గాజు బొమ్మ 69

By | September 22, 2022
telugu sex stories గాజు బొమ్మ 69 ఎంతో సంతోషంగా ఇంట్లోకి వస్తున్న అన్నని చూసి అడుగుద్ది మాయ .. "ఏంట్రా ఇంత హుషారు గా ఉన్నావ్ " ... వాడు సంతోషంతో చెల్లెల్ని ఎత్తుకుని .. దాని గడ్డం పట్టుకుని తొలిసారిగా.. తొలిసారిగా.. నా లోపలా.. నా లోపలా.. ఏమయిందో..ఏమయిందో.. తెలిసేదెలా…తెలిసేదెలా… నా చిలిపి అల్లర్లు నా చిలిపి సరదాలు నీలోను చూసానులే నీ వంకే చూస్తుంటె అద్దంలో నన్నెను చూస్తున్నట్టె ఉందిలే హో. మాయా నే చూస్తూ దీక్ష అనుకుని బుగ్గ మీద ముద్దు పెడతాడు .. దానికర్ధమయ్యింది .. వీడు ఇంత హుషారుగా ఉన్నాడంటే ఏదో పెద్ద కారణం ఉంటుంది .. "ఎవర్రా ఆ అమ్మాయి ?" .... మాయ ప్రశ్నకి ఉలిక్కి పడి .. తడుముకుంటూ చెల్లెల్ని కిందకి దించి .. "అమ్మాయా ? అమ్మాయేవారు ?", అని ఎదురు ప్రశ్న వేస్తాడు .. అది అసలే పెద్ద దేశ ముదురు .. ఆవులిస్తే పేగులు లెక్క పెట్టె టైపు .. సరేలే అన్ననుంచి ఎలాగా బయటకు లాగాలో దానికి బాగా తెలుసు .. రాత్రి డిన్నర్ అయ్యాక చూద్దాం అనుకుని ఆ టాపిక్ ఆపేస్తాది అంతటితో .... ... ... చూపుల్లో దాచినాడే ఏదోతూటా.. నన్నిట్టా కాల్చినాడే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *