అదృష్టం తలుపు తడితే 4

By | November 2, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 4 పొద్దున్నే 5 గంటలకే మెలుకవ వచ్చింది , లేచి నా బ్యాగ్ తీసుకోని బోరు దగ్గరకు వెళ్లాను అక్కడే ఆ పొలం లో కొద్ది సేపు జాగింగ్ చేసి కొద్దిగా ప్రాక్టిస్ చేసుకొని స్నానం చేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని 7.30 కి ఇంటికి వచ్చాను నా వెంట ఓ టవల్ లాంటిది మీద వేసుకోవడం అలవాటు. నిన్న తీసుకోని వెళ్ళలేదు అందుకే ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకొని మరి నా వెంట తెచ్చుకున్నా "రేపు ఇక్కడ తిరనాల , బందువులు అందరు వస్తారు" "తిరనాల ఎక్కడ జరుగుతూంది పెద్దయ్య ?" "వూరు బయట చెరువు ఉంది చుసావా అక్కడ " "మరి గుడి ఎక్కడ ఉంది " "గుడి ఊరికి రెండో వైపు పెద్ద ఏరు పోతుంది చూసావా , ఆ ఎటి గట్టున వుంది" "పొద్దు కునికే తప్పుడు , ఇంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి అంటన్నారు , నీవు కుడా వెళ్ళు కారుతిసుకొని " "అట్టాగే పెద్దయ్యా " "రేపు పొద్దున్నే నా కూతురు అల్లుడు వస్తారు , నీవు టౌనుకు వెళ్లి వాళ్ళని తీసుకోని రావాలి " "రేపు గదా , వెలతాలే పెద్దయ్యా " "యాది , మాకు టిఫిన్ పెట్టవే , వాళ్ళు డ్రైవింగ్ కు వెళతారు , అట్టే ఆ పిల్లోల్లను తొందరగా రమ్మను " యాదమ్మ , ప్లేటు నిండా ఉప్మా పట్టుకొచ్చింది పక్కనే గిన్నెలో చెనిక్కాయల చెట్నీ తెచ్చి పెట్టింది ఉప్మా తిని , కాఫీ తాగి "అయ్యా నేను వెళ్లి కారు తుడుచు కుంటా , అమ్మాయి గారు వెళతాము " అని చెప్పి అక్కడున్న బకెట్ తీసుకోని , కారు తుడుచు కోవడానికి వెళ్లాను. ఓ 30 నిమిషాలకు , నేను అయిపొయింది అనుకొంటుండగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *