డాన్ శీను 4

By | January 21, 2023
telugu sex stories డాన్ శీను 4 హాస్పిటల్లో గంటన్నరసేపు వేచిచూసిన తరవాత డాక్టర్ వచ్చి మరేం పరవాలేదు ఇప్పటికైతే ఓకే కాని రోజులు దెగ్గర పడ్డాయని కనికకి ఎక్కువ సమయం లేదని చెప్పాడు. శీనుకి డాక్టర్స్ తో మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు, అంతా తన కుటుంబ సభ్యులే చూసుకున్నారు వాళ్ళ హడావిడీ.. కనిక ముందు వాళ్ళు చేసే ఓవర్ యాక్షన్ చూసి జగ్గు నవ్వగానే శీనుకి కూడా నవ్వొచ్చి నవ్వాడు.. స్ట్రెచర్ మీద పడుకుని శీనునే చూస్తున్నందువల్ల తనకి నవ్వొచ్చి నవ్వింది, అక్కడ పక్కనే ఉన్న దీపాలి కూడా నవ్వింది. అందరూ సాయంత్రం లోగా పెళ్లి అయిపోవాలని పట్టు పట్టారు, ఇంటికి వచ్చాక కనికని రెస్ట్ తీసుకొమ్మని చెప్పి అంతా స్వయంగా పెళ్లి పనులు చేస్తుంటే ఒక పక్క ఆనంద పడుతూనే ఇంకో పక్క డబ్బు మీద ఉన్నంత ప్రేమ తన మీద కూడా కొంచెం ఉండుంటే ఎంత బాగుండు అనుకుంది. దీపాలి అమ్మ కూడా దీపాలిని అందరి పిల్లల కంటే ఎక్కువగా బాగా చూసుకొమ్మని పదే పదే చెప్పింది అయినా దీపాలి అవన్నీ పట్టించుకోలేదు, తన అక్కతో ప్రేమగా గడిపింది తన అవసరం ఎంత వరకు ఉందో అంత దెగ్గరగా, కనికని ఇబ్బంది పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంది. మధ్యానానికి రింగులు తోడిగించి ఎంగేజ్మెంట్ జరిపించి సాయంత్రానికి అందరి సమక్షంలో ప్రెస్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ మధ్యన కనికకి శీనుకి పెళ్లి జరిపించారు. ఎంత హడావిడి చేసినా ఎంత గోలగా ఉన్నా కనిక మాత్రం శీనుని గమనిస్తూనే ఉంది. తాళి కట్టే ముందు శీను చెయ్యి వణకడం దిక్కులు చూడటం.. ఒక్కసారి కూడా కనిక కళ్ళలోకి చూడకపోవటం అన్నీ.. పెళ్లి తతంగం అయిపోయాక అందరినీ త్వరగానే పంపించేశారు. కనిక తన రూంలో చాలా సేపు వంటరిగా కూర్చుంది. దీపాలి మాట్లాడదామని వెళ్లినా తనని కూడా పంపించేసింది. రాత్రి ఏమి తినలేదు అస్సలు బైటికే రాలేదు.. అందరూ పడుకున్నాక శీను ఇక ఆగలేక మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్ళాడు కానీ పైన కనిక లేకపోవడంతో కిందకి వస్తుంటే జగ్గు కనిపించాడు. జగ్గు : ఏంటి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *