ఆ ఇద్దరు 22

By | March 19, 2023
telugu sex stories ఆ ఇద్దరు 22 నేను వెళ్లేసరికి అక్షితా లావణ్య ఇద్దరు మెయిన్ రోడ్ మీద నిల్చొని ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకుని సందుల్లో పిచ్చి చెట్ల దెగ్గర ఆపాను.. ఈ స్థలం అత్త పేరు మీద ఉందని నాకు ఒక్కడికి మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే అత్తకి వాళ్ళ నాన్న తన పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు తోడుగా వెళ్ళింది నేనే కాబట్టి. అన్నీ పిచ్చి చెట్లు ముళ్ళ చెట్లు పెరిగిపోయాయి.. ఒక పెద్ద రాయి తీసుకుని నీళ్లతో కడిగి ముందు పెట్టి కాలేజీ బ్యాగ్ లో నుంచి వినాయక విగ్రహం తీసి కడిగి బండ మీద పెట్టి కుంకుమ పెట్టి.. అగర్బత్తి వెలిగించి లావణ్యకి అక్షితకి చెరొక కొబ్బరికాయ ఇచ్చి కొట్టమన్నాను.. అక్షిత లావణ్య పక్కన కూర్చున్నారు.. కొనుక్కోచ్చిన గొడ్డలి బైటికి తీసి చెట్లు కొట్టడం మొదలుపెట్టాను.. అలవాటు లేని పని కదా గంటకే చేతులు ఎర్రగా అయిపోయాయి.. మధ్యాహ్నం అయ్యింది.. లావణ్య కూర్చుని చదువుకుంటుంటే అక్షిత మా ముగ్గురికి భోజనాలు తీసుకురాడానికి ఇంటికి వెళ్ళింది.. లావణ్య : ఇస్స్.. చిన్నా : ఏమైంది.. లావణ్య : ముళ్ళు.. చిన్నా : ఇక్కడికెందుకు వచ్చావ్ అక్కడే కూర్చోమని చెప్పా కదా.. ఇలా రా.. అని తనని కూర్చోబెట్టి ముళ్ళు తీసాను.. ఆ తరువాత అక్షిత వచ్చింది.. ముగ్గురం తినేసి సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉండి ఇంటికి వచ్చేసాం.. నైట్ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాను.. ఇంకో మూడు రోజులకి అక్కడున్న చెట్లన్ని కొట్టేసి పని మొదలు పెట్టించాను.. బోర్ పడింది, మట్టి తొలించాను.. స్లాబ్ పడింది.. గోడలు మొదలయ్యాయి.. నేను కూలోడిగా మారిపోయాను మేస్త్రి పని కూడా నేర్చుకుంటున్నా.. నెలలు గడుస్తున్నాయి.. చిన్నగా నా మాటలు మాస్ గా అనిపించసాగాయి.. మనిషిని కూడా చాలా మాస్ గా తయారావుతున్నాను.. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం నోరు కట్టేసుకుంటున్నా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *