అంతు చిక్కని నిధి కథ 4

By | August 16, 2022
telugu sex stories అంతు చిక్కని నిధి కథ 4 2021...may 14th...mrng 11AM... సంధ్య... స్టేషన్ లో కూర్చొని ఎంటి నేను కుక్కనా నేను కుక్కానా చెప్పు అంటూ గట్టిగ ఏడుస్తూ ఉంది.. అభి..సంధ్య కి frnd and p c.. సంధ్య దగ్గరకు వచ్చి gd mrng madam సంధ్య...bad mrng అంటూ దిగులు గా కూర్చుంది.. అభి...హేయ్ సంధ్య ఎంటి ఏమైంది ..?? అంటూ దగ్గరకు వచ్చి భుజం మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ ఉన్నాడు. సంధ్య...ఎం లేదు లే కాసేపు disturb చేయకు అభి...ok coffee ☕ పంపిస్తాను తాగు అంటూ వెళ్లిపోయాడు.. Mrng...10 AM.. at home... Vikram... ఏంటి ఈ మెంటల్ ది నన్ను లేపకుండా వెళ్ళిపోయింది అంటూ సంధ్య కి ఫోన్ చేస్తున్నాడు.. కానీ సంధ్య ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయటం లేదు ... దాదాపు 30 నిమిషాలు సంధ్య కి కంటిన్యూ గా ఫోన్ చేశాడు . చివరికి స్విచ్ఛాఫ్ అని వచ్చింది .. ఛా ఎంటి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *