర్దుకునే లోపలే, ఆవిడ నా మీదకు వాలిపోయి, నా పెదాలని ముద్దు పెట్టుకుంది.
నేను ఆవిడ వీపు పై చేతులు వేసి గట్టిగా లాక్కున్నాను. ఆవిడ పూర్తిగా నా మీదకు వాలిపోయింది. ఆవిడ సళ్ళు నా చాతీ కి మెత్తగా తగులుతున్నాయి. ఆవిడ తొడలు నా తొడలకు, ఆవిడ పొట్ట నా పొట్టకు నొక్కు కుంటున్నాయి.

నేను నా చేతులు నెమ్మదిగా తీసి, ఆవిడ సళ్ళను నొక్కడం మొదలెట్టాను. ఆవిడ కాస్త పైకే లేచి, జాకెట్ హుక్కులు తీసి, ‘మా అమ్మాయి ఏమీ నేర్పలేదనుకుంటా’ అని నవ్వింది. నేనూ నవ్వి సళ్ళను చీకాను. బాగా బలిసి ఉన్న సళ్ళు నాకు పిచ్చేక్కిస్తున్నాయి. నా మొడ్డ సర్రున లేచింది. అది ఆవిడ పూకు మీద తగిలినట్టుంది. ‘ఏం బాబూ, చీర పై నుండే దోపెస్తావా ఏమిటి?’ అంది. నేను ఆవిడ చీరను పైకి లాగాను. ‘ఆగాగు’ అని ఆవిడ నా పైనుండి లేచి, చీర విప్పేసి పడేసింది. తెల్లని పాల వంటి ఆవిడ వొళ్ళు కసేక్కిస్తోంది. పూకు మీద ఆతులు దట్టంగా ఉండి, భలే వున్నాయి. మా ఆవిడ నున్నగా గోరిగేస్తుంది. అదో అందం. ఇంతవరకూ బొచ్చు దట్టంగా వున్న పూకుని చూడనే లేదు. నేను ఆవిడను మళ్ళీ మీదకు లాగేసుకున్నాను. ఆవిడ తొడలు విడదీసి పప్పను నా సుల్లి మీద నొక్కింది. నేను ఒక చేత్తో సుల్లిని పూకు లో దింపి నెమ్మదిగా పైకి నొక్కాను. అప్పటికే పూకు ఊరిపోతుంది. నా గొట్టం మెత్తగా దూరిపోయింది. ఆవిడ ‘ఆ’ అంటూ మూలిగింది. కొద్ది సేపు నేను కింద నుండి దెంగి, తరువాత ఆవిడను కింద వేసి, పై నుండి దెంగాను. ఒక నలభై నిమిషాలపాటు ఊగి ఊగి కార్చేసాను. ఆవిడ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. నేను కార్చేసి రెండు నిమిషాలు అలాగే ఆవిడ సల్ల పై పది పోయాను. తరువాత నెమ్మదిగా అటు తిరిగాను. ఆవిడ లేచి, నన్ను ఒక ముద్దు పెట్టుకుని, చీర, జాకెట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. నేను అలాగే నిద్రలో జారిపోయాను.

లేచే సరికి సాయంత్రం అయ్యింది. లేచి, మొహం కడుక్కొని కూర్చున్నా. ఆవిడ టీ తీసుకు వచ్చింది. మధ్యాన్నం అసలు ఏమీ జరగనట్టే ప్రవర్తిస్తోంది. నేనూ ఎమీ మాట్లాడలేదు. టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నా. కొంతసేపటికి ఆవిడ భోజనం పెట్టి పిలిచింది. నేను వెళ్లి, భోంచేసి, బట్టలు సర్దుకుని, ‘వేల్లోస్తానండీ’ అన్నాను. ఆవిడ కిందకు చూస్తూ, ‘మళ్ళీ ఎప్పుడు?’ అంది. ‘త్వరలోనే’ అన్నాను నేను. ‘మీ అమ్మాయికి ఏమైనా చెప్పాలా?’ అడిగాను. ‘ఏం జరిగిందో మాత్రం చెప్పకు, బాబూ’ అంది ముసి ముసి గా నవ్వుతూ.

నేనూ నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ వచ్చే వారమే అ వూరికి టూర్ వేసుకున్నా.
రాజి మొగుడి పక్కన పడుకుంది… మంచం మీద రంగా సన్నగా గురక పెట్టి నిద్ర పోతున్నాడు. రాజి ఒళ్ళు తెలుపు, 38 సైజు సళ్ళు, గోధుమ రంగు మొనలు, వెడల్పైన పిర్రలు …ఒక సారి చూస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనే ఫిగరు. చూసే వాడి చూపు తన పెద్ద పెద్ద పై బంతుల మీద, వెడల్పైన కింది బన్నుల మీద పడతాయి. ఎవడి సుల్లినైనా పూకులో పెట్టుకోకుండానే కార్పించేసే షేపులు.
రాజి కి పెళ్ళి అయి 24 యేళ్ళు అవుతొంది. తన శోభనం రాత్రి గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ రాత్రి రంగా తనను మూడు సార్లు దెంగాడు. పొద్దున ఆరు గంటల దాకా దెంగుతూనే ఉన్నాడు… 6 అంగుళాల పొడవు, 3 అంగుళాల వెడల్పు కడ్డీ తో ఒక్కో దెంగుడి కి మూడు సార్లు కార్చుకుంది రాజి. కాని పోను పోను దెంగుడు కార్యక్రమాలు తగ్గాయి. ఇప్పుడు నెలకి రెండు మూడు సార్లు దెంగి అయిందనిపిస్తాడు. రంగా దెంగుడు ఇప్పుడు తనకి సంత్రుప్తి కలగడం లేదు.
రాజి కి ఇప్పుడు 40 యేళ్ళు. ఒకే అబ్బాయి, వంశీ. పద్దెనిమిది యేళ్ళు. కాని రాజి కి కోరికలు ఇంకా తగ్గలేదు. పిల్ల తల్లి అయినప్పటికీ ఇంకా రంగా తనని రోజూ దెంగాలని కోరుకుంటుంది…కాని రంగా సుల్ల లేవడం లేదు. రాజి తన కొరికల్ని తనలొనే , తన మనసు లోనే అణచుకొని జీవిస్తోంది. …ఆలొచనలతొ నిద్ర పోయింది రాజి.

రాజి లేచే సరికి పొద్దున ఏడు గంటలు అయింది.లేచి బాత్రూమ్ లో దూరింది. మొహం కడుక్కొని, స్నానం చెసి టవల్ తో వళ్ళు తుడుచొ కో సాగింది.చూపులు తన బరువైన సళ్ళ మీద పడ్డాయి. బాత్రూమ్ లొ ఉన్న అద్దం లో తన సల్లని చూసుకుంది.
పెళ్ళి అయి ఇంత కాలం అయినా తన ఒంపుల బిగువ తగ్గలేదు సరి కదా…ఇంకా పెరిగింది.కొంచెం గర్వ పడింది కూడా, తన అందాన్ని అద్దం లో చూస్తూ. ఇంతలో ఏదొ గుర్తుకు వచ్చిన దాని లాగా.తొందరగా బట్టలు వేసుకొని, మొగుడిని “ఏవండీ…ఏడున్నర అయింది…ఆఫీసు కు వెళ్ళరా?’ అంటూ లేపింది.
రంగా హడావుడి గా బెడ్ మీద నుంచి లేచి బాత్రూమ్ లొ దూరాడు. ఇంక ఇప్పుడు తన కొడుకుని నిద్ర లేపాలి. వంశీ ని లేపడానికి కొడుకు గదిలోకి వెళ్ళింది. వాడికి అండర్వేర్ లోనే పడుకోవడం అలవాటు. “లేరా వెధవా,కాలేజీ వెళ్ళవా” అంటూ తన కొడుకుని నిద్ర లేపసాగింది.
వంశీ దుప్పటి మొహం మీద కప్పుకుంటూ ” కాసేపు పడుకోనీ” అంటూ ముసుగు తన్నాడు. “ఇట్లా కాదురా” అంటూ రాజి కొడుకు మీద నుంచి దుప్పటి లాగేసింది. దుప్పటి తీయంగానే రాజి చూపు వంశీ అండర్వేర్ మీద పడ్డది. వాడి అండర్వేర్ లొ నిగిడివుంది వాడి కడ్డీ. దాన్ని చూడగానే రాజి తొడల మద్య తడి మొదలైంది.

వాడు నసుగుతూ లేచి బాత్రూమ్ లొకి వెళ్ళాడు. రాజి కి ఎట్లాగో అయిపొయింది వాడి సీన్ చూసి. కిచెన్ లొకి వచ్చి వంట పని మొదలు పెట్టింది.వంశీ మొడ్డ మాటి మాటికి గుర్థుకు రాసాగింది. ఎట్లాగో వంట పని ముగించి అందరికీ టిఫిన్ చేసింది. మొగుడూ, కొడుకూ వెళ్ళిపోయిన తరువాత కిచెన్ సర్దింది. ఏ పని చేస్తున్నా కొడుకు తొడల మధ్య లేచి ఆడుతున్న సుల్ల పామే కనబడుతోంది. కిచెన్ లో పని ముగించి, హాల్ లోకి వచ్చి టీవీ ఆన్ చేసింది. ఏదో సీరియల్ వస్తోంది. కంటి ముందు పొద్దున్న చూసిన సీనే కదులుతోంది. టీవీ ఆఫ్ చేసింది. సోఫా పై ఒరిగింది. అలా ఒర్గడం లో చీర మోకాళ్ళ పైకి జరిగింది. చల్ల గాలి తొడల మధ్యకు సోకింది. అనుకోకుండా రాజి చేతులు తొడల మధ్యకు వెళ్ళాయి.
రెండు రోజుల క్రితం బిళ్ళ మీద ఆతులు నున్నగా గోరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ గరుకుగా వుంది. ఎలా వుంటే ఏం లే. మొగుడు తన బిళ్ళ ను పట్టించుకుంతేగా. రాజి అరచేత్తో పూకు రాసుకుంటూ, నెమ్మదిగా పూకు పెదాలు విప్పింది. అప్పటికే పూకు రసం తో తడి తడి అయిపొయింది. చూపుడు వేలి తో పూకు గొల్లిని సుతారంగా రాస్తోంది. ఒళ్ళు జివ్వుమంతోంది. కళ్ళు మూసుకుని వేలితో దెంగుకుంటూ సన్నగా మూలుగుతోంది.
ఈ సందడిలో వీధి తలుపు గడియ పెట్టడం మర్చిపోయింది కాబోలు. వంశీ కి క్లాసులు బైకాట్ అయ్యాయి. వాడు వచ్చే సరికి వాడి అమ్మ పూకు నొక్కుకోవడం, మూలగడం కనబడింది. వాడు చడీ చప్పుడు లేకుండా ఒక పక్కకి దాక్కుని అమ్మ పనితనం చూస్తున్నాడు. వాడి ప్యాంట్ లో సుల్లి పెరిగిపోయి నొప్పి పుడుతోంది. చేత్తో దాన్ని నొక్కుకుంటూ అమ్మను చూస్తున్నాడు.

కొంచెం సేపటికి అలిసి పోయి, రాజి అలాగే సోఫాలో నిద్ర పోయింది. చీర పైకి లేచిపోయి పూకు కనిపిస్తోంది. ఎద పై కొంగు జరిగి సగానికి పైగా సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. వంశీ కి ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఒక రెండు నిమిషాలు అలాగే నిలుచున్నాడు. రాజి సన్నగా గురక పెడుతోంది. అమ్మ నిద్ర పోయిందని కన్ఫర్మ్ చేసుకోడానికి వంశీ రాజి దగ్గరకు వచ్చాడు. నెమ్మదిగా భుజం పై తట్టాడు. రాజి లేవ లేదు.
వాడు కూర్చుని, అమ్మ పూకుని నిమిరాడు. సుల్లి ప్యాంట్ చించుకుని బయటకు వచ్చేలా వుంది. వాడు నెమ్మదిగా పూకు వాసన చూడటానికి ముందుకు వంగాడు. పూకు రసం వాసన మత్తుగా వుంది. నాలుక తో పూకు ని సుతారంగా నాకాడు. రాజి నిద్రలోనే కాస్త కదిలింది. వంశీ కంగారు పడ్డాడు. అయినా రాజి లేవక పోవడం తో మళ్ళీ పూకు నాయకుడు మొదలెట్టాడు. నాలుక ని పూకు పెదాల లో దూర్చాడు. అంతా ఉప్పగా ఉంది. వేళ్ళతో పూకు పెదాలను వెడల్పు చేసి నాలుక తో నాకుడు చేస్తున్నాడు. ఒక చేత్తో సుల్లి నొక్కుకున్తున్నాడు.

వాడి నాకుడుకి రాజి పూకు చుట్టుపక్కల తడిసిపోయింది ఎంగిలితో.వంశీ తన చేతుల్తో చీరని పక్కకి తప్పించాడు.లోపల లంగా లేదు. తెల్లగా నిగ నిగ లాడుతూ అరటి బోదెల్లాంటి బలిసిన తొడలు కనిపించాయి. పూకు రసాలు తేనె లాగా కారుతూ ఉన్నాయి. అమ్మ పూకు అందాన్ని చూస్తూ మొహం వేపు చూసాడు వాడు.రెండు బలసిన సళ్ళు, బొండాల్లా కనిపిస్తున్నాయి.

“అబ్భా…ఇంకా ..ఉమ్..అమ్మా….నాకు ఐపోతోంది…నాకు కారిపోతోంది…ఆ..ఆ..ఆ” అని మూలుగు తోంది రాజి. భయం తో నాకుడు ఆపి తల పైకి లేపి చూసాడు వంశీ. రాజి కళ్ళు మూసుకునే వంశీ తలను పూకు వైపు లాక్కుంది ‘కానీ, కానీ’ అంటూ.
వంశీ మళ్ళీ నాకుడు మొదలెట్టాడు. తన తల ను ఇంకా పూకు లోకి లాగుతూ మూలుగుతోంది వాడి అమ్మ. ఆ మూలుగులకి వాడు ప్యాంట్ లో సుల్లి కక్కేసింది. సరిగ్గా అప్పుడే వాడి అమ్మ నడుము పైకి లేపి, ‘మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ‘ అంటూ మూలిగి, వాడి తల వదిలేసింది. వంశీ నెమ్మదిగా లేచి, రూం లోకి వెళ్ళిపోయాడు.
వాడు వెళ్ళిన ఒక నిమిషం లో రాజి ఓరగా కళ్ళు తెరిచి కొడుకు వెళ్ళిపోయిన వైపు చూసి, చీర సర్దుకుంది, నవ్వుకుంటూ.

మామా కోడళ్ళు ఒకే సారి స్నానం

నేను స్నానం చేసి వస్తానమ్మా..పద్మా..నా టీ ఒక అరగంట ఆగి తీసుకురా..” అంటూ టవల్ సవరించుకుంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళాడు ప్రసాద్. “ఇదేంటి..వేళ కాని వేళలో మామా కోడళ్ళు ఒకే సారి స్నానం చేస్తున్నారు..ఇక్కడో ఎదో జరుగుతోంది” అని అనుకుంటూ రఘు వెనకాలే రమ్య గెస్ట్ రూమ్ వైపు వెళ్ళసాగింది. లగేజ్ ఎక్కువ బరువు ఉండడంతో మధ్యలో రఘు ఒక సారి ఆగి..సూట్ కేసులని కింద పెట్టి చేతులు నలుపుకొసాగాడు..”అదేంటి అల్లుడూ..మరీ అంత సుకుమారం అయితే ఎట్లా..

” అని నవ్వుకుంటూ రఘు ని క్రాస్ చేసి వాడి ముందర నడవసాగింది..”అదేం లేదు అత్తయ్యా..చేతిలో ఎదో గుచ్చుకున్నట్లు ఉంటే..అయినా చాన్స్ ఇస్తే నిన్నే ఎత్తేస్తాను..ఈ సామాను ఒక లెఖ్ఖా !!.” అంటూ మళ్ళీ సూట్ కేసులని తీసుకొని రమ్య వెనకాల నడవసాగాడు రఘు..పద్మ కంటే రమ్య కొంచెం హైటు తక్కువ..కాని కుందనపు బొమ్మలాగా ఉంటుంది..ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టే సరికి నడుము లో రెండు మడతలు తయారైనాయి..అట్లా అని మరీ లావు కూడా కాదు..రంభ వళ్ళు లాగా తెల్లగా కండపట్టి నిగ నిగ లాడుతూ..పాలకొవా లాగా మెత్తగా ఉంటుంది..పొడవైన వత్తైన జడ..నడుస్తూ ఉంటే పిరుదులు మీద దరువు వేస్తూ ఉంటుంది..భుజాలు గుండ్రముగా..చిన్న సైజు గుమ్మడికాయల షేపులో సళ్ళు..కొంచెం కిందకు వస్తే బాగా లోతైన నాభి..ఇంకొంచెం కింద మంచి షేపులో ఉన్న బలిసిన తొడలు. అలా రమ్య వయ్యారంగా నడుస్తూ ఉంటే..దాని పిర్రలనే చూస్తూ..చొంగ కార్చుకుంటూ..రమ్య వెనకాలే వెళ్ళి గెస్ట్ రూములో సూట్ కేసులని పెట్టి తన గదిలోకి వెళ్ళాడు రఘు..

అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు..రమేష్ ఏమయ్యాడా అని ఆలోచిస్తూ రోహిణి గదిలోకి వెళ్ళాడు.. అందరూ దాని గదిలో గుమి గూడారు..రఘు రమేష్, రోహిణి రమణి, లలిత గీత..దాదాపు ఒకే ఈడయిన వాళ్ళు కాబట్టి జట్లు జట్లు గా కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకోసాగారు..ఇంతలో పద్మ వచ్చి అందరికీ టీ తీసుకొచ్చింది..పిల్లలకి ఇచ్చి రమ్య ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళింది టీ ఇవ్వడానికి..ప్రయాణ బడలిక వలన రమ్య మంచం మీద పడుకొని కళ్ళుమూసుకుంది..కాని ఇందాక జరిగిన విషయాలే పదే పదే గుర్తుకు రాసాగాయి. ఇందాక..తను, పిల్లలు ఇంటి లోపలకి వచ్చినప్పుడు సీన్ మళ్ళీ రీవైండ్ చేసుకుంటూ ఆలోచించసాగింది రమ్య..నాన్న స్నానం మధ్యలో నుంచి వచ్చాడు..వదిన కూడా అప్పుడే స్నానం చేస్తోంది..ఇద్దరూ ఒకే బాత్రూమ్ లో ఉన్నారా లేక వేరు వేరు బాత్రూమ్ లో ఉన్నారా..తను నాన్నని కౌగిలించుకున్నప్పుడు నాన్న పొడవాటి మొడ్డ తన తొడల మధ్యలో గుచ్చుకొన్నది..అందుకే తను వెంటనే నాన్నను వదిలి కాళ్ళకి నమస్కారంపెట్టి పక్కకు జరిగింది..ఏం జరుగుతోంది ఇద్దరి మధ్య..అన్న ఆలోచనలతో సతమతవుతోంది రమ్య..ఆడపడుచు ఆలోచనలు తెలియని పద్మ..తనని లేపడం ఇష్టం లేక..టీ కప్పు తీసుకొని ప్రసాద్ గదిలోకి వెళ్ళింది..ప్రసాద్ అప్పుడే స్నానం పూర్తి చేసి పంచె కట్టుకొని తన మంచం మీద కూర్చున్నాడు..

పద్మ టీ కప్పు అక్కడే వున్న టీపాయి మీద పెట్టటానికి వంగింది..తను బ్రా వేసుకోకపోవడంతో అలా వంగినప్పుడు నైటీ లో నుండి పద్మ రెండు సళ్ళు చెట్టుకు వ్రేలాడుతున్నట్లు ముందరికి వేలాడాయి..ఆ సీన్ ప్రసాద్ పంచెలో అలజడి మొదలై ఒక్క ఉదుటన లేచి తలుపు ధడాలున మూసి..గడియ పెట్టి..పద్మను వెనుక నుంచి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు..”అయ్యయ్యో !!..వదలండి మామయ్యా..రమ్య లేచి వస్తే..ఇంకేమన్నా వుందా..వదలండీ..!!” అంటూ పెనుగులాడసాగింది..”అదేమీ రాదులే..పడుకున్నట్లుంది..ఇందాక మాంఛి రసపట్టులో డిస్టర్బ్ చేసారు వాళ్ళు..ఇందాక మొదలు పెట్టిన పనిని పూర్తి చేస్తే కాని నా మొడ్డ వేడి చల్లారదు.” అంటూ పద్మను తన వేపు తిప్పుకొని..పద్మ పిర్రల చుట్టూ చేతులు వేసి..నైటీ మీద నుంచే వాటిని పిసుకుతూ..నైటీని పట్టుకొని..పైకి లాగి..విసిరి అవతల పడేసాడు. ప్రసాద్ గట్టిగా తలుపు వేయడంతో..పక్క గదిలో పడుకున్న రమ్య అధాట్న కళ్ళు తెరిచి లేచి కూర్చుంది..నెమ్మదిగా లేచి ప్రసాద్ గది ముందర నుంచుని లోపల ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని..తలుపుకి ఏమన్నా రంధ్రాలు ఉన్నాయేమోనని వెతకసాగింది..ఎట్టకేలకు తన ప్రయత్నం ఫలించింది..తలుపు గొళ్ళెం పక్కనే..ఒక పావలా అంత కన్నం వుంది..చటుక్కున వంగి..మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ ఆ కన్నంలోంచి ప్రసాద్ గదిలో ఏం జరుగుతోందో చూడసాగింది రమ్య..

ఆ కన్నంలోంచి ప్రసాద్ మంచం కనిపిస్తోంది..ఎప్పుడైతే ప్రసాద్ తన నైటీ తేసి ప్రక్కన పడేసాడో పద్మ ప్రసాద్ ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ ప్రసాద్ ని మంచం మీద వెల్లెకిలా పడుకోపెట్టింది…అలా పడుకో పెడుతూ ప్రసాద్ పంచె లాగి పక్కన పడేసింది..ఇప్పుడు ఇద్దరు పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నారు..ప్రసాద్ గాడిద మొడ్డ నిటారుగా ఎగిసి పడుతూ దర్శనమిచ్చింది రమ్యకు..తన తండ్రి పెద్ద మొడ్డను చూడగానే రమ్య శరీరం వేడెక్కిపోయింది..తన ఊపిరి తనకే వేడిగా అగుపించసాగింది..బరువైన వేడి శ్వాసలతో గుండెలు ఎగిసి పడుతున్నాయి..పద్మ ప్రసాద్ ను వెల్లెకిలా పడుకోపెట్టిన తరువాత మామగారి మీదెక్కి ఒక చేత్తో ప్రసాద్ మొడ్డను పట్టుకొని తన పూకు మీద రాసుకుంటూ..ఇంకో చేత్తో ప్రసాద్ మెడ చుట్టూ వేసి దగ్గరకి లాక్కుని ప్రసాద్ పెదాల మీద ముద్దు కొనసాగిస్తూ..తన నాలికతో మామగారి ఎంగిలి పీల్చసాగింది..తలుపుకి ఇటు వైపున రమ్యకు ఇప్పుడు కేవలం తన వదిన పిర్రలు..ఆ పిర్రల మధ్యన పూపెదాలు కనిపిస్తున్నాయి..తనకు తెలియకుండానే తన కుడి చేయి చీర చెరుగులు పక్కకి తప్పిస్తూ..లంగా మీదనుంచే పూకు మీదకు వెళ్ళిపోయింది..ఇటు ప్రసాద్ ఒక చేత్తో తన కోడలు వీపు నిమురుతూ..పద్మ నోటిలోకి తన నాలుకను జొచ్చుతూ..ఇంకొక చేత్తో తన మీదకు వ్రేలాడుతున్న పద్మ సళ్ళని బలంగా పిసుకుతున్నాడు..పద్మ తన మామగారి నాలుకకు స్వాగతం పలుకుతూ..ఆయన నాలుకని నోట్లోకి తీసుకొని ప్రియంగా చీకసాగింది..అలా ప్రసాద్ నాలుకను చీకుతూ..తన వక్షోజాల మీదనుంచి ప్రసాద్ చేతులను తప్పిస్తూ..తెల్లని మెత్తని జుట్టుతో నిండిన విశాలమైన ప్రసాద్ ఛాతీని తన సళ్ళతో అదిమేస్తూ..

ఈ సారి తన వంతుగా నాలుకని ప్రసాద్ నోట్ళొకి నెట్టింది..తన కోడలి ఎంగిలిని చీకుతూ..ఆమె ఎంగిలిని నాకేస్తూ..పద్మ నడుముని రెండు చేతులతో పట్టుకొని పైకి లేపి..తను కొంచెం కిందకి జరిగి..పద్మ బలిసిన పెద్ద సళ్ళని మొహానికి ఒత్తుకుంటూ..వాటిని మార్చి మార్చి చీక సాగాడు..మామగారు తన స్తనాలను చీకుతూ..చనుమొనలని కొరుకుతూ ఉంటే పద్మ శరీరములో ఇంకా బాగా వేడి రగిలింది…”హుమ్మ్!…అమ్మాఅ!!..స్స్..ఆం!!..” అంటూ వేడి నిట్టూర్పులతో గట్టిగా మూలగడం మొదలుపెట్టింది పద్మ. తన వదిన మూలుగులు తన చెవిన పడగానే రమ్య తట్టుకోలేకపోయింది..లంగా మీదనుంచే తన పూకుని గట్టిగా పిసుకుతూ తన తండ్రి వదినల రంకు తిలకించసాగింది..అలా ప్రసాద్ తన సళ్ళు చీకుతూంటే ఇటు పద్మ పూకులోంచి రసాలు ధారాళంగా కారసాగాయి..అలా కాసేపు ప్రసాద్ చీకుడును ఆస్వాదించి..పద్మ తన సళ్ళని ప్రసాద్ నోటినుండి తప్పిస్తూ కిందకు జరిగి..ప్రసాద్ ఛాతీని నాకుతూ..ఒక నిపుల్ని నోట్లోకి తీసుకొని చీక సాగింది..ఈ చేష్ట వలన ప్రసాద్ కు చక్కలిగింతలు కలిగినాయి..”ఏయి..పద్దూ..ఏంటది..హుమ్మ్..!! ఆపు..నేను తట్టుకోలేను..ఆ..ఆం !!” అంటూ అరవసాగాడు ప్రసాద్..అయినా సరే పద్మ ప్రసాద్ సన్నుని చీకడం ఆపలేదు…ఇట్లా కాదని పద్మని బలవంతంగా పట్టుకొని లేపుతూ తను పద్మ కింద నుంచి లేస్తూ పద్మను మంచం మీద బోర్లా పడేసాడు ప్రసాద్..

పద్మమీద పడుతూ పద్మ నడుముని పట్టుకొని లేపుతూ కుక్కలాగా మోకాళ్ళ మీద చేసి..పద్మ పెద్ద పిర్రలని పిసుకుతూ..వాటిని నాకడం మొదలుపెట్టాడు..మామగారు అలా పిర్రలు నాకుతూ ఉంటే ఇటు పద్మ బొర్లా పడుకొని ఒక చేత్తో సళ్ళని పిసుక్కుంటూ..ఇంకోచేత్తో పూకులో వేళ్ళు పెట్టి కెలకడం మొదలుపెట్టింది..మధ్య మధ్యలొ తన రసాలతో తడిసిన ఆ వేళ్ళని నాకుతూ..చీకుతూ..మళ్ళీ పూకులో వేళ్ళు పెట్టుకొని ఆడిస్తోంది పద్దు..ఇతూ ప్రసాద్ తన కోడలి పిర్రలని నాకుతూ కొరుకుతూ..మధ్యలో..వాటిని చేతితో చెరుస్తూంటే..అవి ఎర్రగా కందిపొయాయి..అలా చెరచినప్పుడల్లా..”అమ్మా..అబ్బా!!” అని అరవసాగింది పద్మ..అలా పిర్రలని నాకుతూ..ప్రసాద్ పద్మ బొక్కని నాకడం మొదలుపెట్టాడు..తన బొక్కమీద మామగారి నాలుక పడంగానే ఎగిరి పడ్డది పద్మ..”ఆం!!..ఏం చేస్తున్నారు…చీ!!..తీయ్యండి..ఆం!!” అంటూ అరవసాగింది పద్మ..కోడలు అరుపులు లెక్క చేయకుండా..పద్మ పిర్రలని గట్టిగా కదలకుండా పట్టుకొని..తన నాలుకతో పద్మ బొక్కని పొడుస్తూ..నాకుతూ..నెమ్మదిగా కిందకి జరిగి పద్మ పూకుని నాకడం మొదలుపెట్టాడు. ఎప్పుడైతే తన తండ్రి వదిన గుద్ద నాకడం మొదలు పెట్టాడో..ఇట్లా కాదని..రమ్య లంగా పైకెత్తి పూకుని తన వేళ్ళతో దెంగుకోసాగింది..లోపల జరుగుతున్న రాసక్రీడ వల్ల రమ్య పూకునుంచి రసాలు కారుతూ తొడలని..లంగాని తడిపేస్తున్నాయి..

loading…

ప్రసాద్ తన పూకుని నాకడం చూసి..తన పిర్రలని వెన్నక్కి తోస్తూ వాటిని ఇంకా విశాలంగా ఆరబోసింది నాకడానికి వీలుగా..ఎక్కడ తన కోడలి రసాలు వ్రుధా పోతాయోనని నాలుకని బాగా లోపలకి జొచ్చి..వెచ్చని పద్మ పూరసాలని వేగంగా జుర్రేసుకుంటూ..పద్మ పూకుని ఎగాదిగా నాకుతూ..మధ్య మధ్యలో గొల్లిని పళ్ళతో మ్రుదువుగా పట్టి లాగుతూ..కొరుకుతూ..తన కోడలి రసాలని ప్రియంగా తాగేస్తున్నాడు ప్రసాద్. పద్మ రసాలు బాగా రుచి గా ఉన్నాయి ప్రసాద్ కు..ఉప్పగా ఉన్నా..పూపెదాలని విడదీసి చీకుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా కారుతూ ఊటబావిలోంచి వస్తున్నట్లు పద్మ పూకులోంచి వెచ్చని రసాలు వస్తూనే ఉన్నాయి..”ఒసేయి కోడలి లంజా..నీ రసాలు ఎంత బావున్నాయే..ఇంక నాకు టీ ఎందుకే పద్దూ..వీటితోనే నా కడుపు నిండి పోతోంది!!..” అంటూ మళ్ళీ పద్మ పూకులో నోరు పెట్టేశాడు ప్రసాద్. “అమ్మా!!..హుమ్మ్..ఆంం!!..మీ చీకుడే చీకుడు మామయ్యగారూ..మీలా ఎవ్వరూ నాకలేరు..మీ నాలుకతో స్వర్గం చూపిస్తున్నారు..ఆం!!..అట్లానే…ఇంకా ఆ!!” ఇంకాసేపు పద్మ పూకుని నాకి నాకి రొచ్చు రొచ్చు చేసి..ప్రసాద్ లేచి పద్మ మీద ఒంగుతూ వెనకనుంచి తన మొడ్డతో పద్మ పూకు మీద వ్రాయసాగాడు..”ఆహ్..!…హుస్స్!!..అమ్మ్!…ఎందుకు ఏడిపిస్తారు మామగారూ..పెట్టండి లోపల..” అంటూ తన పిర్రలని వెనక్కి నెట్టింది పద్మ..”దేంట్లో పెట్టాలే…ఏమి పెట్టాలే..నా లంజా..!” అంటూ పద్మ ని ఏడిపిస్తూ తన పిర్రల మీద గట్టిగా కొడుతూ..మళ్ళీ తన మొడ్డతో పద్మ పూపెదాల చుట్టూ వ్రాయసాగాడు..”ఆమ్మ్..ఆం!!…అబ్బాఅ!!..నా బంగారు పూకులో..హు!!..నీ గాడిద మొడ్డని పెట్టరా!!…లంజ కొడకా..ఉమ్మ్!!..” అంటూ అరిచింది పద్మ గట్టిగా తన సళ్ళని పిసుక్కుంటూ..

loading…

కోడలు నోటినుండి బూతులు విని..ప్రసాద్ మొడ్డ ఇంకాస్త పెరిగి గట్టిపడి..ఇంక పూకులో తొయ్యకపోతే ఇంకా ఏం తిట్లు వినాల్సివస్తుందోనని..పద్మ పిర్రలని పట్టుకొని..వాటిని విడదీస్తూ..కోడలి పూకులో తన మొడ్డని కసక్కుని దించాడు..”అమ్మ్!..చచ్హాన్రోయి..ఏమ్ పొడిచావురా..అబ్బా..!!” అని అరుస్తూ పట్టు కోసం మంచం అంచులు గట్టిగా పట్టుకొంది పద్మ. తన మొడ్డని మొత్తం బయటికి లాగుతూ పద్మ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి కౌగిలించుకుంటూ..మళ్ళీ పద్మ పూకులోకి తన మొడ్డని గట్టిగా నెట్టాడు..”అమ్మ్!!..ఏం దెంగుతున్నావు..మామా..అదీ..అలానే దెంగు..నా రాజా..పూకు చిరిగి పోవాలి ఇవ్వాళ.. ఉమ్మ్!!..ఆం!!” అంటూ పూనకం వచ్చిన దానిలాగా అరుస్తోంది పద్మ..ప్రసాద్ నాకుడుకు బాగా నానడంవల్ల ప్రసాద్ మొడ్డ సులువుగా పద్మ పూకులో వీరవిహారం చేస్తోంది..ప్రసాద్ ఎగిరి ఎగిరి దెంగుతున్నాడు పద్మని..ఇదంతా తిలకిస్తున్న రమ్యకు ఎప్పుడో కారిపోయింది..నీరసంగా తలుపుకు ఆనుకునే కూర్చుని వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కార్చుకుంటారా అని ఎదురు చూస్తోంది. లోపల ప్రసాద్ పద్మ మీద పూర్తిగా పడుకొని తన నడుముని ఊపుతూ పద్మ సళ్ళని తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని కుదుళ్ళ మొదలు గట్టిగా లాగుతూ..చనుమొనలని వేళ్ళతో నలుపుతూ పద్మ కు స్వర్గం చూపిస్తున్నాడు..పద్మ కు ఎన్ని సార్లు కారిందో తనకే తెలీదు. ఇంక ఓపిక లేక పద్మ పూర్తిగా బోర్లా పడుకునిపోయింది..

అది చూసి ప్రసాద్ తన మొడ్డని పద్మ పిర్రల మధ్యనుంచి తీసి పద్మ ని వెల్లెకిలా చేసి..కాళ్ళు ఎడం చేసి..మళ్ళీ తన మీద పడ్డాడు..ముసలోడికి ఇంత బలం ఎక్కడినుంచి వచ్చిందో అర్ధం కాక మళ్ళీ మామగారి దాడి కి రెడీ అయ్యింది పద్మ..ప్రసాద్ పద్మ కాళ్ళు తన భుజాన వేసుకొని తన మొడ్డని పద్మ పూకులో పెట్టి లాగి లాగి ఇరగ దెంగుతున్నాడు..ఇంతక ముందు బాత్రూమ్ లో కార్యం పూర్తి కాలేదన్న అసంపూర్తిని ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకుంటున్నట్లుంది ప్రసాద్ దెంగుడి చూస్తూంటే..ఈ సారి పద్మ కాళ్ళని తన నడుం చుట్టూ పెనవేసుకొని..పద్మ చంకల్లో తన రెండు చేతులు దూర్చి పద్మను పైకి లేపి కౌగిలించుకున్నాడు..ఈ పొసిషన్లో ప్రసాద్ మొడ్డ తన గర్భాశయాన్ని తాకినట్లయింది పద్మకి…”ఆమ్మా!!”..అని అరుస్తూ ప్రసాద్ ను గట్టిగా కౌగిలించుకుంది..తన మొడ్డ టోపీకి కూడా ఎదో వత్తిడి తగలడంతో ప్రసాద్ కు కారిపోయింది..వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్ని పద్మ పొత్తికడుపులో నింపేశాడు..మామగారి రసాలు తనలో కారుతుంటే పద్మకు మరోసారి భావప్రాప్తి కలిగి ప్రసాద్ ను ఇంకాస్త గట్టిగా కౌగిలించుకుంటూ తన కాళ్ళతో ప్రసాద్ ను గట్టిగా పెనవేసింది..

అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో

బాత్రూం నుండీ వచ్చాకా నా గదిలోకి వచ్చింది అమ్మ ఎక్కడికెళ్ళావ్ అన్నాను బాత్రూం అర్జెంట్ అందుకే అంది అదుకేనా వదిలించేసుకున్నావ్ అని నవ్వాను ఐనా అంత సేపా ముద్దు పెట్టుకోవడం అవునూ ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని అలా నలిపేస్తున్నావ్ ఏంటిరా అంది. నలపడం ఏంటమ్మా?? అన్నాను ఏమి ఎరగనట్టుహుమ్మ్ ఏమిలేదులే అంది అమ్మ. అమ్మా ఇందాకడ మద్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళావ్ కదా అందుకనీ అన్నాను ఏంటిరోయ్య్ హుమ్మ్ అంది అమ్మ నాన్న నీకు ఏమికావలన్నా దగ్గరుండి చూసుకోమన్నారు అన్నాను అబ్బోఓ గొప్పేలే మీ బాబు ఉండి ఓకీ ఉద్దరించాడు ఇంకా వెళుతూ వెళుతూ నీకు అప్పచెప్పాడా అంది అదేంటి అమ్మ అలా అంటావ్ నాన్న సంగతి వదిలెయ్ నీకు ఏమికావలన్న నన్ను అడుగు నేను చెయ్యకపోతే అప్పుడు అను అన్నాను. హుమ్మ్ నా బంగారు కొండవి రా నువ్వు నేనంటే ఏంత ప్రేమో నా బుజ్జిగాడికి అంది.

అమ్మా నువ్వు నైటీ వేసుకోవచ్చుకదా ఎప్పుడూ చీరలే కట్టుకుంటావ్ ఏంటి అన్నాను చీరలో ఉండే సుఖం ఆ పిచ్చి గుడ్డల్లో ఏమి ఉంటుందిరా అంది. అవునా?? అంత సుఖం ఏమి ఉంటుంది అమ్మా జాకీటు. అడుగులంగా, దానిమీద ఇకో లంగా , దానిమీద చుట్టు చుట్టుకునే చీర. ఇలా రాత్రి పూట అన్ని వేసుకుని పడుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది అన్నాను. అమ్మ దానికి పక పకా నవ్వి అవునూ అడుగులంగా దానిమీద లంగా అంటున్నావ్ ఎప్పుడు చూసావ్ రా అంది నువ్వే అప్పుడప్పుడూ చెపుతావ్ గా అడుగులంగా గుడ్డలు కొనుక్కోవాలి అని అంటే అడుగులంగా అని నువ్వు అంటున్నావ్ అంటే దానిమీద ఇంకో లంగా కట్టుకుంటావ్ అనే అదా అన్నాను. అబ్బోఓ నా లంగా గురించి చాలా నే ఊహించావ్ రా అంది హుమ్మ్ నిజమే కదా అన్నాను. అవుననుకో కానీ… అమ్మ లంగా గురించి అలా అలోచించడం తప్పు కదా?? అంది. తప్పేముందీ మా అమ్మ లంగా గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అది తప్పా?? అది సరే గానీ రాత్రిపూట ఇన్ని కట్టుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది?? అన్నాను. దానికి నవ్వి ఇప్పుడు చెప్పవలసిందేనా?? అంది, హా అన్నాను.

సరే ఐతే విను సాయింతం పూట స్తానం చేశాకా అడుగు లంగా దానిమీద లంగా కట్టుకోకుండా చీర మాత్రమే కట్టుకుంటానురా అంది అవునా లంగా కట్టుకోవా ?? అన్నాను లేదురా చీరకూడా కాటన్ చీర మెత్తగా ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉంటుంది కూడా అంది. అవునవును నైటీ ఐతే పైనుండీ కిందకి ఒకటే ఉంటుంది చీర ఐతే నడుం దగ్గర కాళీ ఉంటుంది గా గాలికూడా వేస్తుంది అన్నాను చీ పాడు పిల్లాడా ఈమద్య నువ్వు బాగా చెడిపోతున్నావ్ రా అంది.నేనేమి చేడిపోవడం లేదు అమ్మా నువ్వే నన్ను చేడగొట్టేస్తున్నావ్ అన్నాను.

అమ్మ: అదేంటిరా అలా అనేశావ్
నేను: మరి ఇంత అందాల అమ్మ ఉంటే ఏ కొడుకన్నా బుద్దిగా ఉంటాడా చెప్పు
అమ్మ: ఓహో అదా?? హుమ్మ్ ఇప్పుడేమంటావ్ ఇంతకీ అంది
నేను: మా అమ్మ సూపర్గా ఉంటుంది అంటున్నా
అమ్మ: మ్మ్మ్ ఇంకా
నేను: నువ్వు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటావ్ కానీ నువ్వు ఎక్కడికన్నా వేలుతుంటే రడీ అవుతావ్ చూడు అబ్బాహ్ అప్పుడూ సుపరోఓఓఓ సుపర్
అమ్మ: పక పక నవ్వి అంత బాగుంటానేరా??
నేను: చాల చాలా, అమ్మా..
అమ్మ: ఏంటి కన్నా
నేను: నాకోసం ఇప్పుడూ అలా తయారవుతావా??
అమ్మ: అనుకున్నాను అబ్బయి గారు ఇంకా అడగలేదేంటా అని
నేను: అంటే నేను అలా అడిగితే తయారవుదాం అని ముందే అనుకున్నవా??
అమ్మ: అడిగాకా తయారవకపోతే నా కొడుక్కి కోపం వచ్చి అలుగుతాడుగా
నేను: ఐతే రడీ అవ్వు అమ్మా
అమ్మ: ఒరేయ్య్ అసలే ఉక్కగా ఉంది ఇప్పుడూ ఆ పట్టు చీరలు అవి ఎందుకు రా
నేను: నిజమే అమ్మ ఐతే ఒకపని చేద్దామా??
అమ్మ: ఏంటి
నేను: చీర కట్టుకోకు జాకీటు లంగ మీద నగలు పెట్టుకో
అమ్మ: చీ పాడు పిల్లాడా ఏమి మాట్లాడుతున్నవో తెలుస్తుందా??
నేను: ఇప్పుడేమన్నాను అని అలా అంటున్నావ్
అమ్మ: లంగా జాకీటు మీద నగలు పెట్టుకోమంటున్నావ్ గా చీర కట్టుకోకుండా
నేను: హుమ్మ్ అవును ఉక్క పోస్తుంది కదా చీర ఎదుకూ అని అల అన్నాను.
అమ్మ: చీ అలా ఎవరన్న చూస్తే ఏమనుకుంటారూ??
నేను: ఇక్కడ నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను కదా ఇంక ఎవరూ లేరుగా అమ్మ
అమ్మ: అవుననుకో కానీ బాగోదేమోరా
నేను: 13 ఆర్ 14 ఇయర్స్ అమ్మయిలు లంగా జాకీటు వేసుకుంటారు అంతే కదా వాళ్ళు బాగుంటారు అమ్మా
అమ్మ: నాకు ఆ వయస్సు దాటి చాల కాలం అయ్యింది
నేను: మా అమ్మ మళ్ళి ఆ వయస్సు లోకి వెలితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అడిగా, నా కొరిక తీరుస్తావో లేదో నీ ఇష్టం
అమ్మ: హుమ్మ్మ్ సరే ఆ వీది తలుపు వేసేయ్ హాల్లో లైట్ కూడా తీసెయ్
నేను: ఎందుకమ్మా??
అమ్మ: లైట్స్ తీసేస్తే వీళ్ళు పడుకున్నారులే అని చుట్టుపక్కల ఆంటీలు ఎవ్వరూ రారురా
నేను: నువ్వు కేక అమ్మ.
అమ్మ: ఏడిశావ్ లే ముందు తలుపులు వేసి లైట్స్ తీసేసిరా

నేను వెళ్ళి అమ్మ చెప్పినట్టు చేసి వచ్చా నేను బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళేసరికి అమ్మ లైట్ గులాభిరంగు మీద తెల్లటి చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్నా జాకీటు గులాభిరంగు లంగా కట్టుకుని నిలబడి ఉంది. నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే అమ్మ తన రెండు చేతులూ జాకీటు మీద క్రాస్ మార్క్ లో అడ్డు పెట్టుకుని అబ్బహ్ నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా నువ్వేమో చెపితే వినవు అంది సిగ్గుపడుతూ.

ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉన్నారని అంత సిగ్గు పడిపోతున్నావ్ నేను ఒక్కడినేగా అన్నాను.హుమ్మ్ పోయి రోడ్డు మీద వెళుతున్నా ఇంకో పది మందిని తీసుకుని రారా అది కొంచెం కోపంగా

నేను: ఎందుకమ్మా??
అమ్మ: నువ్వు ఒక్కడినే ఉన్నాను అంటూన్నావ్ గా వాళ్ళు కూడా చూస్తారు నీతో పాటు
నేను: హహహ్హ అదా నువ్వు బలే దానివే నా అందాల అమ్మని ఇలా నేను ఒక్కడినే చూస్తాను గాని ఇంకోడిని చూడనిస్తానా?? చెప్పు
అమ్మ: అబ్బోఓ ఐతే చూడు అంటూ తన చేతులు అడ్డు తీసింది.

అమ్మ బండ సళ్ళు జాకీటు నిండుగా తన్నుకుని ఉన్నాయి జాకీటు పిట పిట లాడిపోతూ నునుపు తేరిపోయింది జాకీటు కొద్దిగా లోనెక్ అవడం వల్ల ఎదుర్రొమ్ముల పైబాగం కనిపిస్తుంది రెండు రొమ్ముల మద్యం లోయ లైట్ గా కనిపిస్తుంది ఆ రెండు కొండల మద్య నాన్న కట్టిన సుత్రాల గొలుసు వాటి కింద వేలాడుతున్న రెండు సూత్రాల గుత్తి అది చూసేసరికి నాలో ఎదో తప్పు చేస్తున్నామా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. వెంటనే అమ్మ తో అమ్మ ఆ గొలుసు తీసెయ్యవే అన్నాను ఏఏ ఇదేమి అడ్డు వచ్చింది రా నీకూ అంది.
నేను: నాన్న ఎలాగూ ఊరు వెళ్ళారు కదా అమ్మ ఇది ఇంకా నీ మెడలో వేళ్ళాడుతూ ఉండాలా ఏంటీ??
అమ్మ: అదీ తియ్యకూడదు రా
నేను: మరి అప్పుడప్పుడూ పొద్దున్న పూట నీ మెడలో గొలుసు ఉండదు.
అమ్మ: అదీ అదీ రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు గుచ్చుకుంటుందని తీస్తానురా
నేను: ఇప్పుడు కూడా అలాగే తీసెయ్.
అమ్మ: ఇప్పుడేంటి ఇది తీసెయ్యలి అంతేగా? అంటూ మెడలో ఉన్న సుత్రాల గొలుసు తీసి పక్క టెబుల్ మీద పెట్టింది
నేను: హుమ్మ్ ఇందాకడ ఎక్కడ ఆపామో అక్కడ నుండీ చూశాను అమ్మ ఎత్తైన కొండల మద్యలోనుండీ చూస్తూ కిందకి వచ్చేసరికి అమ్మ లోతు గుంట బొడ్డు కనిపించింది అబ్బహ్ అనుకున్నాను కిందకి చూస్తే లంగా ఉందిగా అందుకే పక్కకి చుశా అమ్మ నడుం వావ్ సూపర్ అటూ ఇటూ కూడా చిన్న చిన్నా మడతలు రెండు పడ్డాయి.
అమ్మ: ఏంటిరా అలా చూస్తున్నావ్??
నేను: నువ్వు ఇలా బోసి మెడతో బాగోలేదమ్మా
అమ్మ: కదా అందుకే అది తియ్యను రా అన్నాను
నేను: అబ్బహ్ ఆగొలుసు గురించి కాదమ్మా ఇంక వేరే నగలు ఏమన్న పెట్టుకోవచ్చు గా అనీ అంటున్నా
అమ్మ: ఏంటీ ఇలా లంగా జాకీటు మీద నగలా?? నీకేదో పిచ్చి పట్టింది రా ఇవ్వాళ అందుకే ఇలా అడుగుతున్నావ్
నేను: అవునమ్మా నీ అందం తో నాకు పిచ్చెక్కించావ్
అమ్మ: ఏంటిరోయ్య్ పెద్ద పెద్ద మాటలు వస్తున్నాయ్
నేను: ఏమి లేదమ్మ నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావ్ కదా నగలు కూడా పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటావ్ కదా అందుకే అమ్మ అడుగుతున్నాను పెట్టుకోవచ్చు కదా??
అమ్మ: ఇంతవరకూ వచ్చాకా కాదంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా?? నేను పెట్టుకోవడం కాదు గానీ మీ అమ్మ ని ఏనగల్లో చూడలనుకుంటున్నవో ఆ నగలు నువ్వే పెట్టు సరే నా??
నేను: అబ్బభ నువ్వు సూపర్ అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో.

నేను: అమ్మా భీరువా తాళాలు ఎక్కడున్నాయ్
అమ్మ: ఆ సెల్ఫ్ లో ఉన్నాయ్ చూడునేను తాళాలు తెరిచి లోపల అర తాళాలు కూడా తెరిచి అమ్మ నగల బోక్స్లు అన్ని తీసి పక్కనే ఉన్నా టెబుల్ మీద పెట్టాను ఒరేయ్య్ అన్ని తీస్తునవేంటిరా అంది అమ్మ. ఉండమ్మా మరి నీకు ఏది బాగా సెట్ అవుతయో చూసి పెట్టాలి కదా నా అమ్మ అందాన్ని ఏ నగలు బాగా పెంచుతాయో చూడాలిగా అన్నాను. హుమ్మ్ సరే కానీ వద్దంటే ఆగుతావా అంది అమ్మ.అమ్మ చీరల అర కింద సీక్రేట్ అర ని పైకి లేపి అక్కడ ఉన్నా హారాల పెద్ద గొలుసుల బోక్స్లు తీసి టేబుల్ మీదపెట్టాను. హుమ్మ్ ఇంక మొదలెట్టనా?? అన్నాను. కింద కూర్చో అంది ఎందుకూ అన్నాను కూర్చో అంది సరే అని బీరువా ఎదురుగా కూర్చున్నా భీరువా కింద తాళం పెట్టే కన్నం ఉంటుంది చూడు అంది చూశాను హా ఉంది అన్నాను హుమ్మ్ నా చీరల అడుగున పేపర్ కింద చిన్న తాళం ఉంటుంది చూడు అంది ఉంది హా అన్నాను చెతిలోకి తీసుకుని హుమ్మ్మ్ దానిని ఆ కిద కన్నం లోపెట్టి ఓపెన్ చెయ్య్ అంది చేశాను అలా చెయ్యగానే బీరువాలో కింద అర ఓపెన్ అయ్యింది అప్పటివరకూ అక్కడ ఒక అర ఉంది అని నాకు తెలియదు ఇక్కడ కూడా అర ఉందా?? అన్నాను హుమ్మ్ అంది అమ్మ అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అక్కడ లావుగా వెడల్పుగా ఉన్న నగల బాక్స్లు రెండు ఉన్నాయ్ బయటకి తీసి ఓపెన్ చేశాఒకదానిలో చాలా నగలు ఉన్నాయ్ ఏంటివి అన్నాను ఏడువారాల నగలు రా అంది అంటే అన్నాను. వారం లో ఒక్కోరోజుకి ఒక్కోవారం అని పిలుస్తాం కదా అలా ఏడు రోజులకి ఏడురకాల నగలు అన్న మాట అంది అవునా?? ఇవి ఎవరివి అమ్మా అన్నాను. మనవేరా మీ నానమ్మ నాకు ఇచ్చింది అంది.

నానమ్మా?? నానమ్మకి అంత సీన్ లేదే నాన్న వాళ్ళది బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇన్ని నగలు ఉండే చాన్స్ లేదు అసలు నానమ్మ ఇన్ని నగలు కోడలికి ఇచ్చింది అంటే తనకి ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి కదా కానీ ఎప్పుడూ నగలు వేసుకోవడం చూడనే లేదు నేను అంటే ఎదో తేడా కొడుతుంది అనుకుని ఇంకో బోక్స్ తీశాను అందులో మూడు రకాల వడ్డాణాలు, బగారు జడ, కట్ల కాసులపేరు, అరవంకీలు, ఉన్నాయ్ ఇవి కూడా నానమ్మ ఇచ్చినవేనా?? అన్నాను లేదురా అవి అమ్మమ్మ ఇచ్చినవి అంది. ఒరిదీనెమ్మో అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎన్ని నగలు పెట్టారో నాకు తెలియదా?? నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సన్నటి రెండు పేట్లా నల్లపూసల గొలుసు ఆ బొందు తప్ప వేరేవి ఏమి వేసుకోలేదు. నాన్నని వాళ్ళు ఆ నగలు కొనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఈ నగలు కొనుకుంటున్నారు నాకూ కొనండీ అని చాల సార్లు అడగడం వినాను. నిజంగానే అమ్మమ్మ్మ నానమ్మ ఇన్ని నగలు ఇస్తే వీటిని ఎందుకు పెట్టుకోలేదూ ఎప్పుడూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నల్లపూసలే ఎదుకు వేసుకునేదీ ఇన్ని నగలు ఉంచుకుని వీటిని బీరువాలో దాచేసి ఉత్తి మెడతో తిరుగుతుందా? నెవ్వర్ ఇవి అమ్మ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాదు అనుకున్నాను. మరి ఇంత బగారం అమ్మ కి ఎవ్వరు ఇచ్చారూ?? అమ్మోఓ కనీసం కిలో ఉంటుంది గా రెండు కలిపితే అనుకునాను ఏరా ఎంతసేపు చుస్తావ్ వాటిని అంది అమ్మ.

అసలు ఏమున్నాయా అని చూస్తున్నా అన్నాను అలా చూస్తే తెలియదురా అన్నిటినీ తీసి మంచం మీద పెట్టు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంది నిజమే నాకు ఈ ఆలోచన రాలేదు అని ఒక్కోటి మంచం మీద పేర్చాను.

బ్రా చాల బిగుతు గా వేసింది

పెళ్లి అయిన పది రోజులకు నగేష్ నాకు ఫోన్ చేసాడు. ఏరా ఎలా వుంది కొత్త లైఫ్ అని అడిగాను. ఏమి చెప్పమంటావురా… నేను ఒక నెల అమెరికాకు కంపెనీ పని మీద వెల్లాలి రా. ఏమి చెయ్యాలో అర్తం కావటం లేదు. మా మేనేజర్ నేను వెల్లనంటే ఒప్పుకోవటం లేదురా, తప్పేట్టు లేదురా అన్నాడు. Continue reading బ్రా చాల బిగుతు గా వేసింది