అదృష్టం తలుపు తడితే 2

By | October 23, 2022
telugu sex stories  అదృష్టం తలుపు తడితే 2 ఆ టైం లో కట్టేలాగా బిగుసుకు పోయింది. కొద్ది సేపటికి తేరుకొని సిగ్గుపడుతూ తల పక్కకు తిప్పుకుంది. జాకెట్ లోంచి చేయి తీసివేసి రెండు చేతులతో తలను నా వైపుకు తిప్పుకొని కింద పెదవి నోట్లో తీసికొని చిన్నగా చప్పడించాను, అల్లాగే తన నోట్లోకి నా నాలుక తోసాను. తనకు ఏమి చేయాలో తెలియ నట్లు వుంది. కింద ప్యాంటి తడిచినట్లు వుంది నానుంచి విడి పడి నాకు చిటికిన వేలు చూపించింది. "కిందకు దిగి పోస్తావా లేక బోరు దగ్గరకు వెళ్ళినాక పోసుకొంటావా" "ఇక్కడే పోసుకొంటా" అని కిందకు దిగింది "నీవు చూడకు , కిందకు దిగకు " అని చెప్పి దిగి , కారు వెనుకకు వెళ్లి పోసుకొని వచ్చింది "పోసుకోన్నావా ? " "వచ్చినట్లు వుంది కానీ రాలా , కొద్దిగానే పొసా " "తిక్క పిల్లా , ఇందాకా నీకు వచ్చింది ఉచ్చ కాదు ఇంకోటి " "ఉచ్చ కాకుండా , ఇంకోటి ఏంటి , నాకు ఇంతకు ముందు ఇలా కాలేదే " "నేను నిన్ను పట్టుకున్నానుగా అందుకే నీకు కారిపోయింది " "మరి , ఇంతకూ ముందు కారలేదే "అని దొరికి పోయింది "అంటే నేను కాకుండా , ఇంతక మునుపు నీ సన్నులు ఎవరూ పట్టుకున్నారు " నాలుక కరచుకొని " ఎవరూ పట్టుకోలేదు " "ఏయ్ , ఇందాక నివే కదా అంది , నేను ఎవరికి చెప్పనులే " "6 నేనల కిందట మా బందువుల వూరు వెళ్లి వుంటిమి , అక్కడ నాకు మామ వరుస అవుతాడంట , డిగ్రి చదువు తున్నాడు , ఆయప్ప పట్టుకున్నాడు " "ఎన్ని సార్లు పట్టుకున్నాడు ఏంటి " "ఓ సారే అప్పుడే , మా యమ్మతో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *