అంతు చిక్కని నిధి కథ 32

By | January 11, 2023
telugu sex stories అంతు చిక్కని నిధి కథ 32 కథ లో నిధి కోసం కేవలం విశ్వాస్ ఒక్కడే ట్రై చేస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది . మొదటి నుండి చివరి వరకు.. మరి ఇంక ఎవరు ట్రై చెయ్యలేదా అంటే చేశారు . కానీ మీకు అందరికీ గుర్తు ఉండే ఉంటుంది.. ఫస్ట్ టైం నిధి కోసం వచ్చినప్పుడు విశ్వాస్ ఇంకా తన టీమ్ ఆ గ్రామం దాటి ముందుకు వెళ్ళలేక పోయారు..కాబట్టి అలాగే ఇంకా ఎవరైన వస్తె వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అంతే కదా... పైగా ఆ జలపాతం గుర్తు ఉంది కదా ఎవ్వరూ ఊహించని సొరంగ మార్గం ద్వారా వెళ్ళాలి . ఎక్కడా ఈ జలపాతం , ఎక్కడ ఆ అడవి దేవర గుడి రెండిటికీ ఎంతో దూరం కానీ ఆ గుడి లో విగ్రహం కింద నుండి జలపాతం లోకి దారి ఇది ఊహా కి కూడా అందదు.. ఇలా ఈ జలపాతం వరకు వచ్చి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిన వారు ఉంటారు.లేక అందులో పడి చనిపోయిన వారు ఉంటారు..సరే నిధి దగ్గరకు వెళ్లడానికి వేరే దారులు లేవా అంటే లేవు..ఇదేమి మనకి టౌన్ లో ఉండే సూపర్ మార్కెట్ కాదు కదా ఏదో ఒక రోడ్ నుండి వచ్చి స్టోర్ లోకి వెళ్ళడానికి..అయిన మార్కెట్ కి ఎటు నుండి వచ్చిన చివరికి దాని ముందు నుండే లోపలికి వెళ్ళాలి గానీ వెనుక నుండి వెళ్ళలేము కదా.. నేను ఇక్కడ చెప్పాలి అనుకున్నది . చివరి వరకు పోరాడిన విశ్వాస్ గురించి మాత్రమే. విక్రమ్ ఆ గ్రామం వరకు వెళ్ళాడు కానీ అక్కడే చనిపోయాడు. అది తన అదృష్టం అనే చెప్పాలి . ఆ తెగవారు విక్రమ్ నీ లోపలికి రాణించారు..కానీ వాళ్ళతో పాటు అక్కడే ఉంచేసారు.. ఇంకా హిమజ తను వెళ్లగలిగింది కదా . హా ఎందుకంటే నిధి సంరక్షకుడు అందుకు సహాయం చేసాడు..అదేంటి మళ్లీ ఇలా చెప్తున్న అని అనుకోకండి.. మీరు స్టోరీ లైన్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతూ ఉంటే . విరిజిత్ సంపద వారసులకు దక్కాలి అని అన్నాడు. హిమజ వాళ్ళు అంబీ రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు విరిజిత్ అబద్ధం చెప్పి ఉంటాడు అని అనుకున్నారు..కానీ అశోకుడు మొత్తం చెప్తాడు.. అంటే దాని అర్థం హంశనందుడి వారసులు ఆ సంపద దక్కించుకొని దానిని హిమాలయ పర్వతాల లో విడిచి రావాలి సురక్షితం గా.. సరే కానీ హిమజ ఎందుకు వేరే వాళ్ళు ఎందుకు ఎవరు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *