భారతి కథనం 10

By | October 23, 2022
telugu sex stories భారతి కథనం 10 కళ్ళు తెరిచేసరికి వాడి గుండెల మీద తల పెట్టి పడుకున్నాను. చప్పున తల ఎత్తి వాడి మొహంలోకి చూసాను. నన్ను పొదివి పట్టుకొని ప్రశాంతంగా నిద్ర పోతున్నాడు. వాడిని చూస్తుంటే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది నాకు. పాపం, ఎంతో ఆశ పెట్టి, చివరలో ఇలా.. చిన్న పిల్లాడు. ఎంత డిసప్పాయింట్ అయ్యాడో.. అనుకుంటూ, కాస్త పైకి లేచి, వాడి బుగ్గ పైన మృదువుగా ముద్దు పెట్టాను. ఆ ముద్దుకి నిద్ర లేచాడు వాడు. లేవగానే “అమ్మా.. ఎలా ఉందీ?” అడిగాడు ఆదుర్ధాగా. “సారీరా..” అన్నాను. వాడు గట్టిగా వాటేసుకొని, “సారీ ఎందుకమ్మా..” అన్నాడు. “ఇది రెండోసారి.. ప్చ్.. పాపం నువ్వు..” “పాపం లేదూ, గీపం లేదు.. ఊరుకుంటావా!” “ఎలా ఊరుకోనూ? ఇక ఇది మన మధ్య అవ్వదు..” “అవ్వకపోతే పోనీవ్వూ..” “మ్మ్.. అది కాదురా..” “అమ్మా.. ఆ విషయం వదిలేయ్..” “మ్మ్.. సరే..” అంటూ, వాడి ఛాతీ మీద వేలితో సున్నాలు చుడుతూ, “ఒకటి అడుగుతాను, చెప్తావా!” అన్నాను. “మ్మ్.. అడుగు..” “నువ్.. నువ్వు.. ఎవరినైనా ప్రేమించావా?” “ఆఁ.. ప్రేమించాను.” వాడు అలా అనగానే ఒక్కసారిగా నా గుండె అసూయతో భగ్గుమంటూ ఉండగా, “ఎవరినీ?” అడిగాను వాడి కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ. వాడు చిన్నగా నవ్వు, నా తల మీద ముద్దు పెట్టుకొని, “నిన్నే అమ్మా..” అన్నాడు. “అబ్బా.. నన్ను కాదు. ఎవరన్నా అమ్మాయిని..” “నువ్వు అమ్మాయివే కదా..” “ఇస్స్.. దేవుడా.. ఇక్కడకి రాక ముందు..” “ప్చ్.. లేదమ్మా..” “మ్మ్.. నమ్మాలా?” “ఎందుకు నమ్మవు?” “నువ్వు బావుంటావు. నిన్ను లైన్ లో పెట్టకుండా ఏ అమ్మాయి అయినా ఉంటుందా? మొన్న బట్టల షాప్ లో అమ్మాయి కూడా..” “పిచ్చి అమ్మా! ఇక్కడకి రాక ముందు నా స్థితి ఏంటో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.