ఆ ఇద్దరు 24

By | April 1, 2023
telugu sex stories ఆ ఇద్దరు 24 అక్షిత ఏడుస్తూ లావణ్య వైపు చూస్తుంటే.. లావణ్య ఏడుస్తూ... : ఏంటే.. రావా అని తన రెండు చేతులు చాపింది.. అక్షిత పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి లావణ్యని హత్తుకుంది.. నేను చూస్తూ నిలబడిపోయాను.. ఇద్దరు ఏడ్చుకుని నా వైపు చూసారు.. చిన్నా : నేను చెప్పానా లావణ్య కనిపించగానే తన ఒళ్ళో వాలిపోతావ్ అని.. లావణ్య అక్షిత చెయ్యి పట్టుకుని నా దెగ్గరికి వచ్చి.. నన్ను ఒక్క నిమిషం ఏడుస్తూ చూసి గట్టిగా వాటేసుకుని ఏడ్చేసింది.. చిన్నా : అమ్ములు... ఎందుకే ఏడుస్తావు.. అమ్మ కోరుకున్నట్టుగానే చూడు డాక్టర్ అయిపోయావు.. డాక్టర్ కాదు సర్జన్.. అన్న గొంతు విని అటు వైపు చూసాను.. ఎవరో ఒకావిడ.. కొంచెం పెద్దావిడ తెల్లగా ఫారీనర్ లాగ ఉంది కాని ఇండియన్.. లావణ్య : నా ప్రొఫెసర్.. డాక్టర్ సుచిత్ర.. చిన్నా : నమస్కారం అండి... సర్జన్... అవునా అమ్ములు.. లావణ్య : మ్... చిన్నా : ఎప్పుడొచ్చావు.. ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు.. సుచిత్ర : తను ఇప్పుడు రాలేదు.. సంవత్సరం క్రితమే వచ్చింది..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *