అదృష్టం తలుపు తడితే 9

By | November 29, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 9 “నేను చేసింది ఏమి లేదు లేన్నా , నీ బామర్ది టయానికి పైకి వచ్చి తాళ్ళు గోడ్లి ఇచ్చినాడు ,లేకుంటే నేను ఏమి చేసేవాన్ని ఒక్కన్నే.” “నీ వల్ల నే ఈ పొద్దు నా బామర్ది , వాడి ఫ్రెండ్ నిన్నటి దాకా బెకారు నాయాళ్ళు అన్న వాళ్ళంతా ఈ పొద్దు పోగుడుతా వుండారు” “అన్నా , ఆయప్పను తీసుకోని మీ కుటుంబం అంతా రేపు రాత్రికి మా ఇంటికి బోజనానికి రండి , రెండు యాట్లు కోడతాండ” అన్నాడు సర్పంచ్. “పండగ గదప్పా , మా ఇంటికి సుట్టాలు అందరూ వత్తారు?” “ఎంత మంది వత్తే అంత మందిని పిలుచుకొని రా , రేయ్ రామిరెడ్డి రెండు చాలక పొతే మూడు పొట్టేళ్ళు తెప్పిచ్చు , మీరంతా రావాల్సిందే, నీ కొడుకు వచ్చినంక నేను మల్లి వచ్చి పిలుత్తాను వాన్ని” "అదిగో పెద్దాయన మనమరాలు పక్కన వుందే అదే నా కూతురు పల్లవి , టౌన్ లో బి.యస్సీ చదువుతాంది , ఇదిగో ఈడు నా కొడుకు బేవార్స్ గా ఊర్లో తిరుగుతుంటాడు నా కోడలు శైలజ " అంటూ అందరిని పరిచయం చేసాడు "సరే మేము పోయోత్తాము గానీ , రేపూ పనోల్లతో సహా అందరు రావల్ల ,మీ ఇంట్లో పొయ్య ఎలిగిచ్చొద్దు " అంటూ మరోసారి చెప్పి అందరు వెళ్ళారు వెళుతూ వెళుతూ శైలజ కొడుకు చెవిలో ఎదో చెప్పింది , వాడు నా దగ్గరకు వచ్చి "మామా , రెపూ మా ఇంటికి బువ్వ తినేదానికి రా " అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ వెంట వెళ్ళాడు. నాకేమే అన్నీ కొద్దిగా ఇబ్బంది అని పిచ్చాయి. అయినా ఇంకా 5 రోజులు గడిపేస్తే పోతుంది గదా అను కొంటు వుండగా "ఎమే , అన్నం పెట్టేది ఏమైనా ఉందా ?" అంటూ పెద్దాయన కేకేసాడు. "రా అబ్బీ బువ్వ తిందాము " "అయ్యా , నేను తానం చేసి , గుడ్డలు మార్చు కుంతటానయ్యా , ఇవి కమురు వాసన కోడతండాయి " "ఒసే , యాదమ్మ ఆయబ్బికి ఎన్నిల్లు పేట్టి తానం చేత్తాడంట " "అయ్యా నేను బోరుదగ్గరకు వెళ్లి చేసి వస్తా లే "

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *