అదృష్టం తలుపు తడితే 5

By | November 6, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 5 "ఎంటే నేను వేళ్ళనా , నీవు వెళతావా ?" "నివే వెల్లవే , నా బుక్కు ఇంకా అయిపోలేదు " "సరేలే , నేనే వెళతాను , నువ్వు చదువుకో, శివా , పద వెళదాము " తను వచ్చి సైడ్ సీటు లో కూచుంది రాజి వెళ్లి మంచం మీద పడుకుంది. నేను కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లాను "మీరు ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగున్నారు మేడం " "మేడం ఎప్పటి నుంచి , జలజ అని పిలువు అని చెప్పాగా, ఏంటి పోగుడుతున్నావు ? లైను వేస్తున్నావా ? " అంది నవ్వుతూ "అమ్మే , మీరెక్కడ నేనెక్కడ , ఎదో డ్రైవర్ గాన్ని నాకు అంత సీన్ లేదులే " "ఎదో , బాగా అనిపిస్తే చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను " "నిజంగానే , బాగున్నానా, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు వేసుకోనేదాన్ని , కాలేజికి వెళ్ళిన తరువాత ఇలాంటి డ్రెస్సులు వేసుకోవడం చాగ్గించేసాము " "మీ స్ట్రక్చర్ కి ఎ డ్రెస్ అయినా బాగుంటుంది, ఇందులో ఇంకా బాగున్నారు " "అబ్బో ఏంటి , పోగిడేస్తున్నావు ,మాంచి హుసారులో వున్నావు ఏంటి సంగతి బాబు " "నిజం చెపితే నిస్టురమంట , నేను చెప్పనులెండి " "ఎదో సరదా కన్నాలే, నాకు నేరిపిస్తావా , లేక నివే తోలోకొని పోతావా నన్ను ఇక్కడ కుచో పెట్టి " "రండి మరి , నేను ఆ వైపుకు వస్తా ను " తను దిగి డ్రైవర్ సీట్ లోకి వచ్చింది , నేనేమో పక్క సీట్ లోకి జంప్ చేసాను. "ఇంతకీ నిన్న మీకు తగిలింది కదా , ఎలా వుంది ఇప్పుడు ? " అంది నా పైజామా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *