భారతి కథనం 2

By | September 10, 2022
telugu sex stories భారతి కథనం 2 ఆ రోజే నేను రిటైర్ అయ్యేది. మొదటి సారి వాసుతో పాటు వెళ్ళాను స్కూల్ కి. అతన్ని చూడగానే అందరూ “ఎవరితనూ?” అని అడిగారు. అమాయకంగా, లేతగా ఉన్న అతని మొహం చూస్తే, నా దగ్గర పని చేస్తాడూ అని చెప్పబుద్దేయలేదు. పైగా ముక్కూ మొహం తెలియని కుర్రాడిని నా దగ్గర ఉంచుకున్నానని తెలిస్తే, వేరే విధంగా అనుకుంటారు. అందుకే ఏం చెప్పాలో తెలియక, ఎందుకైనా మంచిదని “మా అబ్బాయి..” అనేసాను. “మీ అబ్బాయా!?” అంటూ అందరూ ఆశ్చర్య పోయాను. నేను సర్దుకొని, “అదే.. ఎడాప్ట్ చేసుకున్నా. ఈ వయసులో ఎవరో ఒకరు తోడుండాలి కదా..” అన్నాను. అందరూ “మంచి నిర్ణయం..” అని మెచ్చుకున్నారు. వాసు నన్ను “మేడం” అని పిలవబోతే, వారించి “అమ్మా. అని పిలువు ఇకనుండి.” అన్నాను. అలా అనడంలో నా ఆలోచన వేరే. అలా పిలిస్తే, అతని మనసులోనూ, నా మనసులోనూ ఇక చెడు ఆలోచనలు రావని. పొద్దున్న నా జాకెట్ లోనికి తొంగి చూసిన విషయం గుర్తుందిగా. కానీ, ఆ సమయం వస్తే వయసే కాదు, వరస కూడా అడ్డురాదని అప్పటికి ఇంకా నాకు తెలీదు. అక్కడ పనులు ముగించుకొని ఇంటికి చేరేసరికి సాయంత్రం ఆరు అయింది. ఆ రోజు రాత్రి చిన్న గెట్ టుగెదర్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసారు నా కొలీగ్స్. ఇక డేన్స్ స్కూల్ ఓపెన్ అయ్యేవరకూ ఫ్రీ అన్న ఆలోచనతోనే హుషారు వచ్చేస్తుంది. ఆ హుషారులోనే “పార్టీ కి వస్తావా!” అని అడిగేసాను అతన్ని. వాడు కూడా హుషారుగా “వస్తా మేడం! బిరియానీ ఉంటుందా అక్కడ?” అని అడిగాడు. నేను ఒక చూపు చూసి, “మొద్దూ! పార్టీ అంటే బిరియానీ, చేపలపులుసూ కాదు. రియల్ పార్టీ..” అన్నాను. అతను అయోమయంగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *