ఆ ఇద్దరు 10

By | January 11, 2023
telugu sex stories ఆ ఇద్దరు 10 పాట పెట్టి ఫుల్ సౌండ్ లో వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా, ఒక నిమిషానికి చిన్నత్త చీర కట్టుకుని బైటికి వచ్చి నన్ను చూసి షాక్ లో నా ముందుకి నడుచుకుంటూ వచ్చింది. అత్త : చి... చిచిన్నా.. ఏంట్రా... చిన్నా : చెమటలు పడుతున్నాయి తుడుచుకో అత్త : ఆ... నా... చిన్నా : చెమటలు పడుతున్నాయి తుడుచుకో... కొంగుతో మొహం తుడుచుకుని అలానే నిలబడి చూస్తుంది, కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి అత్తని ఈ స్థితిలో చూస్తానని అస్సలు అనుకోలేదు బాదేసింది కానీ బైటపడలేదు. టీవీ సౌండ్ తగ్గించాను అలానే నిలబడి చూస్తుంది. చిన్నా : ఏంటత్త? నిలబడి ఏడుస్తుంది. చిన్నా : పో...లోపలికి పో. నీ రంకు మొగుడు రామస్వామి వెళ్ళటానికి సినిమాల్లో చూపించినట్టు కధల్లో రాసినట్టు బ్యాక్ డోర్లు ఏం లేవు వాడు ఇటు నుంచే పోవాలి.. దెంగెయ్యమను. (ఒక రెండు నిముషాలు చూసాను, అత్త

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *