ఆదిత్య 9

By | September 16, 2022
telugu sex stories ఆదిత్య 9 అందరం టిఫిన్ చేసి హాల్లో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాం, మావయ్య తన అమ్మతో ఇంట్లోకి అడుగుపెడుతుండగానే అందరం లేచి నిల్చున్నాం. అను చెప్పింది ఈమె పేరు జయమ్మ అని కొంచెం కోపిష్టి కూడా అని. సరిత : బాగున్నారా అత్తయ్య. జయమ్మ : ఆ.. బాగు బాగే.. ఎంత దూరం రా నాయన.. మరీ ఇంత దూరంగా కట్టుకున్నారేందుకు ఇల్లు. అమ్మ మంచినీళ్లు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టింది. నేను అను వెళ్లి పలకరించాము, మా ఇద్దరినీ పక్కపక్కన చూసి మొహం కొంచెం అదోలా పెట్టి పలకరించింది. ఇదంతా మనకెందుకులే అని సైలెంట్ గా లోపలికి వెళ్లిపోయాను, నా వెనకాలే అను కూడా లోపలికి వచ్చి కూర్చుని నన్ను చూసి నవ్వుతుంది. ఆదిత్య : ఏంటే.. అను : ఏం లేదు ఊరికే.. ఆదిత్య : దా ఒక ముద్దు పెట్టు అను : దా.. మంజుల : అనూ... నాయనమ్మ పిలుస్తుంది వెళ్ళు.. నాకి నాకనట్టు నా పెదాలని ఒకసారి నాకి వెళ్ళిపోయింది.. లేచి కొంత సేపు గ్రౌండ్ కి వెళదాం అని బైటికి వెళ్లిపోయాను. మధ్యాహ్ననికి ఇంటికి వచ్చాను అందరం కలిసి తిన్నాం అమ్మమ్మ కూడా మాతో బానే కలిసిపోయింది. సాయంత్రం వరకు ఊర్లో ముచ్చట్లు చెపుతుంటే వింటూనే ఇద్దరం నిద్ర కూడా పొయ్యాము.. రాత్రికి మళ్ళీ తినేసి పడుకుందామని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.