1920 లో కథ 25

By | December 4, 2022
telugu sex stories 1920 లో కథ 25 అలా చెరువు వైపు వెళ్తూ ఊరిలో ఉన్న రచ్చబండ దగ్గర కొంత మంది కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ వేంకటేశు కూడా ఉంటాడు.. నన్ను చూసి రమ్మన్నట్టు సైగ చేస్తాడు. “ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావ్ అన్నా.. అని వెంకటేశ ని ఆడగగానే “ ఏమి లేదు కూర్చో అంటాడు.. నేను కూర్చుగానే పక్కన ఉన్న ఒక వ్యక్తి “ ఏంటి రాజుగా మీ ఇంట్లో లంకె బిందెలు దొరికాయి అంట కదా.. ఎమున్నాయి ఏటి అందులో “ఏం లేవు మమ ఏవో పాత తలపత్రాలు ఉన్నాయి.. “ అవునా బంగారం గట్రా లేవా.. “ ఉన్న మాత్రం అందరికీ చెప్తారా బావ.. అని ఇంకోకడు అంటాడు.. నేను మాట మారుస్తూ.. . “ ఇంకో నెలలో జాతర ఉంది కదా.. ఇంకా ఏ హడావిడి లేదేంటి మామ. “ ఉంటది రా.. మెల్లిగా అన్నీ అవుతాయి.. వేంకటేశు గాడు పైకి లేచి.. నన్ను వెళ్దాం రమ్మనగానే, నేను లేచి “ ఎక్కడికి అన్నా.. “ ఆకలేస్తుంది ఇంటికెళ్ళి తినేసి, బయట

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *