1920 లో కథ 27

By | December 13, 2022
telugu sex stories 1920 లో కథ 27 నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి వరలక్ష్మి అరుగు మీద వైకుంఠపాళీ ఆడుతూ కూర్చుంది. నన్ను చూడగానే కోపంగా ముఖం పెట్టి లేచి ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయింది. నేను అనవసరంగా రాత్రి దీనికి దొరికిపోయాను అనుకొని, చెల్లి వెనక ఇంట్లోకి వెళ్లాను. అది మా గదిలో మంచం పైన కూర్చుని.. కోపంగా చూస్తుంది.. నేను చెల్లి తో చెల్లి క్షమించే... అనగానే ఛీ పోరా ఇక్కడనుండి నాకు కనిపించక.. చెల్లి అది అనుకోకుండా రాత్రి.. ఇంకోసారి నాతో మాట్లాడితే చంపేస్తా.. చి నువ్వూ మంచొడివి అనుకున్నా ఇన్నరోజులు. మా నేస్తాలు అందరికీ చెప్పేదాన్ని మా అన్న చాలా మంచోడు అని.. నువ్వు ఇలంటోడివి అనుకోలే.. అది గట్టిగా మాట్లాడేసరికి నాకు భయం వేసింది.. అమ్మకి ఎక్కడ వినిపిస్తుంది అని.. మళ్ళీ ఎప్పుడు అలా చెయ్యనే ఈ ఒక్కసారికి.. అని నా మాట పూర్తి అయ్యేలోపు లేచి కోపంగా బయటకీ వెళ్ళబోయింది వరం... నేను ఆపడానికి వరం చెయ్యి పట్టుకున్న.. కోపంతో పక్కనే ఉన్న ముంత తీసి నాపైకి విసిరింది.. అది తగిలి నా నుదిటి నుండి రక్తం వస్తుంది.. నేను నొప్పితో గట్టిగా అరిచాను.. అందరూ మా గదిలోకి వచ్చారు.. రక్తం కారుతున్న నా నుదుటిని చూసి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *