అమ్మ తో కమ్మ గా 10

By | February 17, 2023
telugu sex stories అమ్మ తో కమ్మ గా 10 ముందుగా తాను వెళ్లి ఒక వారం రోజులుండి ఉద్యోగం లో జాయిన్ అయ్యి..మంచి అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని అన్ని సెట్ చేసి అమ్మని తీసుకెళ్లాడని వూరు వచ్చాడు రవి...తన రూమ్ లో హడావిడి గ బట్టలు సర్దుకుంటున్నాడు .... నెమ్మదిగా రూమ్ లోకి వచ్చి నిలబడింద శ్యామల...ఒకసారి తల ఎత్తి అమ్మని చూసి... రవి: అమ్మ నీ బట్టలు కూడా తీసుకురా ఈ బాగ్ లో సర్ధేస్తా అమ్మ: అది కాదు ర...నేను రావడం అవసరమా? రవి: (సర్దటం ఆపి అమ్మని చూసి) ..మల్లి మొదలెట్టావా...అమ్మ నీకు ఇప్పటికి 100 సార్లు చెప్పాను...నువ్వు ఇక్కడే ఉంటె నువ్వు ప్రశాంతం గ ఉండవు ...నాతో వచ్చేసే ...నువ్వు నా దగ్గర ఉంటేనే నాకు హ్యాపీ గ ఉంటుంది...ఐన నాతో రావటానికి ఏమి ఇబ్బంది నీకు అమ్మ: అయ్యో నీతో రావటానికి ఇబ్బంది ఏంటి ర...నువ్వు నా కొడుకువి...నా ప్రాణం ర నువ్వు...నీతో కాకపోతే ఇంకెవరితో ఉంటాను..కానీ రవి: హ ...కానీ...? అమ్మ: (కానీ అని అడిగితే ఏమి చెప్పాను ర...చి..ఏంటో నా ఆలోచనలు..నా కర్మ) ఇక్కడ అయితే నేను పొలం అది చూసుకుంటూ ఉంటా..అక్కడికి వచ్చి ఏమి చేయాలి... రవి: నన్ను చూసుకో...నేను నిన్ను చూసుకుంటా..ఎంత సేపు ఈ పల్లెటూరి న ? ప్రపంచం చూద్దువు గాని రా అమ్మ... అమ్మ: నువ్వే నా ప్రపంచం ర.. రవి: మరి ఇంకేంటి వచ్చే .... అమ్మ: అది కాదు అంటూ చీర కొంగుని చేతిలో తీసుకొని నలుపుతూ ..తడబాటం చూసి... రవి: అమ్మ బయటకి వెళ్తే చాలు సౌభాగ్యం పోగుట్టుకున్నావని అవనించే చోటే ఉంటావేంటి? ఇక్కడ జరిగిన అవమానాలు చాలవా? నేను లేకపోతే నిన్ను ఇంకా ఇబ్బందిపెట్టడానికి చాల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మ: సౌభాగ్యం లేని ఆడవాళ్లను దేశం లో ఎక్కడికి వెళ్లిన అలానే చూస్తారు రా... రవి: ఏమి కాదు నా తో ఢిల్లీ రా..నిన్ను ఎవరు ఆలా చూడకుండా నేను చూసుకుంటా.. అసలు అదంతా వద్దు అమ్మ ఒక్క నెల రోజులు..ఒకే ఒక్క నెల రోజులు నాతో ఉండు...నేను చెప్పినట్టు ఉండు ..నాకు ఎదురు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *