అంతు చిక్కని నిధి కథ 3

By | August 11, 2022
telugu sex stories అంతు చిక్కని నిధి కథ 3 ..2021...may 13th ... afternoon 2PM... సంధ్య...విక్రమ్ కి ఫోన్ చేసింది . విక్రమ్...ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి hey బుజ్జులు చెప్పరా ఎంటి ఫోన్ చేశావు...??? సంధ్య...ఎక్కడ ఉన్నవ్... ఇంట్లోనే ఉన్నావా లేదా బయటకు వచ్చావా...??? విక్రమ్...బయటకి వచ్చి ఉన్న రా ఒక 3 గంటలు పని ఉంది dtdx కి వెళ్లి రావాలి , అలాగే air port కి వెళ్లి టికెట్ బుక్ చేసుకుని రావాలి... సంధ్య...ఎంటి మళ్ళీ ఏ పాత గుళ్ళు వెతకడానికి veltunnav విక్కి నువ్వు వచ్చి ఒక్క రోజు కూడా అవ్వలేదు.. విక్రమ్... అబ్బా అదేం లేదు బుజ్జి రేపు ఢిల్లీ లో ఒక మీటింగ్ ఉంది . ఆర్కియాలజీ స్టూడెంట్స్ కి సెమినార్ ఇవ్వాలి అని ఫోన్ వచ్చింది . రేపు అల వెళ్లి ఇలా వచ్చేస్తా నన్ను నమ్ము సంధ్య...హ్మ్మ్ సరే అని డల్ గా చెప్పింది. విక్రమ్...రేయ్ బూజ్జులు నీ మీద ఒట్టు రా ఎటువంటి ట్రిప్ pettukonu 2 months ok నా సరే ఎందుకు ఫోన్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *