అంతు చిక్కని నిధి కథ 20

By | November 11, 2022
telugu sex stories అంతు చిక్కని నిధి కథ 20 జరిగిన కథ ....ఆరోజు రాత్రి అడవిలో హిమజ ఇంకా తన frnds గతం లోకి వెళ్ళడానికి ముందు.... ఆగండి ...ఆగండి ఒక్క నిమిషం అంటూ విజయ్ అరిచాడు .అందరూ విజయ్ నీ చూస్తూ ఎంటి అని సైగ చేశారు... విజయ్...ఇప్పుడు ఈయన మనల్ని వాళ్ళ కాలంలోకి తీసుకొని వెళ్తారు బాగానే ఉంది..తర్వాత మనల్ని వాళ్ళ పని అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే వదిలేస్తే అప్పుడు మన సంగతి ఎంటి...దాని గురించి ఆలోచించారా మీరు ముగ్గురు...అని అడిగాడు.. భాను... హిమజ ఒక్క సారి నేను చెప్పేది విను.. హిమజ..ష్ భాను ఏమి మాట్లాడకు అంటూ .. .హా అవును విజయ్ నువ్వు చెప్పింది నిజమే..ఒక వేళ అక్కడ మాకు జరగకుదానిది ఏమైనా జరిగితే ఇక్కడే ఉన్న వీళ్ళందరి కుటుంబాల సంగతి ఏమిటి చెప్పండి..మేము మా ప్రాణాలను రిస్క్ లో పెట్టీ రాలేము..అని విరి జీత్తు నీ అడిగింది... విరి జిత్తు...హహహ మనిషి కి తన మీద ఉన్న ఈ వ్యామోహం వదిలితే మహాత్ముడు అవుతాడు సరే మీ సమస్య నీ ఇప్పుడే పరిషకరిస్తాను అంటూ మంత్రాలు చదువుతూ తన రెండు చేతులతో హిమజ వాళ్ళ మీద ఏదో ప్రయోగం విసిరి చేతులు రెండు పక్కకి చాపాడు..దాంతో హిమజ,భాను,విజయ్ ఇంక రవి ల రూపాలు రెండు లాగా తయారు అయ్యాయి.. అవి చూస్తూ అందరూ షాక్ అయ్యారు.. ఎంటి ఇదంతా అంటూ అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *