1920 లో కథ 28

By | December 22, 2022
telugu sex stories 1920 లో కథ 28 చెల్లి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి అమ్మ అని అరిచి లేచి కూర్చుంటుంది.. దాంతో.. ఒక్క సరిగా నాకు నిద్ర మొత్తం ఎగిరిపోయి నేను చేసింది ఏంటో అర్దం అయ్యింది.. లేచి కూర్చున్న చెల్లి కోపంగా నన్ను చూస్తుంది.. అమ్మ చెల్లి తో “ ఏమైందే అంత కేక వేశావ్.. చెల్లి ఎక్కడ చేపతుందో అని నాకు భయం వేస్తుంది.. “ అడుగుతుంటే చెప్పవెంటే కోతి.. నిద్ర సెడగొట్టావ్ ఏంఅయింది.. అని పార్వతక్క కూడా అడిగేసరికి నాన్న అందరితో “ ఊరుకోండి ఏదో పీడకల వొచ్చి ఉంటుంది.. “ అనగానే చెల్లి నాన్న వైపు చూసి “ అవును నాన్న” అని అంటుంది.. అమ్మ లేచి చెల్లి కి కొన్ని మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి పడుకోమంటుంది.. అందరూ పడుకుంటారు.. చెల్లి నావైపు చూస్తూ కోపంగా పడుకుంటుంది. పొద్దున లేచి మొత్తం వెతికాను.... చెల్లి ఎక్కడ కనిపించడం లేదు.. దాని దగ్గరకి వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పాలి.. పూజ గదిలో పూజ చేసుకుంటున్న అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళి “ అమ్మ చెల్లి ఏదే కనిపించడం లేదు.. అనగానే అమ్మ గసురుకుని “ స్నానం చేయకుండా దేవుడి గదిలోకి వచ్చేశావ్ ఎట్రా ముందు బయటకెళ్లు.. అనగానే నేను బయటకి వచ్చి “ వచ్చనులే చెప్పు.. చెల్లి ఏది..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *