భార్య తులసి 4

By | August 16, 2022
telugu sex stories భార్య తులసి 4 వచ్చిన పిల్లల్ని ఫ్రెష్ అవ్వమని వచ్చి సోఫాలో కూర్చుని దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూన్నాడు ప్రసాదు ఏ చీకూ చింతా లేకుండా వున్న తన జీవితంలో ఇన్ని మార్పులు మనసంతా గందరగోళంగా ఉంది అలా ఆలోచిస్తూ తల వెనక్కి వాల్చాడు ఎందుకో గోడ వైపు చూసాడు అక్కడ వున్న తన ఫ్యామిలీ ఫోటో లేదు హాల్ అంతా చూసాడు ఎక్కడా కనిపించలేదు మళ్లీ ఏవో పిచ్చి ఆలోచనలు ఏదో జరుగుతోంది తెలుసుకోకపోతే పిచ్చి ఎక్కేలా వుంది ఎలాగైనా ఈరోజు రాత్రి తులసి పడుకున్న తర్వాత డైరీ చదవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు కాసేపటికి వీధి లో మొక్కలకి నీరు పెడుతుంటే తులసి వచ్చింది భర్త ని చూసి చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి పిల్లలు వచ్చేసారా అని అడిగింది తులసి ఊ...వచ్చేసారు ఎక్కడ కి వెళ్లారు మేడమ్ అన్నాడు వెటకారంగా ప్రసాద్,అలా అడిగేసరికి ఒకసారి మొగుడు ని చూసి ఎక్కడికి వెళతా మార్కేట్ కి కూరగాయలకి అంది తులసి, ప్రసాద్ కి ఆగటం లేదు నందు గాడి గురించి చెపుంతుందా అసలు అన్న సందేహాంతో వున్నాడు కదుపుదాం అనుకుంటూ ఏ బంగారం అలా వున్నావు వాడు మళ్లీ ఏమైనా కనిపించాడా అడిగాడు తులసి మొహం లోకి సూటిగా చూస్తూ తులసి ప్రసాద్ ని చూస్తూ ఎవరు అన్నట్టు చూసింది ఏమీ తెలియనట్టు అదే నందు గాడు అన్నాడు ఏమంటుందా అని చూస్తూ కొంచెం తడబడింది కానీ ఏమీ తెలియనట్టే వాడా లేదు బయ పడినట్లు వున్నాడు ఇంక రాడు లేండి అని కూరగాయలు రేట్లు బాగా పెరిగాయి అంటూ ఏదేదో మాట్లాడుతూ చాలా పనులు వున్నాయి అని లోపలికి వెళ్ళి పోయింది తులసి సమాధానం చూసి ప్రసాద్ కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి ఇన్ని రోజుల్లో ఎప్పుడూ ఇద్దరికీ ఎటువంటి దాపరికాలు లేవు అటువంటిది ఈరోజు ఈజీగా అబద్దం చెపుతుంది ఇంతసేపు వాడితో చనువుగా మాట్లాడుతూ నవ్వుతూ వాడిని తాకడం ఏదో జరిగింది, తనని తులసి మోసం చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్ తట్టుకోవడం కష్టమే పాపం ప్రసాద్ కి సాయంత్రం ఎనిమిది కావస్తోంది స్నానం చేసి లుంగీ వేసుకుని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *