భారతి కథనం 4

By | September 16, 2022
telugu sex stories భారతి కథనం 4 నేను నా గదిలోకి వెళ్ళబోతుండగా, గుర్తొచ్చి అడిగాను “ఏదో కావాలీ, ఇంట్లో అడుగుతానూ అన్నావుగా. ఏంటదీ?” “ఏం లేదులే అమ్మా.. ఊరకనే అన్నాను.” అన్నాడు తల దించుకొని, తడబడుతూ. నేను వాడి గడ్డం పట్టుకొని, తల పైకి లేపి, “వేషాలు వేయకుండా అడుగు. అమ్మ దగ్గర మొహమాటమా?” అన్నాను అనునయంగా. “వద్దు. బాగోదు. అడిగితే తిడతావు.” “ఇప్పుడు అడగక పోతే తిడతాను. అడుగు” అతను ఒక్కక్షణం నా కళ్ళలోకి చూసి, మళ్ళీ తల దించుకొని, “పొద్దున్న ఇచ్చావుగా, అది ఇవ్వు..” అన్నాడు తడబడుతూ. వాడు అలా అనగానే నవ్వొచ్చింది నాకు. నా మాటలు నాకే బరువుగా వినిపిస్తుండగా, “ముద్దు కావాలి. అంతేగా!” అన్నాను. “ఊఁ..” అన్నాడు వాడు. మెల్లగా దగ్గరకు వెళ్ళి, ఒక చెంప మీద నా అరచేతిని ఉంచి, మరో చెంప మీద ముద్దు పెడుతూ ఉండగా, తల కాస్త పక్కకి తిప్పాడు. ఒక్కక్షణం ఆగిపోయాను. నా కళ్ళలోకి చూసి, కళ్ళు దించేసుకున్నాడు. “అక్కడ కావాలా ముద్దూ?” అన్నాను అతని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ. అవునన్నట్టు చిన్నగా తల ఊపాడు. నాలో చిన్న సంశయం. వాడి మొహంలోకి చూసాను. లేత పెదాలు చిన్నగా వణుకుతున్నాయి. నాకూ వణకడం మొదలయ్యింది. చిన్నగా గుటక వేసాను. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందీ ఇది? అర్ధం కావడం లేదు. కానీ, ముద్దు పెట్టుకోమని మనసు చెప్తుంది. వాడి చెంప మీద ఉన్న నా చేతి బొటన వేలుకి, వాడి వణుకుతున్న పెదవి తగులుతుంది. ఆపుకోలేక, బొటనవేలితో చిన్నగా వాడి పెదవిపై నొక్కాను. వాడు చిన్నగా వణికి, వినిపించీ వినిపించనట్టుగా “హ్మ్మ్..” అని మూలిగాడు. వాడు అలా మూలగగానే, నా పెదవులు మళ్ళీ వణికాయి. వణికింది కేవలం పై పెదవులేనా? మ్మ్.. అనుమానమే.. చిన్నగా నిట్టూర్చి, ఇక ఏం ఆలోచించకుండా, కళ్ళు మూసేసుకొని,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.