డాన్ శీను 5

By | January 28, 2023
telugu sex stories డాన్ శీను 5 పొద్దున్నే కనిక లేచి రాత్రి జరిగింది తలుచుకుని సిగ్గు పడి, పిచ్చ సంతోషంగా దొల్లుతూ శీనుని తలుచుకుని మళ్ళీ మంచం మీద పడిపోయి బెడ్ షీట్ మీద ఉన్న డిజైన్ కి అనుగుణంగా వేలుతో రాస్తూ శీను గురించి ఆలోచిస్తూ తెగ సంబరపడుతుంది. ఇదంతా గమనిస్తున్న దీపాలి కనిక దెగ్గరికి వెళ్లి తన పక్కనే బోళ్ళా పడుకుని ఏంటక్కా బాధ పడతావని అనుకుంటుంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు. ఆ జగదీష్ వెళ్లిపోయాడని నాకే చాలా బాధేసింది అలాంటిది నీ మెడలో తాళి కట్టినవాడు వెళ్ళిపోతే నువ్వేమో ఇలా ఆనంద పడుతున్నావ్ కనిక : ఏంటి.. జగదీష్ వెళ్ళిపోతే బాధ పడ్డావా దీపాలి : అదీ.. కనిక : ఎప్పుడు జరిగింది ఇది నాకు తెలీకుండా.. ఆ.. దీపాలి : అంటే అదీ.. నేను తనకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించాను.. తను నాకు ఫైటింగ్ నేర్పించాడు.. ఆ టచింగ్స్ లో కొంచెం.. పైగా స్మార్ట్ గా ఉన్నాడు.. అలా జరిగిపోయింది.. కానీ ఆ సచ్చినోడికి అన్న తప్ప వేరే ధ్యాస లేదు.. ఎంతసేపు.. అన్నా.. అన్నా.. అన్నయ్య.. ఈ ఒక్క ముక్క తప్పితే నోటి నుంచి ఇంకో మాట రాదు. కనిక : హహహ్.. వాళ్ళు వెళ్ళిపోలేదు.. బాధ పడకు దీపాలి : వెళ్లలేదా అని లేచి నిలబడింది.. తన కళ్ళలో మెరుపు కనిక గమనించి నవ్వుకుంది. కనిక : వెళ్ళలేదు.. తన రూంలోనే ఉండుంటాడు వెళ్లి చూడుపో జగ్గు : ఇక్కడే ఉన్నాను అని బైట నుంచి చెయ్యి ఊపాడు నవ్వుతూ.. కనిక జగ్గుని చూసి భయపడిపోయి వెంటనే తల దించుకుంది.. జగ్గు అది గమనించి లోపలికి వచ్చాడు. కనిక దెగ్గరికి వెళ్లి దీపాలి చెయ్యి పట్టుకుని పక్కకి జరిపి వెళ్లి కనిక పక్కన కూర్చున్నాడు. జగ్గు : వదినా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *