అదృష్టం తలుపు తడితే 11

By | December 8, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 11 నన్ను కుడా వాళ్లతో పాటు ఒకే బంతిలో కుచోబెట్టుకొని భోజనం పెట్టారు. రాత్రి 8 గంటల నుంచ 11 గంటల వరకు గుడి దగ్గర బలులు , ప్రభలు తిప్పుట , ఉంటాయట. చుట్టూ పక్కల పెల్లెల నుంచి మెత్తం 10 బండ్లు వస్తున్నాయంట ఈ ఉరి నుంచి రెండు బండ్లు , 5 యాటలు వేలుతున్నయంట. జలజ ఎప్పుడూ తను చూడలేదు , వెళదాం అని రాజిని అడిగింది. శాంత నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది తను రాలేదు. నేను , జలజ ,నిర్మల , రాజి గుడి దగ్గరకు , ప్రభల వెంట వెళ్లి . ఆ తరువాత ఇంటికి వచ్చి చెరువులో జరిగే తిరుణాలకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాము. వీల్ల ఇంట్లోంచి కుడా తప్పకుండా బలులు వెళ్ళాలి , కాని విళ్ళకు ఎదో ముట్టు వుండడం వలన ఈ ఏడాది తిసికేల్లలేదు. శాంతాకు ఇవ్వ వలిసిన మాత్రలు నా దగ్గరే ఉన్నాయి. లోనకెళ్ళి తనకు మాత్రలు ఇచ్చి "సారీ , మేడం నేను అక్కడ గట్టిగా కొరకాల్సింది కాదు , కానీ అప్పుడు మీకు విషం ఎక్కకూడదు అనే ద్యాస తప్ప వేరే ఏమి బుర్రలో లేదు అందుకే అంతగా అలోచించ లేక పోయాను" అని మాత్రలు అక్కడ పెట్టి వెనుకకు రాబోయాను. తను నా చేయి పట్టుకొని "ఏడుస్తూ , సారీ నువ్వు ఎందుకు చెపుతున్నావు , నేను వెర్రిదాని లాగా నీ మీద అరిచాను , ఇంకెప్పుడూ నన్ను మేడం అని పిలవద్దు మెన్ననే చెప్పా కదా శాంతా అని పిలువు అని " "అలాగే , మీరు ముందు ఏడుపు ఆపండి , ఇంట్లో ఎవరన్నా చుస్తే నేను ఎదో చేశాను అందుకే నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అనుకుంటారు " ఆ మాటకు నవ్వుతూ " నువ్వు నిజంగా ఏమైనా చేసినా ఎవ్వరూ ఎమీ అనరు , మా తాత నీ మీద ఈగ కుడా వలనిచ్చే తట్లు లేడు " "మేమంతా గుడి దగ్గరకు ఆ తరువాత తిరుణాలకు వెళుతున్నాము , మీరు వస్తారా ?" "నువ్వు ఎత్తుకొని తీసుకేలతావా " అంది నవ్వుతూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *