అక్క జీవితం మలుపు తిరిగితే 6

By | May 24, 2023
telugu sex stories అక్క జీవితం మలుపు తిరిగితే 6 ఇవ్వాళా అక్కని తనివి తీరా అనుభవించబోతున్నందుకు గోపి కి చాలా ఆతృత గ ఉంది . ఎప్పుడెప్పుడు దెంగుదామా అని wait చేస్తున్నాడు గోపి: ఎంత అందంగా ఉన్నవో అక్క నువ్వు . ఈ చీర లో సెక్సీ గ ఉన్నావు అక్క: పెళ్లి చేసుకొని పెళ్ళాన్ని ఇంకా అక్క అంటావేంట్రా గోపి: మరి మొగుడ్ని పట్టుకొని రా ర పో ర అని అనవచ ? అక్క: మొగుడు వయసులో నాకంటే చిన్నోడు కాబట్టి అలా నే పిలుస్త గోపి: మరి నాకంటే నువ్వు పెద్దదానివే కదా అందుకే అక్క అని పిలుస్తున్నాను మరి అన్నాడు గోపి అక్క: అదేం కుదరదు అక్క అని ఇంకా పిలవడం ఆపెయ్యి గోపి: అయిథెయ్ ఏవండీ అని పిలువు అక్క: చి పో ర గోపి: అక్క .. అక్క. అక్క: ఆపు ఆలా పిలవకు గోపి: మరి … అక్క: గోపి ని ఎం మాట్లాడనివ్వకుండా చెయ్యి అడ్డం పెట్టింది నోటి దగ్గర అలా పిలవకండి గోపి: మరి ఏమని పిలవాలి అక్క: మీ ఇష్టం అండి అక్క కాకుండా ఏమైనా పిలవండి గోపి: ఏమేవ్ అక్క: చెప్పండి గోపి: ఇవ్వాళా ఎం రోజు అక్క: తెలిసి కూడా అడుగుతారు ఏంటండీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *