అదృష్టం తలుపు తడితే 6

By | November 11, 2022
telugu sex stories అదృష్టం తలుపు తడితే 6 " నీ కంటూ కొన్ని పద్దతులున్నాయా ? అవి ఎప్పుడూ పాటి స్తావా నీ కోసం ? " "అవును , తప్పకుండా " "మరయితే , నిన్న నేను నీకు ముద్దు పెట్టినప్పుడు ఎ మన్నావు ? " "ఏమన్నాను " అంటూ ఆలోచించడానికి ట్రై చేయసాగింది తనతో మాట్లాడుతూ ఓ పక్క ఓ చేత్తో సన్ను పోసుకుతూ , చిన్నాగా చేతిని తన ప్యాంటి పై నుంచే , పూకుమిద అర చేత్తో పట్టుకొన్నాను. "ఏయ్ , మాట్లాడుతుంటే , ఏమి చేస్తున్నావు , చేయి తీయి అక్కడ నుంచి అంది " కాని బలవంతం చేయలేదు "మీకు అవసరం లేనివి , ఎప్పుడూ గుర్తుకు రావు లెండి " నేనే చెపుతాను “నాకు ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే , అలాగే ఉంచుకోవడం ఇష్టం వుండదు , అందుకే తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నా అని ఎవరూ అన్నారు ? " "నేనే అన్నా ఆ మాట " "అంటే అది అన్నిటికి వర్తిస్తుందా , దానిని నిజంగా పాటిస్తావా అన్ని సందర్బాలలో " "అవును తప్పకుండా పాటిస్తా " "మరి ఇందాకా నాదాన్ని చూసావా ? చేత్తో పట్టుకోన్నావా " "దేన్ని " అంది ముసి ముసి గా నవ్వుతు "ఇదిగో నా మేడ్డ ని " అంటూ పైజామా కిందకు పీకి తన చేయి నా మేడ్డ మీద వేసుకున్నా "అయితే " అంటూ మేడ్డ పట్టుకొంది "మరి నీవు చుస్తే సరిపోతుందా , నేను చూడద్దా , మరి నేను అక్కడ చేయి పెట్టద్డా " తన చేయి నా మొడ్డ మీద నుంచి తీసి తన పూకు ముందు పెడుతూ "చూడు నీవు ఎంత కార్చావో , నీవు కార్చు కొంటె చాలా నేను కార్చు కోవద్దా , దీన్ని ఇలాగే లేపుకొని రావాలా ? " "ఇప్పుడు చెప్పు , నీవు కచ్చితంగా నీ మాట మీద

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *