అమ్మ తో కమ్మ గా 20

By | April 14, 2023
telugu sex stories అమ్మ తో కమ్మ గా 20 జగమంతా కుటుంబం ========== లతా: హ్మ్మ్..ఐతే చాలా పెద్ద దానివి ఐపోయావనమాట...కాలేజి లో సెమినార్ ఇవ్వమనంటేనే బయపడిపోయావు ఇప్పుడు ఏకంగా పబ్లిక్ స్టేజి లు ఎక్కేసి సైకాలజీ మీద స్పీచ్ లు ఇచ్చే లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయావు...చాల ఆనందంగా ను గర్వం గాను ఉందే నిన్ను చూస్తుంటే...కానీ నేను వచ్చి 5 నెలలు ఐన నాకు ఫోన్ కూడా చేయలేదు చూడు ...ఆ కోపం ఏమి చేసిన తగ్గదు... ప్రియా: సరే నేను ఫోన్ చేయలేదు..నీకేమైంది..నువ్వు చేయొచ్చు గ... లతా: అదే కదా..ఇద్దరికి ఇద్దరు బాగా తయారయ్యాము...అసలు ఏంటో ఈ ఐదు నెలలు ఎలా గడిచిపోయాయి తెలియట్లేదు...ఒకసారి తరచి చూసుకుంటే..నేనే న ఢిల్లీ లో ఇలా ఉంటోంది అనిపిస్తుంది... ప్రియా: నువ్వు అన్నయ్య గారి గురించి తలుచుకొని కుంగిపోకుండా...దాని నుండి బయటకి వచ్చి ముందుకు సాగిపోతున్నావ్ చూడు నాకు చాలా అందంగా ఉందే...పోయిన సారి నీతో మాటాడినప్పుడు చాలా భయపడ్డాను ఏమైపోతావో అని...అందరికి కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాను గాని నీకు మాత్రం ఇవ్వలేని..మొండి దానివి నువ్వు..పద్దతి పాడు అంటూ చంపేస్తావు...ఇప్పటికైనా నేను చెప్పింది ఆలోచిస్తావా? లతా: ఏది? రెండో పెళ్లేనా? పోవే నువ్వు నీ మాటలు...నాకు ఇంటరెస్ట్ లేదు అవసరం కూడా లేదు... ప్రియా: ఇంటరెస్ట్ లేదు సరే...కానీ ఆవరసరం ఎందుకు లేదు? మేడం ఎవరితో ఐన?? హా? లతా: చి ఎప్పుడు అదే గోలేనా నీకు...అదే జీవితం కాదు...నాకు జీవితం లో ఇంకా చాల పనులు ఉన్నాయి...వివేక్ ని బాగా చూసుకోవాలి..వాడు ఆనందంగా ఉంటె అదే చాలు ఈ జీవితానికి... ప్రియా: మరి వాడు ఆనందం గ ఉండాలంటే ఏమి కావాలో మొత్తం డిటైల్డ్ గ రాసాడు అన్నావ్ గ..వాటి సంగతేంటి..? లతా: చి పోవే...వాడు నా కొడుకు...వాడేదో తెలిసి తెలియని వయసులో ఏదో వూహించునుకుంటే పెద్ద దాన్ని నా బుద్ధి ఏమైంది... ప్రియా: అన్ని వేళల బుద్ధిని నమ్మకూడదు..కొన్ని సార్లు మనసు మాట కూడా వినాలి... లతా: ఏమి వినాలి...? ప్రియా: ఏమో లేవే..నాకెందుకు...నేను అసలు ఇలాంటివాటికి దూరం...కానీ ఏదో ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్న కాబట్టి అవకాశం ఉంది కదా వాడుకోమన్నాను....ఐన నీ ఇష్టం లే...నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావంటున్నావ్...మాములుగా నువ్వు అబధం చెబితే నేను నీ వాయిస్ పట్టి గ్రహించగలను..కానీ అదేంటో నీ వాయిస్ చాలా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *