భారతి కథనం 9

By | October 20, 2022
telugu sex stories భారతి కథనం 9 కళ్ళు తెరిచేసరికి నా గదిలో మంచం మీద ఉన్నాను నేను. ఎదురుగా వాడు. కంగారుగా పైకి లేవబోతుంటే, వాడు వారిస్తూ, “పడుకో అమ్మా..” అన్నాడు. “ఏమయింది నాకూ?” అయోమయంగా అడిగాను. “ఏం కాలేదు. బాగా ఎక్సైట్ అయినట్టున్నావ్. కళ్ళు తిరిగాయి, అంతే.. ఇంకేం లేదు.” అని వాడు చెప్తూ ఉంటే, వాడి చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని, “సారీరా! డిసప్పాయింట్ చేసాను.” అన్నాను బాధగా. “ఊరుకో అమ్మా.. నన్ను డిసప్పాయింట్ చేయడం ఏంటీ! అప్పటికే డేన్స్ చేసి, అలసిపోయి ఉన్నావుగా.. అంతే.. నేనే కాస్త తొందర పడ్డాను.” “సరే.. ఇప్పుడు బాగా రెస్ట్ తీసుకున్నా కదా.. బాగానే ఉన్నాను. రా, తీసుకో..” అంటూ చేతులు చాచాను. వాడు లేచి, నా నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టి, “పిచ్చి వేషాలు వేయకుండా, కాసేపు నిద్రపో.. వంట రెడీ అయ్యాక లేపుతాను. తిన్నాక చూసుకుందాం, సరేనా?” “అంతేనా..” “అంతేరా బంగారం.. బజ్జో..” అన్నాడు ముద్దు చేస్తూ. వెదవ, అందుకే వాడు నాకు నచ్చేసాడు. నేను చిన్నగా నవ్వి, “నేను బంగారాన్నా?” అన్నాను. “అవును, నా బుజ్జి బంగారానివి.” అంటూ, నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి, “బజ్జో.. మళ్ళీ వచ్చి లేపుతా..” అన్నాడు. నేను “ఊఁ..” అని ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకోగానే, వాడు దుప్పటి కప్పి వెళ్ళిపోయాడు. మధ్యాహ్నం భోజనానికి నిద్ర లేపేవరకూ మెలుకువ రాలేదు. నన్ను మంచం దిగనివ్వకుండా, తనే ప్లేట్ లో భోజనం తెచ్చి, తినిపించాడు. వాడు తీసుకుంటున్న కేర్ కి నవ్వొస్తుంది. అదే సమయంలో ప్రేమ ముంచుకొచ్చేస్తుంది. భోజనం తినిపించిన తరవాత “ఇక నిద్రపో..” అన్నాడు. “అబ్బా.. ఇప్పటి వరకూ పడుకున్నాగా, ఇక రాదురా..” అన్నాను గారంగా. “కళ్ళు మూస్తే, అదే వస్తుంది.” అంటు, నా కళ్ళను అతడే మూసి, భుజం మీద కాసేపు జో కొట్టేసరికి నిజంగానే నిద్ర వచ్చేసింది. లేచేసరికి సాయంత్రం ఆరు అయ్యింది. లేచి, బద్దకంగా ఒళ్ళు విరుచుకుంటుండగా, వాడు వచ్చేసాడు. వాడిని చూడగానే, “అమ్మో.. మళ్ళీ నిద్ర పొమ్మంటావా?” అన్నాను భయంగా. వాడు నవ్వేసి, “లేచి స్నానం చెయ్. ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. గీజర్ ఆన్ చేసానులే.” అన్నాడు. “నువ్వే చేయించు..” అన్నాను చిలిపిగా. “నిన్నూ..” అంటూ నన్ను కొట్టబోయాడు. “సరే.. సరే.. కనీసం బాత్రూంలోకి అయినా తీసుకువెళ్ళు..” అన్నాను. నన్ను ఎత్తుకొని, తీసుకువెళ్ళి బాత్రూంలో వదిలాడు. వాడిని వదలకుండా పట్టుకొని, “ఎలాగూ ఇంతవరకూ వచ్చావుగా.. ఆ కార్యక్రమం కూడా ముగించవచ్చుగా..” అన్నాను గుసగుసలాడుతూ. “ఏ కార్యక్రమం అమ్మా!?” అన్నాడు. వాడి నడుముని పట్టుకొని దగ్గరకి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *