ఆ ఇద్దరు 13

By | January 30, 2023
telugu sex stories ఆ ఇద్దరు 13 చిన్నోడు : అక్కా.. దాన్ని హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తున్నా, నువ్వు కూడా రా కొన్ని రోజులు.. ఒక్కటే బాబుని ఎలా చూసుకుంటదో ఏమో.. చిన్నా వాళ్ళ అమ్మ : కొట్టావా..? చిన్నోడు : లేదు.. తిట్టలేదు కూడా.. ఏమైనా మాట్లాడితే భయపడి చస్తుంది.. ఇంకేం మాట్లాడను.. నేనేం చెప్పినా దాని మైండ్ లోకి ఎక్కదు.. ఒప్పుకుందిగా తప్పు చేసానని.. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఆ తప్పు మనది అవుద్ది.. అప్పటికి మారకపోతే ఎవ్వరు ఏం చెయ్యలేరు. వదిన సంగతి ఏంటి? చిన్నా వాళ్ళ అమ్మ : ఫోన్ చేసాడట అన్నయ్య.. కనీసం ఎత్తట్లేదట.. ఒక వేళ ఎత్తినా.. నేను కూడా మాట్లాడి చూసాను, చెప్పిన వన్నీ వింటుంది కానీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా పెట్టేసింది. (అక్షిత)>^<(అక్షిత)>^<(అక్షిత)>^<(అక్షిత)>^<(అక్షిత) లావణ్య పొద్దున్నే లేచి చూసేసరికి లావణ్య జుట్టు చిన్నా మీద చుట్టుకుపోయి ఉంది.. నవ్వుకుంటూ లేచి జుట్టు చిక్కు తీసుకుంటూ మధు రూమ్ లోకి వెళ్లి అక్కడ మంచం మీద అక్షిత మధు ఇద్దరు బట్టలు లేకుండా సొయ లేకుండా ఒకరి మీద ఒకరు పడుకొని ఉండడం చూసి ముందు ఆశ్చర్యం ఆ తరువాత సిగ్గు నవ్వు తెచ్చుకుని బైటికి వెళ్లి కర్ర తీసుకొచ్చి మధు పిర్ర మీద అక్షిత పిర్ర మీద చెరొక్కటి పీకింది. దెబ్బకి ఇద్దరు లేచి ఒకరినొకరు చూసుకుని ఎదురుగా ఉన్న లావణ్య ని చూసి అక్షిత నవ్వితే మధు మౌనంగా తల దించుకుంది, కర్రతో బెడ్ మీద కొట్టి.. లావణ్య : అస్సులు మీకు బుద్ధుందా, నా ఇంటిని గబ్బు గంగోళం చేసారు ఇద్దరు కలిసి.. కనీసం డోర్ పెట్టుకోవాలని కూడా తెలీదా.. పోండి.. లేవండి.. అక్షితా.. నీ గురించి చెప్తూనే ఉన్నాడు వాడు.. అమ్మో.. అని బైటికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి కనిపించకుండా నవ్వుతూ.. మధు : చూడు అక్షితా నీ వల్ల..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *