అంతు చిక్కని నిధి కథ 26

By | December 13, 2022
telugu sex stories అంతు చిక్కని నిధి కథ 26 సంధ్య హిమజ చెప్పిన మాటలు విని నవ్వుకుంటూ  అతనిది కేవలం మోహం మాత్రమే వయస్సు లో ఉన్నాడు కదా ఇలాంటి ఆశలు , కోరికలు కలగడం సహజం పూజ అని అంది.. హిమజ...హా ఆశ .. ఎవరికి మాత్రం ఉండదు కళ్ళ ముందు ఇంత అందం పెట్టుకొని అనుభవించకుండా ఉండటం కష్టమే కదా అంటూ కళ్ళు మూసుకొని తల కదుపుతూ పాట అందుకొని పాడటం మొదలు పెట్టింది... రా...నా...ప్రియా...!!! మునుపెరుగనీ అనుభవమై..... రా...నా...ప్రియా...!!! మనసుకే....ఏ.....వేకువ నై......... వయసుకే .....ఏ ...వేసవి నై...... ఆశ ఎస్ ఆశ ఇలాంటి అందాన్ని అనుభవించాలి అని ఆశ అంటూ హిమజ తన వొంటిని తడుకుంటు ఉంది.... హిమజ...నా ఆశ అగ్ని పర్వతం అంటూ సంధ్య వెనక్కి వచ్చి కూర్చొని సంధ్య భుజం మీద చెయ్యి వేసి వీపు దగ్గర మొఖం పెట్టీ వాసన పీలుస్తూ ముద్దులు పెట్టింది... సంధ్య...హే పూజ ఏమైంది అని అడిగింది... ఉ అంటే... అంటే ... నేనేనా ... నీ వెంటే..వెంటే.. రాలేనా.... వెలిగే వెలుగు నివైతే నీ వెనకే నీడై రాలేన......~~~~$$$$ హిమజ ఏమి మాట్లాడకుండా అలాగే సంధ్య వీపు మీద

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *