అదృష్టం తలుపు తడితే 8

By | November 20, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 8 పొలం గేటు కిర్రు మన్న చప్పుడికి వేలుకవ వచ్చింది. లేచి చుస్తే 4.30 కొట్టం లోంచి బయటకు వస్తుంటే , మల్లన్న కనబడ్డాడు "ఎ మల్లన్న ఎబ్బుడో చ్చినారు టౌన్ నుంచి " "ఓ గంటైంది , అమ్మేల్లు , నీకోసం సుపిట్టుకొండా రు " "ఆ గుడికి వెళ్ళా లంట పోతున్నా లే " బోరు దగ్గరికి వెళ్లి మల్లి ఓ సారి మొహం కడుక్కొని ఇంటిదారి పట్టా ఇంటిముందర ఓ గుంపు ఉన్నారు , ఏమి జరిగింది అన్ని , పరేగెత్తు కుంటు వెళ్ళా అక్కడ పెద్దాయన ఎవరితోనో గొడవ పడుతున్నాడు గేటు ముందర ఇంట్లో ఆడోల్లు అందరు బయటికి వచ్చి చుపెట్టుకొని ఉన్నారు పెద్దాయన , అయన భార్య , పక్కనే నల్లప్ప గుడ్డలు చినిగి ఉన్నాయి ఏడుస్తున్నాడు అటువైపున ఎవరో ఐదు ఆరు మంది వున్నారు. నేను నల్లప్ప పక్కకు వెళ్లి "ఏమైంది, ఎందుకు ఏడుతున్నావు " "అదిగో ఆయప్ప , వాళ్ళ దోవంటా ట్రాక్టర్ తోలనని కొట్టినాడు " అంటూ ఓ 30, 32 వయసున్న అతని వైపు చేయి చూపెట్టాడు "నా దోవంటా , బండ్లు పోనిస్తే నరికి పేగులు పెడతా" అంటూ అరుస్తున్నాడు. "ఆయనే కొట్టి , మల్లీ ఇంటిమిదకు ఎందుకు వచ్చినాడు ?" "వాళ్ళకు ఈల్లకు పడదు , అందుకే రొంత సందు దొరికినా , కొట్లాటకు వత్తాడు " అటువైపు అతను , పెద్దాయనను తిట్టడం నాకు నచ్చాలా , పెద్దాయన సర్ది చెప్పాడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాని అటు వైపు ఇంకా గొంతు పెంచాడు "రేయ్ , ముసిలోడా ? అప్పుడెప్పుడో MLA గెలిచినావాని విర్ర విగుతున్నావో , ఇప్పుడు అంతా మాదే , నోరు మూసుకొని పడుండండి " అంటూ తిట్ట సాగాడు నేను దగ్గరకు వెళ్లి "ఏందన్నా , పెద్దాయనను పట్టుకొని అంత మాటలు , ఇప్పుడు ఏమి నష్టం జరగ లేదుగదా ? ఇంకో సారి మీ దోవ గుండా రాడులే " "ఎవడ్రా నువ్వు " అంటూ వచ్చి నా కాలర్ పట్టు కున్నాడు. రెండో నిమిషం కింద మన్నులో దోర్లాడాడు వాడు ఎప్పుడైతే కింద పడ్డాడో వాని పక్కనున్న ఇదు మంది

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *