ఆ ఇద్దరు 16

By | February 10, 2023
telugu sex stories ఆ ఇద్దరు 16 చిన్నా : బాగున్నా అంటీ.... (కూరగాయల అంటీని చూసి..) ఆంటీ.. తను కూడా మన వాళ్లే.. కొంచెం చూసి తీసుకోండి.. ఆంటీ : అలాగే బాబు. లత : థాంక్స్.. చిన్నా : పర్లేదు ఆంటీ.. లత : మొన్న మౌనికని కాపాడినందుకు. చిన్నగా నవ్వాను.. కూరగాయాలు కొన్నంత సేపు నా వెనకాలే నడిచింది కానీ ఒక్క మాట కూడా ఎక్కువగా తక్కువగా మాట్లాడలేదు, నేను రోజు కొనేవాళ్ళ దెగ్గరికి తీసుకెళ్లి పరిచయం చేసాను. అక్కడనుంచి ఇంటికి వెళ్తూ బండి స్టార్ట్ చేసాను.. చిన్నా : ఆంటీ రండి.. ఏదో చెప్పబోయి.. మళ్ళీ ఏమనుకుందో ఏమో.. నాకు తగలకుండా సంచి ఒళ్ళో పెట్టుకుని ఎక్కి కూర్చుంది... ముందుకు పోనించాను. దారిలో వర్షం పడింది.. ఇల్లు పక్కనే అయినా కనీసం చూడడానికి కూడా వీలు పడనంత జోరుగా పడేసరికి పక్కనే ఉన్న పెద్ద మర్రి చెట్టు కింద ఇస్త్రీ కొట్టు ముందు ఆపాను. సంచులు తీసుకుని లత దిగి నేను దిగి చెట్టుకిందకి వెళ్లే సరికి పూర్తిగా తడిచిపోయాం.. ఇద్దరం ఒకరినొకరం చూసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు నిలబడ్డాం.. జోరు వర్షంలో ఈదురు గాలితో పాటు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *