అమ్మ తో కమ్మ గా 18

By | April 4, 2023
telugu sex stories అమ్మ తో కమ్మ గా 18 మహా పూజ ======== రాత్రి 8 : 45 నిముషాలు రవి వేసిన మంట పెద్దగా రగ్గులుతోంది....ఆ మంట లో కాలుతున్న దుంగల నుండి చిట పట మనే శబ్దం తో పాటు అడపా దడపా ఏవో పక్షులు అరుస్తున్నాయి ఆ అడవిలో...దూరంగా ఎక్కడో లేళ్ళు ఊళలు వేస్తున్నాయి...ఆ పెద్ద మంట దగ్గర రవి, అమిత్ ల మధ్యలో ఒదిగిపోయి కూర్చొని ఉంది శోభా... కోడలి నడుము మీద చేయి వేసి రవి తో ఏదో మాటాడుతున్నాడు అమిత్ ... అటు పక్కన ఇంకా అమ్మ మమత వొడిలో సేదతీరుతున్నాడు సంతోష్ ...శోభా, రవి, అమిత్ లు చలాకీగా నవ్వుతూ వీడియో కాల్ లో అమిత్ మమతల కూతురు ఐన కీర్తి తో మాటాడుతున్నారు ... అమెరికా లో పగలు కావటం తో 8 నెలల గర్భం వేసుకొని ఆఫీస్ నుండి మాటాడుతోంది కీర్తి... కీర్తి: ( రవి ని ఉద్యేశించి )అంతే లే అన్నయ్య పోయిన ఏడూ ఎంత అడుకున్నాను పూజకి ఉండమని...నేను ఉన్నప్పుడు ఏదో పని ఉందని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మాత్రం వచ్చారా పూజకి... రవి: అరె అదేమి లేదు కీర్తి...పోయిన సారి నిజంగానే కొంచెం పని ఉండి వెళ్లాల్సి వచ్చింది...ఈ సారి మాత్రం కచ్చితంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకొని వచ్చాము... కీర్తి: అంతేలే మీకు ఎంతైనా అమ్మల మీద ఉండే ప్రేమ చెల్లెలి మీద ఉండదు... రవి: (ఒక్కసారి పరిచయం కె తనని సొంత అన్నల చూస్తున్న కీర్తిని చూసి ముచ్చటేసి) చి చి అదేమి లేదు చెల్లెమ్మ...నీ డెలివరీ అయ్యాక మల్లి వస్తావు కదా...అప్పుడు కచ్చితం గ "కలుదాం" అన్నాడు... ఆలా రవి తో మాటాడిన కీర్తి.. తన తమ్ముడు/మేనల్లుడు ఐన సంతోష్ కి, మమతా కి శుభాకాంక్షలు చెప్పి "All the best " అని చెబుతోంది... రవి, అమిత్ ల మధ్యలో కూర్చొని ఉన్న శోభ, రవి తొడ మీద చేయి వేసి చెవిలో ఏదో చెప్పి నవ్వుతోంది ... గుడి పక్కన అడవిలో ... ప్రేమ్ శ్యామలాలు అడవి లో కొంచెం దూరం వెళ్ళాక... శ్యామల: థాంక్స్ ప్రేమ్ ...తోడుగా వచ్చినందుకు అంది... ప్రేమ్: ఇందులో ఏముంది శ్యామల గారు...వాళ్లంతా బిజీ గ ఉన్నారు...మీరు ఒక్కరే రావడానికి భయపడుతున్నారు...తోడుగా వచ్చాను..ఏముంది ఇందులో...మీరు ఇక కానివ్వండి...అన్నాడు... శ్యామల: కొంచెం సిగ్గు పడుతూ ...నువ్వు ఆలా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *