1920 లో కథ 24

By | November 29, 2022
telugu sex stories 1920 లో కథ 24 అలా రత్తాలు పెద్దమ్మని దెంగకా, ఎంకటేసు గాడితో మాట్లాడి, వాడి అమ్మని దెంగినందుకు ఆడు ఏమి అనుకోవడం లేదు అని తెలిసాక, వాడికి ఉంటా అని చెప్పి ఇంటికి చేరుకున్నాను.. ఇంటికి వచ్చే దారిలో ఒకటే ఆలోచనలు.. బుర్ర ఏడెక్కి పోతుంది.. వాకిట్లోకి వచ్చేసరికి అయ్య తో ఊరి మనుసులు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళాక అయ్య తో “ ఎంటయ్య ఆలందరూ ఈడీకి వచ్చారు ? “ ఎట్రా రాజు మర్చిపోయావా. ఈ నెల అమ్మోరు జాతర ఉంది కదా, దానికి వడ్లు కోసం వచ్చారు.. పొలం దగ్గరకి రమ్మన అక్కడే కొన్ని వడ్లు ఇచ్చేస్తా.. అని నాన్న చెప్తూ ఉండగానే, అమ్మ అది విని దగ్గరకి వచ్చి, “ ఆ యితావు ఎవడికోశం, అన్ని మూటలు, ఊర్లో ఇంకెవడైన అన్ని వడ్లు తెరగా దానం చేశారా.. “దేవుడికోసమే కదే.. “మనకేనా దేవుడు ఊర్ల ఎవడికి కాదా.. అనగానే నాన్న ఇంక మాట్లాడలేక ఊరుకుంటాడు.. నేను నాన్న దగ్గరకి వచ్చి, “అయ్య నువ్వు ఉండు.. అని అమ్మ తో, “ ఎంటమ్మా నువ్వు అట్టా మాట్లాడుతున్నావ్.. “నీకు తెలిదయ్యా.. నిట్లోకెళ్లు ఒసేయ్ పారతి.. రాజు గాడికి అన్నం పెట్టు,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *