అల్లరి కొడుకూ కూతురు 7

By | August 11, 2022
telugu sex stories xossipi అల్లరి కొడుకూ కూతురు 7 "మా ముందు నువ్వీ సిగ్గూ,బిడియం ఇంకా చాలా చాలా వదిలెయ్యాలి మమ్మీ..." సిగ్గూ బిడియం అయితే ఎప్పుడో వదిలేశాగా..ఇంకా ఏమేం వదిలెయ్యాలేంటీ అన్నట్టు చూసాను దాని మొహం లోకి... నా మనసుని నిజంగానే చదివేస్తున్నట్టున్నది రతి.. "నువ్వనుకుంటే సరిపోదే మమ్మీ..అవి వదిలేసావని అన్నయ్యా,నేనూ నమ్మాలి... కంచం తో పాటు మా మంచం షేరింగ్ కి మేమడిగే పెద్ద పెద్ద లంచాలు ఇవ్వగలవో లేవో నాకు తెలియదు కానీ....ముందు మా ఇద్దరికీ ఇష్టమయిన ఈ ఫిల్దీ ల్యాంగ్వేజ్ టెస్ట్ లో చిన్న చిన్న క్వెస్చన్స్ ఆన్సర్ చెయ్యగలవో లేదో చూడు. నేను దేన్ని పట్టుకున్నానో చెప్పు...వీలయినంత పచ్చిగా?" ఓసి దీని దుంప తెగా..!! ఎంత డేరింగ్ గా అడిగేసింది రతి? ఏమాత్రం నేనూహించని క్వెస్చనది.. జవాబు ఎలా చెప్పను.. ? అదీ నా కొడుకు వింటుండగా నా కూతురితో? పచ్చి బూతు పదమది...నా మగడు నన్ను బాగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *