అమ్మ చీర తడిసింది

ఆ తరవాత కొద్ది రోజులకి మా నాన్నగారు ఆఫీసు పని మీద టూర్ వెళ్ళారు వెళుతూ వెళుతూ కాలేజికి మానకుండా వేళ్ళు. కాలేజి నుండీ వచ్చాక ఇంటికాడ ఉండి అమ్మ కి ఏమికావాలో చూస్తూ ఉండు నాకు నాలుగురోజులు పడుతుంది రావడానికి అన్నారు సరే నాన్నా అన్నాను నాన్న నన్ను కాలేజి బస్ దగ్గర దింపేసి తను ఊరువెళ్ళిపోయారు. ఆరోజు స్తాయంత్రం కాలేజీ నుండీ వచ్చేసరికి అమ్మ గుమ్మం ముందు వరండాలో కుర్చుని బియ్యం ఏరుకుంటుంది ఏంటి పాపం మొగుడు ఊరులో లేకపోయినా కాళీగా కుర్చుందీ అనుకుని నవ్వుకున్నాను. నన్ను చూసి ఏంటిరా నవ్వుకుంటూ వస్తున్నవ్ అంది ఏమిలేదమ్మా కాలేజిలో ఒక పని గుర్తువచ్చి అంటూ లోపలికి వెళ్ళి అమ్మని వెనుక నుండీ సరిగా చూశా తెల్ల చీరమీద లైట్ ఆకుపచ్చ రంగు చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్నా చీర లైట్ ఆకుపచ్చ రంగు జాకీటు ఈ శారీలో అదిరిపోయింది అనుకున్నాను. అమ్మ ఈలోపు లోపలికి వచ్చింది పొద్దున్నా నాన్న చెప్పింది గుర్తు ఉందిగా అంది ఏంటీ అన్నాను ఊరిమీదకి పోకుండా కొంపలోనె ఉండి అమ్మకి ఏమికావాలో చూసుకోమని అంది ఓఓ అదా హా గుర్తు ఉంది. ఇప్పుడు నీకేమన్న కావాలా?? అన్నాను నీకు గుర్తు ఉందో లేదో అని చెప్పాను అంతే అంది ఓహో అన్నాను.

అమ్మా నీళ్ళు కాచావా అన్నా లేదురా సన్నీళ్ళు చేసెయ్ కొంచెం వేడి తగ్గుద్ది అంది నన్ను చూస్తూ సర్లే అని నేను స్తానం చేయ్యడానికి పోయి బట్టలు అన్ని విప్పేసి స్తానం చేస్తన్నప్పుడు గుర్తువచింది అమ్మ అన్న మాట వేడి తగ్గడం ఏంటి?? అమ్మ ఎందుకని అందీ ఈ మాట?? అనుకుని సర్లే అనుకుని స్తానం చేసేసి వచ్చా. కొంచెం సేపటికి నేను స్తానం చేసివస్తా అంటూ బట్టలు తీసుకుని వెళ్ళింది.బట్టలు అన్ని బాత్రూం లోనే కట్టుకుని వచ్చింది.చీర అక్కడక్కడా కొంచెం తడిసింది అమ్మ చీర తడిసిందిగా అన్నాను హా కట్టుకునేటప్పుడూ తడిసిందిరా అంది. బాత్రూం లో ఎందుకమ్మా గదిలోకి వచ్చేసి కట్టుకోవచ్చుగా అన్నాను హుమ్మ్ అవునా?? అంది నన్ను చూస్తూ గదిలో కట్టుకుంటే ఇలా తడవదు కదా?? అన్నాను అవునవును అంది.

లైట్ గులాభీరంగు చీరమీద తెల్లటి పువ్వులు ఉన్నాయి ఇందాకటి చీరకన్నా ఈ చీరలో ఇంకా బాగున్నవ్ అమ్మా అన్నాను హుమ్మ్మ్ అప్పుడప్పుడూ నువ్వన్నా ఇలా పొగుడుతూ ఉండరా మీ బాబుకివేమి పట్టవు అంది. నాన్నా నిన్ను అస్సలు పొగడరా అన్నాను. పొగడడమే కాదు ప్రేమగా మాట్లాడడమే రాదు నీ బాబుకి అంది. ఓహో అని అవునమ్మ నువ్వు ఇంత అందంగా ఉంటావ్ కదా నాన్నని ఎలా చేసుకున్నావ్ అన్నాను ఇప్పుడవన్ని ఎందుకురా అంది. నాకు చెప్పకూడదా?? సర్లే ఐతే వద్దులే అని బుంగమూతిపెట్టాను అదికాదురా కన్నా దీనిలో చెప్పకూడనిది ఏముంది పెళ్ళికి ముందు మీ నాన్న ఫొటో నాకు చూపించలేదు అంది. అవునా?? పెళ్ళి చూపుల్లో కూడా చూడలేదా?? అన్నాను పెళ్ళి చూపులు లేవురా తాతయ్య వాళ్ళు చూసి సంభంధం ఖాయం చేసుకుని వచ్చేశారు అంతే అంది అవునా అదన్నమాట అసలు సంగతి అన్నాను. ఏంటీ అంది ఇంత అందమైన అమ్మ నాన్నని ఎల చేసుకుందా అని ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఇప్పుడూ తెలిసిందిగా అన్నాను ఉమ్మ్ గొప్పేలే అది అమ్మ.

అమ్మ ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకోనా అన్నాను ఏమి అక్కరలేదు మొన్న ఒక్క ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని మీ నాన్న వచ్చేవరకూ అదే పని మీద ఉన్నావ్ అమ్మో ఇప్పుడూ ఆయన ఊరిలో కూడా లేడు అంది. అబ్బహ్ అప్పుడూ సరిగ్గా ముద్దుపెట్టుకునే టైంకి వచ్చేశారు ఇప్పుడూ ఆయన ఊరు వెళ్ళారుగా ఇంక అడ్డురారు ఒక్కసారి పెట్టుకుంటానమ్మా అన్నాను.

పౌడర్ రాకుంటుంటే వెనుకనుండీ గట్టిగా ఊపిరాడనివ్వకుండా పట్టుకుని మరీ నా మెడమీద ముద్దులు పెట్టుకున్నవ్ కదరా ఇంకా సరిగా ముద్దుపెట్టుకోకపోవడం ఏంటి అంత సేపు పెట్టకా కూడా అంది. అబ్బహ్ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటే అరిగిపోతావా?? అన్నాను అరిగిపోను అంది మరి పెట్టుకోనివ్వ వచ్చుకదా?? అన్నాను సరే ఒక్క ముద్దే మరి అంది. హుమ్మ్ మా మంచి అమ్మ అంటూ డైరక్ట్ గా కౌగిలించేసుకుని నా కౌగిలిని భిగించాను. ఇస్స్స్ష్హ్ ఏంటా ఆత్రం అంది అమ్మ నువ్వు ఎక్కడ మళ్ళి కాదనటావో అని అన్నాను గొప్పేలే ఊపిరాడటంలేదు కొంచెం వదులు అంది అబ్బాహ ఆశ ఆ వంక పెట్టి వదిలించుకుందాం అనా అన్నాను.

అబ్బహ్ అదేమికాదులేరా ఐనా ఎదో ముద్దు పెట్టుకుంటావ్ లే అనుకుంటే నువ్వేంటి ఇలా అంది ఇలా ముద్దు పెడితేనే బాగుంటుంది అమ్మ అన్నాను అబ్బోఓ ఎంతమందికి పెట్టావేంటి అంది. దొరికిపోయానురా బాబు నోటి దూల అనుకుని నన్నునేనే తిట్టుకుని అది కాదమ్మా మొన్న నీ వెనుకనుండీ పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను కదా అప్పుడూ ఏమి బాలేదు అదుకనే ఈసారి ముందు నుండి పట్టుకున్నాను అంది. పట్టుకోవడం ఏంటిరా పట్టుకోవడం కౌగిలించుకున్నాను అను అంది. ఓహో దీనిని కౌగిలించుకోవడం అంటారా?? అన్నాను. అబ్బహ్ అమయకపు పిల్లాడమ్మా అస్సలు ఏమి తెలియదూ అంది నిజమే అమ్మా నాకు తెలియదు అన్నాను. సర్లే ఆ ముద్దేదో తొందరగా పెట్టుకుని నన్ను వదలరా బాబు యముకలు విరిగేలా ఉన్నాయ్ అంది అమ్మ.

అమ్మ బండ సళ్ళు నా గుండెల మీద నలిగిపోయిన్నాయ్ అంతంత సళ్ళు కూడా బలే మృదువుగా నలిగిపోతున్నాయ్. నిదానంగా నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదకి జరిపి అక్కడ నొక్కాను ఆబ్బహ్హ్హ్ హుమ్మ్మ్ అంది అమ్మ ఏంటమ్మా అన్నాను ఏమిచేశావో నీకు తెలియదా కొంటె పిల్లాడా? అంది. అలా అనేసరికి నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదనుండీ కిందకి పోనిచ్చి అమ్మ పిర్రలమీద వేసి నొక్కి పట్టుకున్నా అబ్బహ్హ్హ్హ్హాహ్ మ్మ్మంస్సిసిసిసిస్ అంది ఏంటమ్మా అన్నాను ఒరేయ్య్ ఎందుకురా అక్కడ అంత గట్టిగా నొక్కిపట్టుకున్నావ్ అంది ముద్దు పెట్టుకోవడానికి సరిగ్గా పట్టు కుడరడంలేదమ్మా అన్నాను హుమ్మ్మ్మ్హ్హాహహ్ అని మళ్ళీ మూలిగింది అమ్మ. నా చేతులు కొంచెం లూజ్ చేసి అమ్మ పిర్రలు రెండిటి మద్యనుండీ నా రెండు చేతులని అమ్మ రెండు పిర్రలూ విడదీసి వాటంగా నొక్కి పట్టుకున్నా అమ్మ అబభహ యయాయయ్ ఇస్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒరేఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏమి చేస్తున్నవ్ రా ముద్దు లేదు ఏమి లేదు వదులు ముందు అంది అబ్బహ్ ఇప్పుడే సరిగా పట్టుకుదిరింది ఉండమ్మా అన్నాను.

ఏమి పట్టుకుదరడమో ఏంటో నీ ముద్దుకన్నా ముందు నాకు ఐపోయేలా ఉంది అంది. ఏంటమ్మ ఐపోయేది అన్నాను హ హా.. ఏమి లేదులే నువ్వు ముద్దు తొందరగా పెట్టుకో ఐనా ఒక ముద్దు కోసం ఇంతసేపా అంది. సరిగా పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కద అమ్మా ఇదిగో ఇప్పుడే సరైన పట్తు కుదిరింది అంటూ నాచేతులలో వడిసిపట్టుకున్నా అమ్మ పిరలు ఇంకొంచెం విడతీస్తూ ఇంకా కట్టిగా నొక్కాను ఆబ్బహ్హ్హా ఇస్స్స్ష్హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఐపోయిందిరా అంది. అవలేదమ్మ ఇప్పుడే మొదలెడుతున్నా అంటూ అమ్మ పెదవులమీద నా పెదవులు ఆంచాను వెంటనే అమ్మ నన్ను విడిపించుకోవడనికి చూసింది ఎందుకా అని నేను వదిలా హుమ్మ్ ముద్దు పెట్టుకోవడం ఐపొయింది గా ఇంకా చాలు నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో అంటూ వంటింటిలోకి వెళ్ళింది ఏంటా అని నేను వంటింటీలోకి వెళ్ళాను అమ్మ అక్కడ లేదు ఏదీ అని చూస్తే వెనుక ఉన్నా తలుపు తెరిచి ఉంది బయటకి వెళ్ళిందా అని చూశా బాత్రూంలొ లైట్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు బాత్రూం లొకి వెళ్ళిందేంటి ఓహో ఐఫొతుంది ఐపోయింది అంటే అదా?? అమ్మకి కారిపోయిందా?? కడుక్కోవడనికి వెళ్ళిందా?? ఏంటి మొదల్లేకుండానే కార్చేస్తే అసలు పని మొదలెడితే ఎన్నిసార్లు కార్చుకుంటుందో?? అనుకుని నవ్వుకున్నాను.

మీ ఇష్టము ,కానీ రొజుకొక్కసారే తట్టుకోగలను

మూడు రోజులు ఆఫీస్ పని మీద డెల్లీ వెళ్ళవసి వచ్చింది.
జయ కి తోడుగా వుంటుందని వూరి నుంచి లక్ష్మి ని పిలిపించాను.
లక్ష్మి అసలు పేరు లక్ష్మి ప్రసాదు.ఇరవయ్యెళ్ళ కుర్రాదు.
అతని ఆడంగి నడక,పేడి ముఖము,ఆడ గొంతు లను గమనించి అందరూ అతనిని లక్ష్మి అని పిలుస్తారు వూళ్ళో.మాకు దూరపు చుట్టము,జయకి తమ్ముడి వరస కాబట్టి ధైర్యముగా పిలిచాను.

చిన్న సూటు కేసుతొ ఆటో లో దిగాడు నవ్వుతూ.
జయ ఆప్యాయముగా ఆహ్వానించింది.
వయ్యారముగా తిప్పుకుంటూ నడుస్తూ లోపలికి వచ్చి”బావగారు బగున్నారా?”అని పలకరించాడు.
బాగున్నానని తల వూపి,అతనిని పరీక్షగా చూసాను.
5’8″ హైటు అరవయ్యి కిలోల బరువు వుంటాదు.స్కిన్ స్మూత్ గా నిగనిగ లాడుతోంది.
గడ్డాలు మీసాల గుర్తులు కూడా లెవు.భుజాలు ఆడ వాళ్ళవి లాగా వాలిపోయి వున్నాయి.
నడుము సన్నముగా వుంది, కన్నెపిల్ల నడుము లాగా.
కటి ప్రదేశము విశాలముగా వుంది అమ్మాయిది లాగ.
అన్నిటికంటే నన్ను ఆకర్షించిన విషయము-అతని ఛాతీ-ఎత్తుగా వుంది.
గలగలా వూళ్ళో కబుర్లన్నీ అడక్కుండానే చెప్పేసాడు.
రాత్రి భోజనాలయ్యాక నాకు మా బాస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది–నా డెల్లీ ట్రిప్ కాన్సల్ అయ్యిందని.

“ఎలాగూ వచ్చాను కదా,రెండు రోజులు హైదరాబాదు చూసి వెళతాను బావా” అన్నాడు లక్ష్మి చేతులు తిప్పుకొంటూ. సరే అన్నాను నవ్వుతూ.
సాయంత్రము స్నానము చేసి పైజమా, తెల్లని,పల్చని ట్-షర్ట్ లోకి మారాడు.
అతని ఛాతీ ఎత్తులు ఒక పదహారేళ్ళ కన్నె పిల్ల రొమ్ములాగా బలంగా ఎదిగి వున్నాయి.లోపల బ్రా లాంటిదేమీ వేసుకోకపోవటము వలన ముచికలు స్పష్టముగా కనపదుతున్నాయి గుడ్డ కిందనుంచి. నాకు లేచింది.
“అక్క,అక్కా” అంటూ జయ చుట్టూ తిరుగుతూ కబుర్లు చెప్తూనే వున్నాడు.
నెను కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను.లక్ష్మి బాత్రూంలో వున్నాడు.
“యేంటి,తేడాగా వున్నాడు?”అన్నాను మెల్లిగా జయతొ.
“చిన్నప్పటి నుంచి అంతే,ఆడపిల్లలా పెరిగాడు పాపము”అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“అంతంత వున్నాయేమిటి ఎత్తులు?”అన్నాను జయ చెవి కొరుకుతూ.
“వాడికి చిన్నప్పటినుంచి పెద్దవే,అందుకే అందరూ ఎగతాళి చేస్తారు పాపము”అన్నది జాలిగా.
జయ నైటీ లో కసిగా వుంది.వెనుక నుంచుని,నా నిక్కిన మగసిరిని తన పిర్రల మధ్య పొడుస్తూ “రాత్రికి మనతో పాటే మన డబల్ కాట్ మీద పడుకొమంటాను”అన్నాను మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొని.
“వొద్దులెండి, ఇంకా చిన్న పిల్లాడు కంగారు పడతాడేమో”అన్నది జయ నా వైపు తిరిగి నన్ను కౌగులించుకొని ముద్దు పెడుతూ.
“ఎంత చిన్న పిల్లాడో చూద్దాము,అంతగా కంగారు పడుతుంటే,అతనికి జస్టు ఒక షొ చూపిద్దాము”అన్నాను రెండు చెతులతొ జయ రెండు సళ్ళనీ మెల్లిగా నొక్కుతూ.
జయ మాట్లాడలేదు.నాతో సళ్ళు సుఖముగా పిసికించుకొంటూ మౌనము గా కళ్ళు మూసుకొని సుఖిస్తోంది సమ్మగా.
“ప్లీస్ జయా, ఇంకొకళ్ళు చూస్తుండగా నిన్ను దెంగి చాలా రొజులయ్యింది,ప్లీస్”అన్నాను తన నిపుల్స్ వడి తిప్పి నలుపుతూ.నేను వాడిన బూతు మాట జయకి మిర్చి లా అంటిందనుకొంటాను. అప్పటికే జయ ఇంజను వేడెక్కిపొయింది.
“చూసినాక నన్ను ఎక్కుతానంటాడేమో?”అన్నది మత్తుగా నన్ను అల్లుకొని.

“అసలు అది వుంటే కదా ఎక్కటానికి? జస్ట్ ముట్టుకుంటానటే నలిపించుకో సమ్మగా”అన్నాను ముద్దు పెట్టుకొని.
“మీ ఇష్టము”అన్నది ముద్దు ముద్దుగా.”మరీ తమ్ముడి వరస అని ఆలోచిస్తున్నాను”అని మెల్లిగా నా చెవిలో గొణిగింది.
“అందుకే ఇంకా కసిగా వుంటుంది, నా డెల్లీ ట్రిప్ కాన్సల్ అవటము నా అద్రుష్టము.”అన్నాను జయ మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకొని.
“మీకేమిటి?మీరు నిత్య పెళ్ళికొడుకులు,మీరు పొందే సుఖాన్ని నాకు తెలిసినత వరకు ఏ భర్తా పొందటము లేదు “అన్నది జయ నవ్వుతూ.
“అంతా నీ దయ,దీని పొగరు వల్లనే కదా”అన్నాను, నైటీ మీద నుంచి జయ వుపస్థుని అరచేతినిండా పట్టుకొని, చలిమిడి ముద్దలా పిసుకుతూ.
“రాత్రికి కొంచము ఎక్కువసేపు నిలబడి మీ ప్రతాపము చూపించండి,ఇప్పుడు కాదు”అని నా చేతిని లాగేసింది నవ్వుతూ.ముద్దు పెట్టి వదిలేసాను,లక్ష్మి బాత్రూం లోనుంచి వస్తున్న అలికిడి అయ్యింది.నేను డ్రాయింగ్ రూం లో కి వచేసాను.
భోజనాలు అయ్యాక అరగంట టీవీ చూసాము.నా చూపులన్నీ లక్ష్మి ఎత్తుల మీదే వున్నాయి.ఒక అబ్బాయికి అంత ఏపుగా ఎదగటము నేనెప్పుడూ చూడలేదు.వాటిని ఇంకొకక అరగంటలో నగ్నముగా చూడబోతున్నానే వూహ నన్ను వేడెక్కిస్తోంది.ఇంకొక వూహ కూడా నన్ను హీటెక్కిస్తోంది.లక్ష్మి మొల ఎంత వుంటుందో? నా దానికంటె చిన్న దాన్ని చూడబోతున్నాంటే కుతూహలముగా వుంది.జయ మాత్రము కాం గా వుంది.నేను అడగ్గానే వొప్పుకొంది,ఎంత కసి దానికి? ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో జయని భార్యగా పొందాను.
“ముగ్గురము మైన్ బెడ్రూం లో పడుకొందాము”అన్నాను లెచి నుంచుని లుంగీ సర్దుకొంటూ.
“నేనిక్కడ సొఫా లో పడుకొంటాను లే బావా”అన్నాడు లక్ష్మి మొహమాటముగా.
“వొద్దు, ఇక్కద ఏసీ లేదు,లోపలే పడుకొందాము”అన్నాను స్పష్టముగా.

“పర్వాలేదురా,డబల్ కాట్ పెద్దదే ఇరుకు వుండదు లొపలికి రా” అన్నది లేచి నుంచుని బద్ధకముగా వొళ్ళు విరుచుకొంటూ.
ఇంక లక్ష్మి మాట్లాడలేదు. లోపలికి వచ్చి మొహమాటముగా నుంచున్నాడు.
నేను బనీన్ విప్పేసుకొన్నాను,కేవలము లుంగీ మీద విన్నాను.జయ నైటీ లోవుంది.నో బ్రా, నో పాంటీ.
“నువ్వు కూడా టీ-షర్టు తీసేసుకొ వుక్కగా వుంది కదా”అన్నాను లక్ష్మి తో.
“వొద్దు బావా నాకు సిగ్గు”అన్నాడు లక్ష్మి సిగ్గుగా.
“సరే మధ్యలో పడుకో”అన్నాను.తల వూపి వెల్లకిలా పడుకొన్నాడు.లక్ష్మికి అటూ ఇటూ మేమిద్దరమూ పడుకొన్నాము.జయ మైన్ లైట్ తీసేసి బెడ్ లైట్ వుంచింది.
వాడు కబుర్లు చెప్తూనే వున్నాడు.జయ వూ కొడుతోంది.
నేను సడ్డెన్ గా వాడి చాతీ మీద నా చేతిని వేసి మ్రుదువుగా నొక్కుతూ’”నీకు ఇవి ఇంత పెద్దగా పెరిగాయేమిటి?” అన్నాను. లక్ష్మి ఒక్కసారి సైలెంట్ అయిపొయాడు.జయ తన చేతిని వాడి రెండొ చన్ను మీద వేసి మెల్లిగా నొక్కుతూ”చెప్పరా పర్వాలేదు మన బావేగా”అన్నది.
వాడు ఇంకా మాట్లాడలేదు సిగ్గుతో.వాడి రొమ్ములు బలంగా వున్నాయి,కొంచము గట్టిగా నొక్కాను.”చెప్పు లక్ష్మీ “అన్నాను వాడి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకొని.
“నాకు ఎనిమిదేళ్ళనుంచి పెద్దవిగా అవ్వటము మొదలయ్యాయి.ఒక దాక్టర్ కి చూపిస్తే వయసొచ్చినాక తగ్గిపోతాయన్నారు,కాని ఇవి పెరుగుతూనే వున్నాయి.ఇంకొక దాక్టర్ కి చూపిస్తే ఆపరేషన్ చెయ్యాలన్నారు,ఇంట్లొ వాళ్ళు భయపడి వొప్పుకోలేదు,అందుకే ఇలా పెరిగాయి”అన్నాడు లక్ష్మి సిగ్గు సిగ్గుగా.
“వీటినెవరైనా పిసికారా?”అనదిగింది జయ వాడిని ముద్దు పెట్టుకొని.లక్ష్మి మాట్లాడలేదు.

“ఫ్రీ గా చెప్పు లక్ష్మి”అన్నాను ముద్దు పెట్టుకొని.లక్ష్మీ వొళ్ళు వేడెక్కుతోంది మెల్లిగా.
“చాలా మంది నొక్కుతారు”అన్నాడు లక్ష్మి సిగ్గుగా.
“ఎవరెవరు నొక్కుతారు?”అన్నది జయ మళ్ళీ ముద్దులు పెట్టుకొని.జయ వేడెక్కిపొయింది.
“ఇంట్లొ మగాళ్ళందరూ నొక్కుతారు,టీచర్లు,ఫ్రెండ్సు,టైలర్,మంగలోడు అందరూ నొక్కుతారు” అన్నాదు లక్ష్మి.వాడు కూడా వేడెక్కి పొయాడు.
‘టీ-షర్టు తీసేసుకొ”అన్నాను ముద్దు పెట్టుకొని.లక్ష్మి కదలలేదు.
“పర్వాలేదు తీసేసుకొరా,ఇక్కడున్నది మేమిద్దరమేగా”అన్నది జయ తన నైటీ తీసేసుకొంటూ.
పలకమారిన జయ 36డి బంగిన పల్లి మామిడి పళ్ళని ఆశగా చూస్తూ వాడు తన టీ-షర్టు తీసేసుకొన్నాడు.
వాడి ఎత్తులు 32సీ సైజులో నిలబడి ముచ్చటగా ముద్దొస్తున్నాయి.కుంకుడు గింజల్లాంటి ముచ్చికలు సెక్సీ గా వున్నాయి.చంకల్లో నల్లటి జుట్టు రింగులు తిరిగి వుంది.వాటిని నా కంటే కుతూహలముగా జయ చూస్తోంది.
“అంతమంది నలిపినా ఇంత బలముగా నిలబడి వున్నాయేమిట్రా?”అన్నది కసిగా నలుపుతూ.నేను ఒక నిపుల్ని నోట్లోకి తీసుకొని పీల్చాను.సుఖముతొ మెలికలు తిరిగిపొయాడు.

నేను వాడి చంకలొ నా ముఖము పెట్టి వాసన చూస్తూ మూలిగాను,వాడు నా తలని తన చంకలోకి నొక్కుకొన్నాడు.
జయ వాడి రెండో చన్నుని ఇష్టము గా కుడుస్తోంది.
“నీవి చాలా బాగున్నాయక్కా,చాలా పెద్దపెద్దవి “అన్నాడు జయ ఎడమ చన్నుని తన చేతితొ అబ్బురము గా నొక్కుతూ.
జయ చెయ్యి వాడి పైజమా మీదకి జరగటము గమనించాను.
వాడి అంగాన్ని జయ చెయ్యి బట్టల మీదనుంచే తడుముతోంది ఇష్టముగా.వాడు సుఖముతొ మూలుగుతున్నాడు.
నేను లుంగీ విప్పేసుకొని”పైజమా తీసేసుకొ ఫ్రీగా వుంటుంది” అన్నాను. వాదు కదలలేదు.
“తీసేసుకోరా,నీది చిన్నదని సిగ్గుపడుతున్నావా?చూడు మీ బావది కూడా చిన్నదేగా సిగ్గుపడకు”అన్నది జయ వాడి పైజమా ముందరి భాగాన్ని తన చేతితో పిసుకుతూ.
వాడు నా దాన్ని చూసాడు.
“బావది చిన్నది”అన్నాడు.
“మరి సిగ్గుపడకుండా తీసేసుకొ”అన్నది జయ వుద్రేకముతో ఆయాస పడుతూ.
మెల్లిగా పైజమా తీసేసుకొన్నాడు.
మేమిద్దరమూ స్టన్ అయ్యాము వాడి మగసిరిని చూసి.
లేతగా,పొడుగ్గా,లావుగా,నల్లగా నవనవ లాడుతూ పొడుగు వంకాయ లాగా అందముగా వుంది.వట్టలు పెద్ద పెద్ద నిమ్మకాయల్లాగా సంచి లొ వేళ్ళాడుతున్నాయి.నల్లటి ఆతుల అడవితొ వాడి అంగము మగసిరి వుట్టిపడుతోంది నిండుగా.సిగ్గు వలన ఇంకా వాలిపోయి పడుకొని వుంది.
“నీ సళ్ళు చూసి నీకు చిన్నదుంటుందనుకొన్నాము”అన్నాను వాడి అంగము వైపు అసూయగా చూస్తూ.
‘నాకు ఇది కూడా చిన్నప్పటినుంచీ పెద్దగా పెరిగింది”అన్నాడు సిగ్గుగా.
“గట్టిగా నిక్కుతుందా?”అనడిగింది జయ దాన్ని సున్నితముగా పట్టుకొంటూ.
“రాత్రుళ్ళు గట్టిగా నిక్కేసి వుంటుంది రొజూ.”అన్నాడు.
“ఇంత పెద్దదాన్ని ఎవరైనా చీకారా?”అనడిగాను వాడి వట్టల సంచిని తడుముతూ.
వాడు మాట్లాడలేదు.”చెప్పు బంగారం, చూస్తుంటే నాకే చీకాలనిపిస్తోంది”అన్నది జయ దాన్ని ఇష్టముగా నలుపుతూ.
“ఇంట్లో ఆడాళ్ళందరూ చీకేసారు”అన్నాడు సిగ్గుగా.
నాకు నిక్కేసింది.ముద్దులు పెట్టుకొన్నాను వాడిని కసిగా.
“ఇంత అందమైన దాన్ని ఎవరూ వదలలేరు ‘అన్నది జయ వాడి తొడలమధ్యకు జరుగుతూ.
“అందరూ అంటే పిన్నులు,అత్తలు,వదినలు కూడానా?”అన్నాను వాడి చంకలొ వాసన చూస్తూ.
“అక్కలు,చెల్లి,అమ్మ కూడా”అన్నాడు తమకముతో కళ్ళు మూసుకొని.
“అమ్మ కూడానా ?”అన్నాను సళ్ళు బలంగా పిసుకుతొ వాడిని ముద్దు పెట్టుకొని.
‘అమ్మే మొదట కుడిసింది నాకు పదమూడేళ్ళప్పుడు స్నానము చెయిస్తూ”అన్నాడు మత్తుగా.
వాడి చేతికి నా దాన్ని అందించాను.”చిన్నది” అన్నాడు మళ్ళీ.మూలిగాను సుఖముగా.
“వాళ్ళందరికంటే అక్కే బాగుంది అందముగా”అన్నాడు మెల్లిగా.
‘నేను నీకు అంతగా నచ్చానురా?”అన్నది జయ వాడిని ముద్దులు పెట్టుకొని.
‘అక్కా నువ్వు చాలా బాగున్నావ్” అన్నాదు తన రెండు చేతులతో జయ సళ్ళని సున్నితముగా నలుపుతూ.వాడి చెయ్యి మెల్లిగా కిందకు జరిగి జయ దిమ్మని పట్టుకొంది,నాకు అది చూసి పిచ్చెక్కిపొయింది.
జయ వాడి దాన్ని పట్టుకొని ఆడించింది స్మూత్ గా.

మెల్లిగా వాడికి నిక్కింది.ఏడంగుళాల పొడుగుతో నిట్టాడి లా నిలబడింది.
మగాడిని నాకే ముచ్చటేసింది.
“ఎవరినైనా చేసావా?” అనడిగింది జయ తమకముతో.నవ్వుతూ తల వూపాడు.
“రా మరి”అన్నది జయ వెల్లకిలా పదుకొని పంగ విప్పదీసి పడుకొని.
వడ్డించిన విస్తరి లా వున్న జయని సిమ్హము లా ఆక్రమించుకొని లోపలికి సర్రున దూసుకెళ్ళిపొయాడు.
“అమ్మ దొంగ సచ్చినొడో, అంచులు మడత పడిపోయాయి,ప్రాణాలు తోడేసావు రో,మెల్లిగా చెయ్యి చిరిగిపోతుంది రా”అన్నది జయ సుఖముటొ మెలికలు తిరిగిపోతూ.
పూర్తిగా దిగిపొయాడు.కదలకుండా జయ మీద పడుకొని ముద్దులు పెడుతూ “లోపల నిండుగా వుందా అక్కా?”అన్నాదు ప్రేమగా.
“గొంతులోకొచ్చింది రా స్వర్గము కనిపిస్తొంది రా”అన్నది జయ వాడి నాలికని తన నాలికతొ మెలి వేస్తూ.
“ఇంత కోరిక వున్నదానివి బావ చిన్న దానితొ ఎలా సర్దుకొంటున్నావు?” అన్నాదు ప్రేమగా జయ పెదవులని ముద్దు పెట్టుకొంటూ.
“బావ చిన్నదైనా బాగా చేస్తారు,కబుర్లు చెప్పి రెచ్చగొట్టి సమ్మగా చేస్తారు”అన్నది జయ నిజాయితీగా.
“అప్పుడప్పుడూ ఇలా వేరే వాళ్ళని ఎక్కిస్తూ వుంటాదా?”అనడిగాడు మెల్లిగా వూగుతూ, నా వైపు చూసి నవ్వుతూ.
జయ మాట్లాడలేదు. “చెప్పక్కా’అన్నాడూ జయ రెండు చెతులనీ పైకి లేపి చంకల్లొ వాసన చూస్తూ ముద్దులు పెడుతూ సమ్మగా రమిస్తున్నాడు.
“అప్పుడప్పుడూ యెస్ “అన్నది జయ కళ్ళు మూసుకొని.
“ఇప్పటికెంతమందయ్యారు?” అన్నాడు స్పీడు పెంచి.
జయ జవాబు చెప్పలెదు.కింద నుంచి వాడి సళ్ళని నలుపుతూ వాడి పొట్లకి సమంగా ఎదురొత్తులిస్తోంది.
నేను వాళ్ళిద్దరి దగ్గిరకు జరిగి వాడి పిర్రల మీద నా చేతితో పాముతూ”ఒక పదిహేను మంది అయ్యుంటారు” అన్నాను.
అది విని వాడు కసెక్కిపోయి విపరీతమైన స్పీడు తో కుమ్మేసాడు.
జయ సుఖముతో మెలికలు తిరిగిపోయింది వాడి కింద.
“నీ అమ్మ ఎంత కసిగా దెంగించుకొంటున్నావే నీ అమ్మ,నీ అమ్మా” అంటూ జయ లోతులని తన రసముతో నింపేస్తూ జావ కారిపోయాడు.
జయకి అప్పటికే మూడు సార్లు అయిపోవటము నేఉ గమనించాను.
ఇద్దరూ రతి సుఖపారవశ్యముతో సొమ్మసిల్లి పొయారు.
పది నిముషాలకి వాడు దిగి ప్రక్కన పడుకొన్నాడు అలసటగా.
నేను మెల్లిగా జయ తొడల మధ్యకు చేరుకొన్నాను.
జయ నీరసముగా కళ్ళు తెరిచి “మెల్లిగా పెట్టండి, రెమ్మలు వాచిపొయాయి,మోటుగా చేసాడు బండ సచ్చినోడు”అన్నది జయ బ్రతిమలాడుతూ.
జయ మానము కాకి నోరు లా విడిపోయి గులాబి రంగులొ వుంది.లోపలినుంచి వాడి తెల్లని చిక్కని వీర్యము మెల్లిగా బయటికి కారుతోంది.
మెల్లిగా లోపలికి ప్రవేశించాను.
నన్ను ముద్దు పెట్టుకొని “థాంక్సండీ’అన్నది జయ.
వాడు మా ఇద్దరినీ చూస్తున్నాడు.
మెల్లిగా వూగటము మొదలు పెట్టాను.
వాడు మా దగ్గిరకి జరిగాడు.
“వాడు బాగా చేసాడా?”అనడిగాను జయ సళ్ళని వడి తిప్పి నలుపుతూ.
‘స్వర్గము చూపించాడు” అన్నది జయ కళ్ళు మూసుకొని త్రుప్తిగా.

“వారము రోజుల తర్వాత పంపిద్దాము” అన్నాను సమ్మగా వూగుతూ.
“మీ ఇష్టము ,కానీ రొజుకొక్కసారే తట్టుకోగలను”అన్నది జయ బేలగా.
‘కానీ నేను మాత్రము రెందుసార్లు ఎక్కుతాను ప్లీస్”అన్నాను స్పీడ్ పెంచి.
“మీతో నాకేమీ ప్రాబ్లం లేదు మీది చిన్నదిగా”అన్నది నా బుగ్గ కొరికి.
నాకు పిచ్చెక్కిపొయింది అది విని.
“నాది ఎలా వుంటుంది చెప్పు”అన్నాను చివరికొచ్చేసి.
‘బుజ్జిది,బుల్లిది,పొట్టిది,చిట్టిది,”అన్నది నా ఫేస్ ని పట్టుకొని ముద్దులు పెడుతూ.
‘ఇంకా చెప్పు”అన్నాను బలంగా కుమ్ముతూ.
“తొందరగా కారిపోయేది”అన్నది నా చెవిలో.
నేను ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక పోయాను.
“నీ అమ్మని దెంగ, బండ మొడ్డలని ఎక్కించుకొంటూనే వున్నావు కదే” అన్నాను దాని కింది పెదవిని కొరుకుతూ.
“అందుకే మీది చిన్నదని నాకు తెలిసింది,అంతా మీ వల్లనే కదా”అంటూ నా కింది పెదవిని గాటు పడేలా కొరికింది.
“స్వర్గము చూపించావే లంజా”అంటూ నా వీర్యాన్ని దాని పూకు లోపల కార్చేసుకొన్నాను త్రుప్తిగా.
నన్ను కదలకుందా గట్టిగా కౌగిలించుకొని ముద్దులు పెట్టింది ప్రేమగా.
నా అంత అద్రుష్టవంతుడు ఈ స్రుష్టిలో వుండడు.

అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో

బాత్రూం నుండీ వచ్చాకా నా గదిలోకి వచ్చింది అమ్మ ఎక్కడికెళ్ళావ్ అన్నాను బాత్రూం అర్జెంట్ అందుకే అంది అదుకేనా వదిలించేసుకున్నావ్ అని నవ్వాను ఐనా అంత సేపా ముద్దు పెట్టుకోవడం అవునూ ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని అలా నలిపేస్తున్నావ్ ఏంటిరా అంది. నలపడం ఏంటమ్మా?? అన్నాను ఏమి ఎరగనట్టుహుమ్మ్ ఏమిలేదులే అంది అమ్మ. అమ్మా ఇందాకడ మద్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళావ్ కదా అందుకనీ అన్నాను ఏంటిరోయ్య్ హుమ్మ్ అంది అమ్మ నాన్న నీకు ఏమికావలన్నా దగ్గరుండి చూసుకోమన్నారు అన్నాను అబ్బోఓ గొప్పేలే మీ బాబు ఉండి ఓకీ ఉద్దరించాడు ఇంకా వెళుతూ వెళుతూ నీకు అప్పచెప్పాడా అంది అదేంటి అమ్మ అలా అంటావ్ నాన్న సంగతి వదిలెయ్ నీకు ఏమికావలన్న నన్ను అడుగు నేను చెయ్యకపోతే అప్పుడు అను అన్నాను. హుమ్మ్ నా బంగారు కొండవి రా నువ్వు నేనంటే ఏంత ప్రేమో నా బుజ్జిగాడికి అంది.

అమ్మా నువ్వు నైటీ వేసుకోవచ్చుకదా ఎప్పుడూ చీరలే కట్టుకుంటావ్ ఏంటి అన్నాను చీరలో ఉండే సుఖం ఆ పిచ్చి గుడ్డల్లో ఏమి ఉంటుందిరా అంది. అవునా?? అంత సుఖం ఏమి ఉంటుంది అమ్మా జాకీటు. అడుగులంగా, దానిమీద ఇకో లంగా , దానిమీద చుట్టు చుట్టుకునే చీర. ఇలా రాత్రి పూట అన్ని వేసుకుని పడుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది అన్నాను. అమ్మ దానికి పక పకా నవ్వి అవునూ అడుగులంగా దానిమీద లంగా అంటున్నావ్ ఎప్పుడు చూసావ్ రా అంది నువ్వే అప్పుడప్పుడూ చెపుతావ్ గా అడుగులంగా గుడ్డలు కొనుక్కోవాలి అని అంటే అడుగులంగా అని నువ్వు అంటున్నావ్ అంటే దానిమీద ఇంకో లంగా కట్టుకుంటావ్ అనే అదా అన్నాను. అబ్బోఓ నా లంగా గురించి చాలా నే ఊహించావ్ రా అంది హుమ్మ్ నిజమే కదా అన్నాను. అవుననుకో కానీ… అమ్మ లంగా గురించి అలా అలోచించడం తప్పు కదా?? అంది. తప్పేముందీ మా అమ్మ లంగా గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను అది తప్పా?? అది సరే గానీ రాత్రిపూట ఇన్ని కట్టుకుంటే ఫ్రీగా ఎలా ఉంటుంది?? అన్నాను. దానికి నవ్వి ఇప్పుడు చెప్పవలసిందేనా?? అంది, హా అన్నాను.

సరే ఐతే విను సాయింతం పూట స్తానం చేశాకా అడుగు లంగా దానిమీద లంగా కట్టుకోకుండా చీర మాత్రమే కట్టుకుంటానురా అంది అవునా లంగా కట్టుకోవా ?? అన్నాను లేదురా చీరకూడా కాటన్ చీర మెత్తగా ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉంటుంది కూడా అంది. అవునవును నైటీ ఐతే పైనుండీ కిందకి ఒకటే ఉంటుంది చీర ఐతే నడుం దగ్గర కాళీ ఉంటుంది గా గాలికూడా వేస్తుంది అన్నాను చీ పాడు పిల్లాడా ఈమద్య నువ్వు బాగా చెడిపోతున్నావ్ రా అంది.నేనేమి చేడిపోవడం లేదు అమ్మా నువ్వే నన్ను చేడగొట్టేస్తున్నావ్ అన్నాను.

అమ్మ: అదేంటిరా అలా అనేశావ్
నేను: మరి ఇంత అందాల అమ్మ ఉంటే ఏ కొడుకన్నా బుద్దిగా ఉంటాడా చెప్పు
అమ్మ: ఓహో అదా?? హుమ్మ్ ఇప్పుడేమంటావ్ ఇంతకీ అంది
నేను: మా అమ్మ సూపర్గా ఉంటుంది అంటున్నా
అమ్మ: మ్మ్మ్ ఇంకా
నేను: నువ్వు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటావ్ కానీ నువ్వు ఎక్కడికన్నా వేలుతుంటే రడీ అవుతావ్ చూడు అబ్బాహ్ అప్పుడూ సుపరోఓఓఓ సుపర్
అమ్మ: పక పక నవ్వి అంత బాగుంటానేరా??
నేను: చాల చాలా, అమ్మా..
అమ్మ: ఏంటి కన్నా
నేను: నాకోసం ఇప్పుడూ అలా తయారవుతావా??
అమ్మ: అనుకున్నాను అబ్బయి గారు ఇంకా అడగలేదేంటా అని
నేను: అంటే నేను అలా అడిగితే తయారవుదాం అని ముందే అనుకున్నవా??
అమ్మ: అడిగాకా తయారవకపోతే నా కొడుక్కి కోపం వచ్చి అలుగుతాడుగా
నేను: ఐతే రడీ అవ్వు అమ్మా
అమ్మ: ఒరేయ్య్ అసలే ఉక్కగా ఉంది ఇప్పుడూ ఆ పట్టు చీరలు అవి ఎందుకు రా
నేను: నిజమే అమ్మ ఐతే ఒకపని చేద్దామా??
అమ్మ: ఏంటి
నేను: చీర కట్టుకోకు జాకీటు లంగ మీద నగలు పెట్టుకో
అమ్మ: చీ పాడు పిల్లాడా ఏమి మాట్లాడుతున్నవో తెలుస్తుందా??
నేను: ఇప్పుడేమన్నాను అని అలా అంటున్నావ్
అమ్మ: లంగా జాకీటు మీద నగలు పెట్టుకోమంటున్నావ్ గా చీర కట్టుకోకుండా
నేను: హుమ్మ్ అవును ఉక్క పోస్తుంది కదా చీర ఎదుకూ అని అల అన్నాను.
అమ్మ: చీ అలా ఎవరన్న చూస్తే ఏమనుకుంటారూ??
నేను: ఇక్కడ నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను కదా ఇంక ఎవరూ లేరుగా అమ్మ
అమ్మ: అవుననుకో కానీ బాగోదేమోరా
నేను: 13 ఆర్ 14 ఇయర్స్ అమ్మయిలు లంగా జాకీటు వేసుకుంటారు అంతే కదా వాళ్ళు బాగుంటారు అమ్మా
అమ్మ: నాకు ఆ వయస్సు దాటి చాల కాలం అయ్యింది
నేను: మా అమ్మ మళ్ళి ఆ వయస్సు లోకి వెలితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అడిగా, నా కొరిక తీరుస్తావో లేదో నీ ఇష్టం
అమ్మ: హుమ్మ్మ్ సరే ఆ వీది తలుపు వేసేయ్ హాల్లో లైట్ కూడా తీసెయ్
నేను: ఎందుకమ్మా??
అమ్మ: లైట్స్ తీసేస్తే వీళ్ళు పడుకున్నారులే అని చుట్టుపక్కల ఆంటీలు ఎవ్వరూ రారురా
నేను: నువ్వు కేక అమ్మ.
అమ్మ: ఏడిశావ్ లే ముందు తలుపులు వేసి లైట్స్ తీసేసిరా

నేను వెళ్ళి అమ్మ చెప్పినట్టు చేసి వచ్చా నేను బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళేసరికి అమ్మ లైట్ గులాభిరంగు మీద తెల్లటి చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్నా జాకీటు గులాభిరంగు లంగా కట్టుకుని నిలబడి ఉంది. నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళగానే అమ్మ తన రెండు చేతులూ జాకీటు మీద క్రాస్ మార్క్ లో అడ్డు పెట్టుకుని అబ్బహ్ నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా నువ్వేమో చెపితే వినవు అంది సిగ్గుపడుతూ.

ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉన్నారని అంత సిగ్గు పడిపోతున్నావ్ నేను ఒక్కడినేగా అన్నాను.హుమ్మ్ పోయి రోడ్డు మీద వెళుతున్నా ఇంకో పది మందిని తీసుకుని రారా అది కొంచెం కోపంగా

నేను: ఎందుకమ్మా??
అమ్మ: నువ్వు ఒక్కడినే ఉన్నాను అంటూన్నావ్ గా వాళ్ళు కూడా చూస్తారు నీతో పాటు
నేను: హహహ్హ అదా నువ్వు బలే దానివే నా అందాల అమ్మని ఇలా నేను ఒక్కడినే చూస్తాను గాని ఇంకోడిని చూడనిస్తానా?? చెప్పు
అమ్మ: అబ్బోఓ ఐతే చూడు అంటూ తన చేతులు అడ్డు తీసింది.

అమ్మ బండ సళ్ళు జాకీటు నిండుగా తన్నుకుని ఉన్నాయి జాకీటు పిట పిట లాడిపోతూ నునుపు తేరిపోయింది జాకీటు కొద్దిగా లోనెక్ అవడం వల్ల ఎదుర్రొమ్ముల పైబాగం కనిపిస్తుంది రెండు రొమ్ముల మద్యం లోయ లైట్ గా కనిపిస్తుంది ఆ రెండు కొండల మద్య నాన్న కట్టిన సుత్రాల గొలుసు వాటి కింద వేలాడుతున్న రెండు సూత్రాల గుత్తి అది చూసేసరికి నాలో ఎదో తప్పు చేస్తున్నామా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. వెంటనే అమ్మ తో అమ్మ ఆ గొలుసు తీసెయ్యవే అన్నాను ఏఏ ఇదేమి అడ్డు వచ్చింది రా నీకూ అంది.
నేను: నాన్న ఎలాగూ ఊరు వెళ్ళారు కదా అమ్మ ఇది ఇంకా నీ మెడలో వేళ్ళాడుతూ ఉండాలా ఏంటీ??
అమ్మ: అదీ తియ్యకూడదు రా
నేను: మరి అప్పుడప్పుడూ పొద్దున్న పూట నీ మెడలో గొలుసు ఉండదు.
అమ్మ: అదీ అదీ రాత్రి పూట పడుకునేటప్పుడు గుచ్చుకుంటుందని తీస్తానురా
నేను: ఇప్పుడు కూడా అలాగే తీసెయ్.
అమ్మ: ఇప్పుడేంటి ఇది తీసెయ్యలి అంతేగా? అంటూ మెడలో ఉన్న సుత్రాల గొలుసు తీసి పక్క టెబుల్ మీద పెట్టింది
నేను: హుమ్మ్ ఇందాకడ ఎక్కడ ఆపామో అక్కడ నుండీ చూశాను అమ్మ ఎత్తైన కొండల మద్యలోనుండీ చూస్తూ కిందకి వచ్చేసరికి అమ్మ లోతు గుంట బొడ్డు కనిపించింది అబ్బహ్ అనుకున్నాను కిందకి చూస్తే లంగా ఉందిగా అందుకే పక్కకి చుశా అమ్మ నడుం వావ్ సూపర్ అటూ ఇటూ కూడా చిన్న చిన్నా మడతలు రెండు పడ్డాయి.
అమ్మ: ఏంటిరా అలా చూస్తున్నావ్??
నేను: నువ్వు ఇలా బోసి మెడతో బాగోలేదమ్మా
అమ్మ: కదా అందుకే అది తియ్యను రా అన్నాను
నేను: అబ్బహ్ ఆగొలుసు గురించి కాదమ్మా ఇంక వేరే నగలు ఏమన్న పెట్టుకోవచ్చు గా అనీ అంటున్నా
అమ్మ: ఏంటీ ఇలా లంగా జాకీటు మీద నగలా?? నీకేదో పిచ్చి పట్టింది రా ఇవ్వాళ అందుకే ఇలా అడుగుతున్నావ్
నేను: అవునమ్మా నీ అందం తో నాకు పిచ్చెక్కించావ్
అమ్మ: ఏంటిరోయ్య్ పెద్ద పెద్ద మాటలు వస్తున్నాయ్
నేను: ఏమి లేదమ్మ నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావ్ కదా నగలు కూడా పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటావ్ కదా అందుకే అమ్మ అడుగుతున్నాను పెట్టుకోవచ్చు కదా??
అమ్మ: ఇంతవరకూ వచ్చాకా కాదంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా?? నేను పెట్టుకోవడం కాదు గానీ మీ అమ్మ ని ఏనగల్లో చూడలనుకుంటున్నవో ఆ నగలు నువ్వే పెట్టు సరే నా??
నేను: అబ్బభ నువ్వు సూపర్ అమ్మ ఇప్పుడు చూడు నిన్ను ఎలా తయారు చేస్తానో.

నేను: అమ్మా భీరువా తాళాలు ఎక్కడున్నాయ్
అమ్మ: ఆ సెల్ఫ్ లో ఉన్నాయ్ చూడునేను తాళాలు తెరిచి లోపల అర తాళాలు కూడా తెరిచి అమ్మ నగల బోక్స్లు అన్ని తీసి పక్కనే ఉన్నా టెబుల్ మీద పెట్టాను ఒరేయ్య్ అన్ని తీస్తునవేంటిరా అంది అమ్మ. ఉండమ్మా మరి నీకు ఏది బాగా సెట్ అవుతయో చూసి పెట్టాలి కదా నా అమ్మ అందాన్ని ఏ నగలు బాగా పెంచుతాయో చూడాలిగా అన్నాను. హుమ్మ్ సరే కానీ వద్దంటే ఆగుతావా అంది అమ్మ.అమ్మ చీరల అర కింద సీక్రేట్ అర ని పైకి లేపి అక్కడ ఉన్నా హారాల పెద్ద గొలుసుల బోక్స్లు తీసి టేబుల్ మీదపెట్టాను. హుమ్మ్ ఇంక మొదలెట్టనా?? అన్నాను. కింద కూర్చో అంది ఎందుకూ అన్నాను కూర్చో అంది సరే అని బీరువా ఎదురుగా కూర్చున్నా భీరువా కింద తాళం పెట్టే కన్నం ఉంటుంది చూడు అంది చూశాను హా ఉంది అన్నాను హుమ్మ్ నా చీరల అడుగున పేపర్ కింద చిన్న తాళం ఉంటుంది చూడు అంది ఉంది హా అన్నాను చెతిలోకి తీసుకుని హుమ్మ్మ్ దానిని ఆ కిద కన్నం లోపెట్టి ఓపెన్ చెయ్య్ అంది చేశాను అలా చెయ్యగానే బీరువాలో కింద అర ఓపెన్ అయ్యింది అప్పటివరకూ అక్కడ ఒక అర ఉంది అని నాకు తెలియదు ఇక్కడ కూడా అర ఉందా?? అన్నాను హుమ్మ్ అంది అమ్మ అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే అక్కడ లావుగా వెడల్పుగా ఉన్న నగల బాక్స్లు రెండు ఉన్నాయ్ బయటకి తీసి ఓపెన్ చేశాఒకదానిలో చాలా నగలు ఉన్నాయ్ ఏంటివి అన్నాను ఏడువారాల నగలు రా అంది అంటే అన్నాను. వారం లో ఒక్కోరోజుకి ఒక్కోవారం అని పిలుస్తాం కదా అలా ఏడు రోజులకి ఏడురకాల నగలు అన్న మాట అంది అవునా?? ఇవి ఎవరివి అమ్మా అన్నాను. మనవేరా మీ నానమ్మ నాకు ఇచ్చింది అంది.

నానమ్మా?? నానమ్మకి అంత సీన్ లేదే నాన్న వాళ్ళది బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇన్ని నగలు ఉండే చాన్స్ లేదు అసలు నానమ్మ ఇన్ని నగలు కోడలికి ఇచ్చింది అంటే తనకి ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి కదా కానీ ఎప్పుడూ నగలు వేసుకోవడం చూడనే లేదు నేను అంటే ఎదో తేడా కొడుతుంది అనుకుని ఇంకో బోక్స్ తీశాను అందులో మూడు రకాల వడ్డాణాలు, బగారు జడ, కట్ల కాసులపేరు, అరవంకీలు, ఉన్నాయ్ ఇవి కూడా నానమ్మ ఇచ్చినవేనా?? అన్నాను లేదురా అవి అమ్మమ్మ ఇచ్చినవి అంది. ఒరిదీనెమ్మో అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఎన్ని నగలు పెట్టారో నాకు తెలియదా?? నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సన్నటి రెండు పేట్లా నల్లపూసల గొలుసు ఆ బొందు తప్ప వేరేవి ఏమి వేసుకోలేదు. నాన్నని వాళ్ళు ఆ నగలు కొనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఈ నగలు కొనుకుంటున్నారు నాకూ కొనండీ అని చాల సార్లు అడగడం వినాను. నిజంగానే అమ్మమ్మ్మ నానమ్మ ఇన్ని నగలు ఇస్తే వీటిని ఎందుకు పెట్టుకోలేదూ ఎప్పుడూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ నల్లపూసలే ఎదుకు వేసుకునేదీ ఇన్ని నగలు ఉంచుకుని వీటిని బీరువాలో దాచేసి ఉత్తి మెడతో తిరుగుతుందా? నెవ్వర్ ఇవి అమ్మ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఇచ్చినవి కాదు అనుకున్నాను. మరి ఇంత బగారం అమ్మ కి ఎవ్వరు ఇచ్చారూ?? అమ్మోఓ కనీసం కిలో ఉంటుంది గా రెండు కలిపితే అనుకునాను ఏరా ఎంతసేపు చుస్తావ్ వాటిని అంది అమ్మ.

అసలు ఏమున్నాయా అని చూస్తున్నా అన్నాను అలా చూస్తే తెలియదురా అన్నిటినీ తీసి మంచం మీద పెట్టు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంది నిజమే నాకు ఈ ఆలోచన రాలేదు అని ఒక్కోటి మంచం మీద పేర్చాను.

ఏమిటా గొడవ.. ఇంట్లో వయసొచ్చిన పిల్ల ఉంది

మా ఆయనకి గుల ఎక్కువ. వయస్సు 45, నాకు 40. ఎంత సేపూ అదే ధోరణి. ఇంట్లో మా అమ్మాయి (దాని వయస్సు 18) ఉందని కూడా చూడరు. మూడ్ వచ్చిందంటే మీద పడిపోతారు. నేను ఏం చేస్తున్నా సరే. ఒక రోజు పొద్దున్నే కాఫీ తాగుతూ టీవీ చూస్తున్నారు ఆయన. పిల్ల కాలేజి కి వెళ్ళడానికి తయారవుతోంది. నేను వంట యింటి లో మా అమ్మాయికి టిఫిన్ పాక్ చేస్తున్నాను. ఏం చూసారో టీవీ లో తెలియదు కానీ అమాంతం గా నా వెనుక నుంచి వచ్చి గట్టిగా పట్టుకొని నా పిర్ర్లల మధ్య లో తన లండు ని రుద్దేస్తున్నాడు. ఓరి బాబోయ్.. పూర్తిగా నిగిడి ఉంది. ఏ సినిమా తార అందాలు చూసాడో మహాశయుడు ఇంతగా లేచి నిక్కుతోంది పొద్దున్నే అనుకుంటూ “ఏమిటా గొడవ.. ఇంట్లో వయసొచ్చిన పిల్ల ఉంది అని కూడా చూడకుండానే దూర్చేస్తున్నారు.. ఫది నిమిషాలాగండి అది వెళ్ళిపోతుంది” అని తియ్యగా కసురుకొని అతని పట్టు వదిలించుకున్నాను.

నాకు కూడా అతని మోడ్డ తగలంగానే జిల మొదలైంది. చెప్పొద్దూ.. మహా పనిమంతుడు మా ఆయన. మీద ఎక్కాడంటే ఒక గంట పాటూ చీకి, పిసికి, నాకి వీరగా దెంగుతాడు. నిన్న రాత్రి మా యిద్దరి పడకలు వేరయ్యాయి. మా అమ్మాయి తన గదిలో పడుకోమని ఒకటే గోల చేస్తే ఆమె తో పాటే ఉండిపోయా రాత్రంతా. అది కూడా ఏమీ తక్కువది గాదు. అంతా వాళ్ళ నాన్న పోలికే! అర్థరాత్రి దాని చేతులు నా సళ్ళ మీద పడితే నిద్ర లో గామోసు అనుకున్నాను. ఒక క్షణం ఆగి ఆమె వైపు తిరిగి పడుకున్నాను ఆమె చేతులు నా బాయిల్ మీదనుంచి తప్పించేసి. మరో రెండు నిమిషాలకి నా చీర లోకి ఆమె వేళ్ళు పోవడం గ్రహించాను. దీని దుంప తెగ.. బాగా బరితెగించేస్తోంది అనుకుంటూ ఏమీ తిలియనట్టుగానే నిద్ర నటించాను. నా నుండి ఏ రియాక్షన్ లేక పోవడం తోటి నిద్ర లో ఉన్నాననుకొని నా తొడల దాకా తన వేళ్ళు జరిపి మెల్లగా నా మదనమందిరాన్ని గుప్పిట బిగించింది. నాకు షాక్ కొట్టినట్టైంది. కొద్దిగా కదిలేటప్పటికీ తన చేయి తియ్యలేదు కాని కదలిక ఆపింది. మరో రెండు నిమిషాలకి నా దిమ్మ మీది రెమ్మలు తన వేళ్ళ తో విడదీసి మెత్తగా తన వేళ్ళు దూర్చసాగింది. నాకు కూడా భలే రంజుగా ఉంది. ఒక ఐదు నిమిషాలు కెలకనిచ్చి అప్పుడే తెలివి వచ్చినట్టు కళ్ళు తెరచి “ఛీ ! ఏమిటా పాడుపని?” అని గదమాయించి అటుతిరిగి పడుకున్నాను.
అప్పటి నుండీ నాకు కూడా బాగా జిలగానే ఉంది. అవకాశం దొరకగానే మా ఆయనతో తోయించుకోవాలని చూస్తున్నాను. చెప్పాను గా.. మా ఆయన కి ఎప్పుడూ అదే రంధి అని. అతి కష్టం మీద ఆయనను పావుగంట ఆపగలిగాను. అమ్మాయి కాలేజి కి వెళ్ళగానే నేను టాయిలెట్ లో దూరాను. గురుడు ఆ పని కూడా పూర్తిగా అవనిచ్చేటట్టుగా లేడు. నేను వెళ్ళిన దగ్గరనుండీ ఒకటే బాదుడు తలుపు మీద.. ఎలాగో అలాగ పని కానిచ్చుకొని తలుపు తీద్దును గదా లిటరల్ గా తన మోడ్డ చేతి లో పట్టుకొని తలుపవతల నిలుచుని ఉన్నాడు. ఒంటి మీద నూలు పోగు లేదు. బాగా కసెక్కివున్నాడు మా ఆయన. చేత్తో పంపు కొట్టేసుకుంటున్నాడు. “నీ దుంప తెగ.. ఎప్పుడూ దాని రంధే.. ఎప్పుడు రంధ్రం దొరుకుతుందా దూర్చేసి కార్చేద్దామని చూస్తుంది నీ రాడ్! చిన్న పిల్లాడిలా ఏమిటా వేషాలు? నలభై పైబడ్డాయి.. జాగ్రత్త గా ఉండకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది. ఏ గుండె నొప్పో వస్తే నాకు వంకాయలే గతి” ఆయన ను ప్రేమ
గా కూకలేసాను. కానీ నాకు కూడా ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయింది. దాంట్లో, ఆయన చేతి లో ఉన్న ఆయుధం చూస్తే మరీ కసెక్కిపోయింది. ఆయనను పక్కకు తోసుకొని బెడ్రూమ్ వైపు నడవబోయాను

నా జబ్బ పట్టుకొని తన మోడ్డ నా బొడ్డు దగ్గర నొక్కుతూ “ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? నాది చూడలేదా? ఎలా లేచి ఆడుతోందో!” అంటూ నన్ను బాత్రూమ్ లోకి తోసాడు. “ఓరి నీ మోడ్డ ని దెంగ! టవల్, బట్టలు తెచ్చుకోనియ్యవా? ఒకటే ఆత్రం అయితే తరువాత తుడుచుకోవడానికి, గుడ్డలు కట్టుకోవడానికి ఎలా?” అంటున్నా నా మాట వినిపించుకోకుండా బాత్రూమ్ తలుపు బిగించేసాడు. ఇంక చూసుకోండి ఆయన వీర విహారం. ఏ మాట కామాటే చెప్పుకోవాలి! ఒక్క సారి మొదలెట్టాడంటే నా తల నుంచి పాదం దాకా కుక్క నాకినట్టు నాకేస్తాడు. నా ఎదురెత్తుల్ని చపాతీ పిండి పిసికినట్టు పిసికేస్తాడు. మామిడిపళ్ళు చీకినట్టు చీకేస్తాడు. నా ల్స్నిపు నైతే తన వేళ్ళ మధ్య పెట్టి చిదిమేస్తాడు. నాలిక తో టికిల్ చేసేస్తాడు. అవన్న్ఈ చేస్తుంటే నా పూకు లో ఊట ఊరిపోతూ ఉంటుంది. వేరే మగ వాడి తో ఎప్పుడూ చేయించుకోలేదు గానీ ఈయన కన్నా ఎవరైనా బాగా చేస్తారా అనిపిస్తుంది నాకు. నా సళ్ళ మీద తన విన్యాసాలయ్యాక నా బొడ్డు ని ఒక ఫదినిమిషాలు తన నాలిక తో నాకేస్తాడు. “ఓరి నీయమ్మ! నా బొడ్డు ని కూడా నా పూకంతా చేస్తావా! ఏమిటా దూర్పుడూ.. అంత రుచిగా ఉందా! తేనెలూరుతున్నాయా అక్కడ కూడా! దిగరా నా పూకు దగ్గరకి గమ్ముని.. తెగ కారిపోతోంది నా బుజ్జిముండ” అని ఎంత మొత్తుకున్నా నా నడుం మీదనుంచి తన మొహం కిందకు దించడానికి ఫదినిమిషాలు పడుతుంది ఆ మహాశయుడి కి.

ఇంక నా పూకు నైతే రక రకాలు గా నాకుతాడు, నొక్కుతాడు, కెలుకుతాడు.. వీడమ్మ! ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడో కానీ! ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోతుంది. నా పప్పను తన గుప్పిట బిగించి లారీ హారన్ కొట్టినట్టు పిసికేస్తాడు. తన వేళ్ళ తో నా పూరెమ్మలు సుతారంగా విడదీస్తాడు. నా క్లిటోరిస్ ని కసెక్కేలాగా కెలుగుతాడు, నొక్కుతాడు. నా పూకు గులాబ్ జామూన్ లాగా తయారయ్యాక తీరిక గా తన నాలిక దూరుస్తాడు. కసిగా జుర్రేసుకుంటాడు నా పూకు పాకాన్నంతా. మహా రసిక చక్రవరి కదా ఆయన. ఇంక అక్కడే కాపురం ఉంటాడేమో అన్నంత సేపు తన నాలిక తో నా పూకంతా కలియబడతాడు. నా తొడలు పిసుకుతూ వాటిని బాగా వెడల్పు చేసి ఆబగా తన నాలిక ను లోపలికి తోసి రెండు పక్కలకి కవ్వం తిప్పినట్టు తిప్పుతాడు. నా పూకు లో రసాలు ఊరుతున్న కొద్దీ రెచ్చిపోతాడు. మా పెళ్ళి అయి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది. అప్పటి నుంచీ నా పూకు లోంచి వచ్చిన రసాలు తాగినంత గా కాఫీ కూడా తాగలేదేమో నా మొగుడు!.

ఈ రోజు అంతే. నా ఒళ్ళు కుళ్ళబొడిచేసాడు. పైనుంచి కింద దాకా నాకుతూ, చీకుతూ నన్ను టాయిలెట్ సీట్ మీద కూర్చోబెట్టి నా తొడలు బాగా తెరిచాడు. నాకు కూడా రాత్రినుంచి కసిగా ఉంది మా అమ్మాయి నా పూకు ని కెలికినప్పటి నుంచీ. “నాక రా.. కుక్క లాగా నా పూకంతా… చీకేయి.. నొక్కు నా బొడిపె ని.. గుల తీరిపోవాలి నాకు”అంటూ ఆయన మోడ్డ నా అరచేతి లోకి తీసుకున్నాను. నా పూకు కంటే వేడిగా ఉంది. రాత్రంతా నన్ను తలుచుకొని ఒక్కడే మంచం మీద ఆపసోపాలు పడి ఉంటాడు బహుశ. కుతి చాలా ఎక్కువగా ఉంది గురుడి కి అనుకుంటు నా చేతిని పైకి కిందకూ ఆడిస్తుంటే తన పిర్రలు ముందరకి జరిపి నా చేత ఐదు నిమిషాలు గుడిపించుకున్నాడు. ఆ తరువాత నా పూకు దగ్గరకి తన మొహం తెచ్చి నాలిక తో నా క్లిటోరిస్ ని టికిల్ చేసి, వేళ్ళు పూకు లో దూర్చి ఆయనకే చేతనయినంత కసిగా కెలికిపారేసాడు. నా పూకు ఒక పెద్ద మడుగు లాగా తయారైంది. నా రసాలు ఊరి నా తొడలంబడే కిందకు జారుతున్నాయి. అదేమి మనిషో కానీ తన మోడ్డ గురించి పట్టించుకోనేకోడు నా పూకు నాకుతున్నంత సేపూ! అది నిగిడి ఎర్రగా కొలిమి లోంచి తీసిన యినుప రాడ్ లాగా ఉన్నా నా పూకు నుండి తన నోరు తియ్యడు. ఏడంగుళాల ఆయన మోడ్డ నిక్కిపోయి రూళ్ళ కర్రలాగా ఆయన పొట్ట మీద గుచ్చుకుంటున్నానా పూకు రసాల నుంచి తన నాలిక ని తియ్యడు. కవ్వం తో చిలికినట్టు నా పూకంతా కలియబెడుతున్నాడు. నా తొడల మీద ఆయన చేతులు ఆన్చి నా పంగ బాగా చీల్చి తన మొహం అంతా పెట్టి నా మొత్త మీద నొక్కుతూ తన నాలిక ను లాఘవంగా నా పూకు కండరాలను కెలుకుతూ మధ్య మధ్య లో నా బొడిపె ను తన చేతి వేళ్ళ తో నొక్కుతూ నాకు పిచ్చెక్కించేస్తున్నాడు

“ఓరి నా మొగడోయ్.. చచ్చిపోతున్నాను నీ నాకుడి కి.. త్వరగా నీ బారెడు మోడ్డ దాంట్లో దూర్చి నా పూకు గుల తీర్చరా.” అంటూ నా సళ్ళు నా చేతుల తో నొక్కుకోసాగాను. ఒక్క క్షణం తన తల పెకెత్తి నన్ను రెండు చేతుల తో పట్టుకొని బాత్ టబ్ పైన కూర్చోబెట్టాడు. నా సళ్ళను రెంటినీ పట్టుకొని పిసుకుతూ “నన్ను అంటావు అన్నిటికీ తొందర అని! నువ్వు చూడు ఎలా గులఎక్కిన లంజ లాగా అరుస్తున్నావో దెంగమని! నీ పూకు లోంచి కారే అమృతాన్నంతా అస్వాదించేక దింపుతానే నా రాడ్ ని.. అప్పటి దాకా ఓపిక పట్టవే నా కుతి లంజా” అని ముద్దుగా తిడుతూ నన్ను బాత్ టబ్ నీళ్ళ లోకి తోసేసాడు.
అమ్మో అంటూ నేను ఆయనని పట్టుకుని నా మీదకు లాక్కున్నాను. ఇద్దరం నీళ్ళ మీద పడగానే ఆయన మోడ్డ నా పొట్ట మీద నాట్యం చెయ్యసాగింది. గిలిగింతల తో నేను మెలికలు తిరుగుతుంటే టబ్ లోని నీళ్ళన్నీ పోయేలాగా స్టాపర్ లాగేసారు. గాలి లో తేలుతున్నట్టు నా శరీరం మెల్లగా టబ్ లో కిందకి దిగింది నీళ్ళు తగ్గుతున్నకొద్దీ. ఆయన నా రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని పైకి లేపి నా తలను బాత్ టబ్ అంచుకి ఆనించమని చెప్పాడు. నా రెండు తొడలు తన భుజాల మీద వేసుకొని నా తొడల మధ్య ఉన్న నా ఉపస్థు ని తన తలతో కుమ్మసాగాడు. ఓరి నాయనో ఇంకో కొత్త భంగిమ లో నాకు తాడు గామోసు నా పూకు అనుకుంటు ఆయన చెప్పినట్టుగానే చేసాను కానీ నాకు మెడ నొప్పి పుట్టసాగింది. అలవాటు లేని ఆసనాలు వద్దురోయొ నా మగడా.. ఏ చెయ్యో కాలో విరిగిందంటే నా పూకు కి పూజ, పునస్కారం లేకుండా బూజు పట్టేస్తుంది రోయ్.. అంటు నేను నా కాళ్ళు ఆయన భుజాల మీదనుంచి తీసేసాను.

“ఇలా కాదు.. నువ్వు నీ తలొక కాలు టబ్ అంచున వేసి నీ పంగ ఎడం గా చేసి నించో. నేను కింద కూర్చుని నీ పూకు ని నా నలిక తో కెలికేస్తాను” అని చెప్పి నాకు యింకో భంగిమ అలవాటు చేసాడు.నేను అలా నుంచో గానే నా గుద్ద వెనకనుంచి వచ్చి నా పూకు ని తన చేత్తో దొరకబుచ్చుకున్నాడు. రెండు నిమిషాలు దానిని లాలనగా పిసుకుతూ, పనస తొనల లాగా ఉన్న నా నిలువు పెదాల్ని తన వేళ్ళతో ఎడం చేసి ఒక్క సారి కసిగా నా పూకు లోకి రెండు వేళ్ళు దూర్చాడు. నాకు నరాలు జివ్వుమన్నాయి ఆ తోపుడికి. పైన సీలింగ్ ని రెండు చేతుల తో గట్టిగా పట్టుకున్నాను నేను పడిపోకుండా. గిత్త లాగా కుమ్మేస్తున్నాడు తన మొహం తో నా పూకు ని. దూడ ఆవు పొదుగును కుమ్మినట్టు కుమ్మేస్తున్నాడు. ఆయన నాలిక నా పూకు లోని లోపలి భాగాల్ని అరగదీసేస్తోంది. నాకు పిచ్చెక్కిపోయి అరుస్తున్నాను. నా పూకు మధ్యన జీడి పప్పు బద్దలాగా ఉన్న నా క్లిటోరిస్ ని తన నాలిక తో కెలుకుతూ నా సొరంగం లోంచి ఎగదన్నుతున్న రసాల లో తన నాలిక, మొహం తడిసిపోతుంటే పావుగంట పాటు చిత్రవిచితంగా నా పూకు నాకి వదిలిపెట్టాడు నా మొగుడు.పొద్దున్నే కొత్త కొత్త భంగిమల లో నా పూకు జిల ని ఈ విధంగా తీర్చి తన కుతి తీర్చుకున్న నా మోగుడు కి అలసట వచ్చేసింది లాగుంది. టబ్ లో చతికిల బడి తన మెడను పట్టుకొని అటూ యిటూ తిప్పుకుంటున్నాడు. అదే పనిగా పైకి లేపి నా పూకు నాకడం తోటి మెడ పట్టినట్టుంది గురుడి కి. అవును మరీ! ఏమన్నా యిరవై ఏళ్ళ కుర్రాడనుకున్నాడా! ఎలా పడితే అలా శరీరాన్ని వంచ డానికి! నాకినంత సేపూ రంజుగా ఉన్నా ఆయన అవస్థ చూస్తే నాకు బాధేసింది. గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా కలిగింది. అయినా అటువంటి సమయం లో ఏమి చెప్పినా ఆగడు మా ఆయన. “ఆ పోదూ.. నొప్పిపెడితే తరువాత మందులు వేసుకోవచ్చు. బామ్ రాసుకోవచ్చు. మూడ్ వచ్చినప్పుడు వాటిగురించి భయపడకూడదు” అంటాడు నా మొండి మొగుడు!.

ఆయన తల మీద చేయి వేసి ప్రేమగా రాస్తూ ఆయన కాళ్ళ ముందు సెటిల్ అయ్యాను. ఆయన లవుడా పాపం ఇప్పటిదాకా ఎగిరి ఎగిరి నేల చూపులు చూస్తోంది. చిన్నగా అయిపోయింది. దాన్ని నా చేతుల లోకి తీసుకొని మెల్లగా, మెత్తగా సవరదీస్తుంటే రెండు నిమిషాలకి మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకుంది. వేడెక్కి నిగడసాగింది. దాని చివర భాగాన నా పెదాల తో ముద్దుపెట్టుకొని నా చేతుల తో ఆయన వట్టల్ని మెల్లగా నొక్కుతూ నా నోటిని పూర్తిగా తెరచి ఆబగా లొపలికి దూర్చుకున్నాను ఆయన మోడ్డని. “ఊహ్.. చీకు నా మోడ్డ ని… నాలిక తో దాని చుట్టు నాకు.. నా బొడిపెని టికిల్ చేయి.. చేతుల తో గుడుచేయి నా మోడ్డని” అంటూ తన కాళ్ళు బారజాపాడు. తల టబ్ అంచుకి ఆనించి పడుకొని నా నోట్లో కి తన మోడ్డని తోస్తున్నాడు. నా పెదాల తో ఆయన మోడ్డని బిగుతుగా పట్టుకొని నా తల పైకీ కిందకూ ఆడిస్తూ ఉంటే ఆనందంగా కళ్ళు మూసుకొని తల వాల్చాడు మా ఆయన.
ఫది నిమిశాల సేపు వీరగా ఆయన మోడ్డ చీకి, గుడుచాను నేను. కోవాబిళ్ళలాగా ఉన్న నా పుకు లో మళ్ళీ అలజడి మొదలైంది. వేడికి నా కొవ్వు కరగసాగింది పూకు గోడలంబడే. గది అంతా నా మదన వాసన తో నిండిపోయింది. మా వారి ముక్కుపుటాల లోకి ఆ వాసన పాకినట్టుంది తన పెదాలు నాలిక తో తడి చేసుకుంటూ నా వైపు వంగి నా సళ్ళను పట్టుకున్నాడు. చెట్టునుంచి వేళ్ళాడుతున్న పళ్ళలాగా ఉన్న నా బాయిల్ లను తన రెండు చేతుల తో పట్టి పిసికేస్తూ తన మొత్త నా మొహం కేసి నొక్కుతూ “అయిపోతోందే నాకు.. నీ నోట్లోకి పిచికారీ చేసేస్తున్నా నే పెళ్ళాం లంజా. తాగవే బెడ్ కాపీ తాగినట్టు.. చుక్క కింద పడకుండా తాగేసేయి నా వేడి వేడి లవుడా రసాన్ని”అంటూ బిగ్గరగా అరుస్తూ నా నోట్లోకి పిచికారీ చేసేసారు.
నాకు ఉక్కిరిబిక్కిరైపోయింది ఆ ఫోర్స్ కి. నా గొంతు లోకి వేగంగా దూసుకొచ్చిన ఆయన మోడ్డ రసాల్ని గబాలున మింగేసాను. సారు రాత్రి నుంచీ వేడేక్కి ఉన్నారేమో తెరలు తెరలు గా ఐదు ఆరు సార్లు చిమ్మేసాడు నా నోట్లో. నా నోరంతా బంక బంక గా తయారై నా దవడల లోపలి భాగాలు జామ్ అయిపోయినట్టైంది నాకు. నాలిక తో నా దవడల్ని నాకుతూ ఆయన లవుడా రసాన్ని అంతా మింగేసాను.
ఆయన అలసిపోయినట్టు ఉన్నాడు. రొప్పుతూ టబ్ అంచులు పట్టుకొని కూర్చుండిపోయాడు. ఆయన కాళ్ళ మధ్యన తొండం గాలి తీసిన బెలూన్ లాగా మెల్ల మెల్లగా చిన్నదైపోతోంది. కాళ్ళు బారజాపుకొని తల వెనకకు వాల్చేసి పడుకున్న ఆయన ని చూస్తే నాకు నవ్వు వచ్చింది. మూడ్ వచ్చినప్పుడు ఆవేశ పడిపోవడం తరువాత రొప్పడం ఆయనకలవాటే. ఆ ఆవేశం లో తన శరీరం భరించగలిగే దాని కంటే ఎక్కువ శ్రమ పడిపోతారు. తరువాత చప్పబడిపోతాడు. ఆయనను నా చేతుల తో పట్టుకొని ఊపుతూ “లెండి చేసిన ఘనకార్యం చాలు! తొరగా తెమిలి ఆఫీస్ కి వెళ్ళాండి” అని నేను బాత్ టబ్ లోంచి బయటకు నడిచాను.
రెండు నిమిషాలకి నా వెనుకనే బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చారు ఆయన. “స్నానం చేసి రావచ్చు గదా ఏకంగా? మళ్ళీ ఏం పొడుద్దామని ఊపుకుంటూ వచ్చేసారు?” అని దెప్పిపొడిచాను. “అంటే, నీకు ఇప్పడిదాకా పొడిపించుకున్నది చాలలేదనమాట! ఫది నిమిషాలు ఆగు నీ పప్ప రేగగొడతాను” అంటూ అల్మారా తలుపు తీసారు. నా బట్టల అడుగున ఉన్న ఒక పాత లంగా ఓణీ జత బెడ్ మీద పడేసారు. అది మా పెళ్ళైన కొత్త లో కుట్టుంచుకున్నాను ఆయన పోరు పడలేక. ఇప్పుడు అవి చాలా కురుచ గా అయిపోయాయి. అవవా మరి! నా సళ్ళు పిసికి పిసికి పారేసాడాయే! నా నడ్డి సైజు కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. లంగా బిగుతుగా ఉంటుంది వేసుకుంటే. జాకెట్ ఎక్కడం చాలా కష్టం. అవి యిప్పుడు ఎందుకు తీసారా అని అనుకుంటుంటే, “నేను జలకాలాడి వస్తాను. నేను వచ్చేటప్పటికీ యివి వేసుకొని రెడీగా ఉండు” అని ఆర్డర్ వేసి బాత్రూమ్ లో దూరారు.
గురువుగారికి మూడ్ బాగా వున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు నన్ను ఆ డ్రెస్ వేసుకోమని అంటాడు. చాలీ చాలని ఆ గుడ్డల లో నా అందాలని చూసి మరీ కసెక్కిపోతాడు. ఇంక ఆ రోజు నా పూకు పచ్చడి చేసి వదిలిపెడతాడు. ఓరి నాయనోయ్.. మళ్ళీ ఆ మూడ్ వచ్చేసినట్టుంది పొద్దు పొద్దున్నే ఈయనకి.. నా సళ్ళు ని ఒక పట్టు పడతాడు లాగుంది అనుకుంటూ నేను కూడా కోరికగానే వాటిని ధరించడం మొదలుపెట్టాను. కట్టుకున్న చీర లాగేసి, జాకెట్ తీసేసాను. దిశ మొలల తో అద్దం ముందు చూసుకుంటే నాకే ముద్దొచ్చింది నా శరీరం. నా తొడలు వెడల్పు చేసి మధ్య భాగాన్ని ఒక సారి తేరిపార చూసుకున్నాను వెంట్రుకలు ఏమన్నా షేవ చేయాలా అని. నున్నగా చేతికి తగులుతున్న నా బిళ్ళని ఒక క్షణం పాటు రుద్దుకున్నాను.
నా పాలిండ్లను ఒక్క సారి మెత్తగా నొక్కుకొని గర్వంగా అద్దం లో చూసుకున్నాను. అందుకే పడి చస్తాడు నా మోగుడు నేనంటే అనుకుంటూ నా శరీరాన్ని నేనే నిమురుకోసాగాను ఆప్యాయంగా. ఎంత టైమ్ అయిందో తెలియదు కానీ ఆయన బాత్రూమ్ లోంచి తువ్వాలు కట్టుకొని వచ్చేసారు.నా విశ్వరూపం చూడగానే ఆయన తువ్వాలు మధ్యలో గుడారం లాగా పైకి లేచింది. స్నానం చేస్తూ నా గురించే ఊహించుకున్న ఆయన మోడ్డ లేచి నిగిడి పోతోంది. ఇంక నన్ను
చూడగానే ఆత్రం పట్ట లేక తువ్వాలు లాగేసి మంచం మీద పడేసాడు. ఆయన మోడ్డ ఆకాశం కేసి చూస్తుంటే నా వెనుకగా వచ్చి నా చేతుల కింద నుంచి చేతులు వేసి నన్ను గట్టిగా హత్తుకున్నారు.
నా సళ్ళని పట్టుకొని కసపిస నలిపేస్తూ నా పిర్రల మధ్య తన దండం నొక్కసాగారు. తడిగా వెచ్చగా ఆయన జంబం నాకు తగలగానే నా లో జిల మొదలైంది. “దీనమ్మ! ఈ దెంగుడు కార్యక్రమం ఎవరు మొదలెట్టారో కానీ వాడికి దణ్ణం పెట్టాలి! లేచిన మోడ్డ ని చూడగానే ఆడదాని పూకు వరదెత్తుతుంది! ఎప్పుడెప్పుడు గుచ్చేసుకొని దెంగించేసుకుందామా అని తహతహలాడిపోతుంది పూకు” అనుకుంటూ నా తలను కొద్దిగా వెనక్కు వాల్చి ఆయన ముఖానికి నా జుత్తు రాసాను. గిలిగింతల తో ఆయన లో శౌర్యం ఎక్కువైపోయింది.
నన్ను రెండు చేతుల తో లేపి మంచం మీద పడేసారు. “లంగా ఓణీ వద్దా?” అన్నాను గోముగా.”నీ యమ్మ! నీ అందాలన్నీ ఇలా ఆరబోసి నిల్చుంటే ఇంక నాకెక్కడ ఆగుతుంది! తొడలు విడదీయి నా దండం ఆగలేకపోతోంది” అంటూ హడావడిగా నా తొడలు పట్టుకొని లాగారు. పుస్తకం లా తెరుచుకున్న నా పూకు కేసి ఆబగా చూస్తూ తన మోడ్డను చేతి తో పట్టుకొని నా పూకు మీద రాస్తూ మెల్లగా లోపలికి దూర్చి ఇరవై నిమిషాల పాటు దెంగి దెంగి వదిలిపెట్టాడు. నా పూకంతా జలమయం అయిపోయింది. దానికి తోడు ఒక లోటాడు ఆయన రసం చిమ్మేసాడు. నాకు కూడా కారిపోయి మొత్తం రసాలు వరదలాగా నా తొడలంబడి చమ్మగా జారుతుంటే ఆయన మోడ్డ రెండు నిమిషాలకి నా పూకు లోంచి జారి యివతలకు వచ్చేసింది.

డాగీ పొజిషన్ ఆమె కన్నీళ్ళతో

అంజలి శిరీష్ కోసం గుమ్మం దగ్గర ఎదురుచూస్తూవుంది. శిరీష్ లోపలికి వచ్చిన వెంటనే తలుపులేసి అతని వైపు తిరిగి, “శిరీష్, నాగురించి నీ అభిప్రాయమేమిటి?” అని చిత్రమైన ప్రశ్నని వేసింది.
శిరీష్ కొంటెగా, “యువార్ టూ సెక్సీ!” అని అన్నాడు.
“జోక్స్ వద్దు శిరీష్… సీరియస్*గా అడుగుతున్-”
శిరీష్ ఆమెని మాట పూర్తిచేయనివ్వలేదు. అసలే రాత్రినుంచీ మాంచి కాకమీదున్నాడేమో… ఆమెను దగ్గరకు లాక్కొని తన కౌగిల్లో బిగించి ఆమె పెదాలమీద దాడి చేసాడు.

మొదట అంజలి శిరీష్ ని ఆపడానికి ప్రయత్నించింది, కానీ చివరికి తన ఓటమిని అంగీకరించి అతనికి సహకరించింది. ఓ అయిదు నిమిషాలు గడిచాక ఇద్దరూ ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగారు.
అంజలి అతన్ని చంపేసేలా చూసింది.
శిరీష్ అది పసిగట్టి వెంటనే ఆమెతో, “నీతో కలసి స్నానం చేసి చాలా రోజులైంది. వెళ్దామా… మరి!” అన్నాడు.
అంజలిని కూల్ చేయడమెలాగో అతనికి తెలుసు.
ఆ మాటతో అంజలి కాస్త శాంతించి, “అలాగే,” అంటూ, “కానీ… ఒకటి!” అంది.
“ఏంటీ?”
“నువ్వే నాకు స్నానం చేయించాలి!”
ఇందులో శిరీష్ అభ్యంతరం చెప్పేందుకు ఏముందీ!
“సరే,” అంటూ ఆమెని చేరి, “ముందు ఈ బట్టలు తీసేస్తే సరి!” అని ఒక్కొక్కటిగా ఆమె బట్టలను తీసివేసాడు. అంజలికి తాపం పెరిగిపోతోంది. ఆమె కూడా శిరీష్ విషయంలో అలాగే చేసింది.

శిరీష్ ఆమెను మంచం మీదకు తోసాడు. కానీ అంజలిని అలా చూడగానే తనకి రాత్రి కలలో నగ్నంగా కనిపించిన లత గుర్తుకు వచ్చి అలా నిలబడిపోయాడు. అంజలి లేచి శిరీష్ ఛాతీమీద చెయ్యివేస్తూ, “ఏమైందీ… మూడ్ పోయిందా?” అనడిగింది.
శిరీష్ వెంటనే ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఆమెమీద వాలి ఆమె స్తనాలని పిసికాడు… ‘ఇవి లతవైతే ఎంత బాగున్ను!’
అంజలి తియ్యగా మూల్గుతూ ఉంది. ఆమె శిరీష్ తలని ఆమె స్తనాలమీదకి చేర్చింది. ఆ క్షణం శిరీష్ తన ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి అంజలి నిప్పల్సుని కసిగా చీకతూ కొరకసాగాడు.
అంజలి ‘మ్మ్….!’ అని మూల్గుతూ విల్లులా వెనక్కి వంగింది. ఆమెని చూస్తూ ‘షీ ఈజ్ రియల్లీ సెక్సీ!’ అనుకున్నాడు.
అంజలి తన చేతుల్లోకి అతని అంగాన్ని తీసుకుని ఆడించింది.
కాసేపటికి ముందుకు వంగి అతని అంగాన్ని తన నోట్లోకి తీసుకుంది. అంజలి అతని ఐస్ ఫ్రూట్ రుచికి బానిసైపోయింది. అతను కూడా అంజలి మీదకెక్కి ఆమె యోని వద్దకు చేరుకొని ఆమె పూ..పెదాలను విడదీసి తన నాలుకని లోపలికి తోసాడు… ‘హ్…హా!’
క్రమక్రమంగా రూమ్ వేడెక్కుతూవుంది.
అంజలి తన నోటిలోంచి అతని అంగాన్ని తీసినప్పుడల్లా ‘ఛక్!’ మని శబ్దం వస్తోంది. ఈ కొద్దిరోజుల్లోనే ఆమె ఓరల్ సెక్సులో ప్రావీణ్యం సంపాదించింది.
అంజలి శిరీష్ పోల్ ని తన పువ్వులోకి దింపుకోవడానికి బాగా తడిచేస్తూవుంది.
అక్కడ శిరీష్ నాకుడుకి అంజలి పువ్వులో రసాలు ఊరుతున్నాయి. కాసేపటికి ఆమె భారంగా ఊపిరితీస్తూ తన భావప్రాప్తిని పొందింది.
తర్వాత శిరీష్ ఆమెను వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి ఆమె పొట్టకింద దిండుని ప్లేస్* చేసాడు. ఆనక శిరీష్ అంజలి 36″ పిర్రలను గట్టిగా పిసకడం మొదలెట్టాడు. అంజలి శిరీష్ ఎప్పట్లాగే వెనకనించి తన పువ్వుని పోటువేస్తాడనుకుని తన కాళ్ళని విడదీసింది.
కానీ, శిరీష్, “ఈరోజు నేను నీ మరో ద్వారాన్ని తెరుస్తాను, అంజూ డార్లింగ్*!” అన్నాడు.

అంజలికి శిరీష్ ఉద్దేశం అర్థమై, “ప్లీజ్ శిరీష్, వద్దు… ఇప్పుడు వద్దు… ఇంకెప్పుడైనా…-”
‘ఇంకెప్పుడైనా’ అనే పదం శిరీష్ డిక్షనరీలో లేదు. అతను వెంటనే ఓ వేలును ఆమె పాయలోకి తోసి ఆడించాడు. ఇంతకుముందు కూడా అతను అంజలి పువ్వును కుమ్మినప్పుడు ఇలా చేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అతని ఆలోచన వేరు!
శిరీష్ తన వేలును లోపలికి బయటికి చేస్తుంటే అంజలి వణికిపోతోంది. ఎందుకైనా మంచిదని ఆమె తన పిరుదులను కాస్త వదులుచేసింది. శిరీష్ డ్రెసింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు పోయి కోల్డ్ క్రీం తెచ్చి రాస్తూ, “దీంతో పని తేలికగా అవుతుంది!” అన్నాడు.
శిరీష్ ఆ కోల్డ్ క్రీంని తన పిరుదులకు రాస్తూ వుంటే అంజలికి సమ్మగా అనిపించి మత్తుగా మూల్గింది.
అలా ఓ రెండు నిముషాలు క్రీంని వేలితో ఆమె పాయలోకి రాసి, డ్రిల్లింగ్ కి సిధ్ధం చేసాడు.
శిరీష్ ఆమె నడుముని పట్టుకుని ఆమె పిరుదులని ఇంకాస్త పైకి వచ్చేలా చేసాడు… దాంతో ఆమె డాగీ పొజిషన్లోకి మారింది…!
ఈ పొజిషన్*లో అంజలిని చూసాక శిరీష్ ఆగలేక ఒక్కసారి గట్టిగా ఆమె పిరుదులను చరిచాడు.
అంజలి, “ఆఁ!” అని అరవబోతూ తన ముఖాన్ని దిండులో దాచేసుకుంది.

శిరీష్ ఆమె పాయ దగ్గరికి తన అంగాన్ని తెచ్చి గురిచూస్తున్నాడు. అంజలి టెన్షన్*తో ఎదురుచూస్తుంది.
అతను ఆమెలోకి దూర్చబోతుండగా ఆమె భయంతో కాస్త కదలడంవల్ల గురి తప్పి ఆమె పాయలోకి కాస్త దూరి అక్కడ గోడలకి గుచ్చుకుంది.
‘మ్మా…!’ అంటూ అంజలి అరుపు వినిపించింది శిరీష్ కి.
శిరీష్ ఓసారి తన అంగాన్ని బయటకు తీసి, ఈసారి ఆమె పిరుదులను పట్టుకుని సరిగ్గా గురిచూసి సర్రున దించాడు.
అంజలి ఆ నొప్పిని తట్డుకోలేక మంచం మీద పడిపోయి తలగడని రెండు చేతులతో గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కేస్తూవుంది. ఆమె కన్నీళ్ళతో తలగడ తడిచిపోయింది.
“చ్..చాలు… శిరీష్… ఆపేయ్! ఇ…క చా…లు!” అని అరిచింది. ఆమలా అరవడానికి కారణం వుంది.
అతని అంగం సగం మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళింది… ఇంకా నాలుగంగుళాలు బయటే వుండిపోయింది.
శిరీష్ కొంచెం సేపాగి ఆమెను ఓపిగ్గా ఓదార్చసాగాడు. కాసేపు ఆమె స్తనాలను పిసుకుతూ, మరికాసేపు మెడవంపులో ముద్దుపెడుతూ… ఇలా పరిపరివిధాల ఆమెని కూల్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు.
మొత్తానికీ అంజలి కాస్త శాంతించింది కానీ, “కదలకు… కదలకు…!” అంటూ శిరీష్ ని హెచ్చరిస్తూనేవుంది.
శిరీష్ నెమ్మదిగా… చాలా నెమ్మదిగా… ఆమెను మళ్ళీ పాత పొజిషన్*లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయసాగాడు.
అలా కొంచెంసేపటికి ఆమె మళ్ళీ డాగీ పొజిషన్*లోకి వచ్చింది.
ఇక శిరీష్ తన అంగాన్ని కాస్త బయటకు తీసి తన బలమంతా ఉపయోగించి లోపలికి కసుక్కున తోసాడు. అలా అతని అంగం మొత్తం ఆమెలోకి దిగబడిపోయింది.
అంతే! అంజలి ఒక్కసారిగా burst అయ్యిపోయింది. నొప్పిని తట్టుకోలేక పిచ్చిపట్టినట్టు వాగడం మొదలెట్టింది.
శిరీష్ వాటిని పట్టించుకోకుండా తన పనిని కొనసాగించాడు. అంజలి మాత్రం ఏదేదో అంటూవుంది… ఏదిబడితే అది.
అప్పుడే శిరీష్ ని ‘లం..కొడకా’ అనీ… వెంటనే ‘ఐ లవ్ యూ’ అని… తిక్కతిక్కగా గొణుగుతూ వుంది.
బహుశా శిరీష్ కూడా ఆమెకి స్వర్గాన్నీ, నరకాన్నీ ఒకేసారి పరిచయం చేస్తున్నాడేమో!
మెల్లగా ఆమె గొణుగుడు తగ్గుతూ వచ్చింది. ఆమెకు బాధ తగ్గి ఆనందం పెరగసాగింది. ‘హా….!’
శిరీష్ ఇక మరింత వేగంగా ఆమెకు పోటువేయసాగాడు…
ఇద్దరి వొళ్ళూ వేడిగా అదే సమయంలో తడిగా మారింది… వారిద్దరూ ఆనందాన్నీ ఈరోజు పరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తున్నారు…
చివరికి శిరీష్ ఆమెలో వెచ్చగా తన రసాన్ని కక్కేసి ఆమెని కరుచుకుని పడుకుండిపోయాడు…
“ఐ లవ్ యూ… అంజూ!”
★★★
కాసేపటికి ఇద్దరూ కలసి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేయసాగారు. ఒకరికొకరు స్నానం చేయించుకుంటున్నారు.
“డు యు లవ్ మీ, శిరీష్?”
“ఎనీ డౌట్?”
“ఊహూ…!” అని అడ్డంగా తలూపి అతని ఛాతీమీద తన తలని వుంచి, “నువ్వు నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావా?” అనడిగింది.
“చేస్కోను,” అని చాలా కరుగ్గా చెప్పాడు.
“ఏఁ?” అని అతని ఛాతీమీంచి లేచి అడిగింది.
“నేనెప్పుడూ నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటానని మాటివ్వలేదు… ఇచ్చానా?”
ఆమె మౌనంగా లేదని తలూపింది.
“మరెందుకడిగావ్?”
అంజలి ఓ నిట్టూర్పు విడిచి, “ఏం లేదు… బాబాయ్ నాకోసం ఓ సంబంధం తెచ్చారు?”
“కంగ్రాట్స్! అతనేం చేస్తున్నారు?” అన్నాడు ఏం పట్టించుకోనట్టుగా.
“పెద్దగా ఏం చెయ్యరు, అతనికి ఆల్రెడీ పెళ్ళయ్యిందంటా! మొదటి భార్య చనిపోయి రెండేళ్ళవుతుందటా… ఓ కూతురు కూడా ఉందంటా… కానీ బాగా ఆస్తులున్నాయనీ… బాబాయ్ నన్ను చేసుకోమనీ..!” అంటూ అతని మీద వాలిపోయింది.
శిరీష్ ఆమెని ముద్దాడి తలమీద చెయ్యివేసి నిమరసాగాడు…
‘బహుశా, అతనితో ఇదే తన ఆఖరిసారి కలయిక కావచ్చు!’ అనిపించింది అంజలికి.