భారతి కథనం 6

By | September 29, 2022
telugu sex stories భారతి కథనం 6 తరవాత తయారయ్యి, హాల్ లోకి వచ్చాను. వాడు నన్ను చూసి, సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు. “మ్మ్.. మొత్తం తడిపేసింది చాలక, సిగ్గు పడడం ఒకటా!” అన్నాను టీజ్ చేస్తున్నట్టుగా. “అమ్మా.. ప్లీజ్.. సారీ..” అన్నాడు వాడు ఇంకా సిగ్గు పడిపోతూ. “వెదవా.. చేయాల్సినదంతా చేసేసి మళ్ళీ సారీ ఒకటీ!..” అంటూ వాడి బుగ్గ గిల్లి, “ఇక వెళ్దామా!” అన్నాను. “ఊఁ..” అన్నాడు వాడు. “కార్ నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తావా, నేను చెయ్యాలా?” “అదేంటమ్మా! రోజూ నేనే చేస్తున్నాగా..” “ఏమో మరి. ఈ మధ్య నీ చేతులు వేరే పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాయిగా..” అంటూ చిలిపిగా కళ్ళు ఎగరేసాను. “అమ్మా.. బాబోయ్.. ప్లీజ్.. ఇక టీజ్ చేయకు, పద తల్లీ..” అంటూ కార్ తాళాలు తీసుకొని బయటకి పరుగెత్తాడు. నేను నవ్వుకుంటూ వాడిని అనుసరించాను. ఇక ఆ రోజు పనులు మామూలే. ఇంటికి రాత్రి తొమ్మిదింటికి చేరుకున్నాం. నా గదిలోకి వెళ్ళబోతూ, వాడి వైపు చూసాను. వాడు అలానే నన్ను చూస్తున్నాడు. “ఏంటీ?” అన్నట్టుగా కళ్ళెగరేసాను. వాడు ఏం లేదన్నట్టుగా తల అడ్డంగా ఊపాడు. చూపుడువేలితో “జాగ్రత్త” అన్నట్టుగా సైగ చేసి, కొంచెం వయ్యారంగా నడుస్తూ, నా గది గుమ్మం దగ్గర ఆగి, వాడి వైపు చూసాను. వాడు అలానే చూస్తున్నాడు, మొహం చిన్నబుచ్చుకొని. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి, “హబ్బా..” అని, “సరే.. రా.. గుడ్ నైట్ చెప్తా..” అన్నాను. అలా అనగానే, వాడు తుఫానులా పరుగెత్తుకొస్తాడనుకున్నా. కానీ, వాడు నెమ్మదిగా తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. “మ్మ్..బిడ్డ అలిగినట్టున్నాడు. పోవోయ్..” అనుకుంటూ నా గదిలోకి పోయాను. వంటి మీద ఉన్న బట్టలు తీసేసి, నిన్నటిలానే ఏమీ లేకుండా పడుకోవాలా, లేక ఏదైనా కట్టుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డాను. అంతలో వాడు తటాలున డోర్ తీసుకొని లోపలకి వచ్చేసాడు. నేను “ఏయ్!” అని అరిచి, కంగారుగా బెడ్ మీద ఉన్న దుప్పటి తీసి కప్పేసుకొని, “ఏంటీ!?” అన్నాను కోపంగా. “గుడ్ నైట్ చెబుదామని..” “అది బయటే చెప్పొచ్చుగా..”

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *