ఆదిత్య 4

By | August 16, 2022
telugu sex stories ఆదిత్య 4 పలమనేరులో లాడ్జికి వెళ్లి రూమ్ తీసుకుని పడుకున్నాను తగిన మత్తు నన్ను త్వరగానే పడుకోబెట్టింది. నాన్న : రేయ్ ఇవ్వాళ కాలేజీకి వెళ్ళాలి మర్చిపోయారా, మొదటి రోజే లేట్ గా వెళ్తారా? అను : నాది అయిపోయింది మావయ్య అయినా కొంతమంది ఎప్పుడూ లేటే... ఆదిత్య : అయిపోయింది నాన్న వచ్చేసాను పదండి వెళదాం. నాన్న : వెళదాం కాదు, వెళ్ళొస్తాం అనాలి. ఆదిత్య : అంటే... సరిత : "ఇదిగో కీస్" అని గాల్లోకి విసిరింది. ఆదిత్య : నాకోకే... మరీ అవతల పక్క సంగతీ? అమ్మ : నీతోటే బాబూ.... ఆదిత్య : నాన్న కార్ తీయ్యి ఇవన్నీ అయ్యే పనులు కాదు. నాన్న : నేను బిజీ, మావయ్య కూడా ఏరా? మావయ్య : ఫుల్ బిజీ అల్లుడు దా బావ మనం వెళదాం వాళ్ల పనులు వాళ్లు చేసుకుంటారులే.. నాన్న : మొన్న కార్ లో ఏం చెప్పాను, ఇప్పుడు నేను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.