గంధర్వ వివాహం 12

By | April 6, 2023
telugu sex stories xossipi గంధర్వ వివాహం 12 అలా అలోచనలో వున్న శర్మను దాము కదుపుతూ ఎంటి శర్మ గారు మీరు ఇంటికి వెళ్లి ఎన్ని రోజులవుతోందో తెల్సా అక్కడ మీ పెళ్ళాం పిల్లలు ఎం పట్టడం లేదా మీకు శర్మ: అదేంటి దాము అంతా మాట అన్నావ్ నా పెళ్ళాం నా పిల్లలు గురించి నేను ఆలోచించకుండా నువ్వు అలోచిస్తావా అయినా నువ్వే పట్టించుకుంటున్నవ్ తనకి అన్ని నువ్వే చూస్తున్నావ్ మొగుడు గా నేను ఫెయిల్ అయిన ప్రతీసారీ నువ్వు నన్ను కాపాడుతున్నావ్ అయినా ఎవరి పిల్లలు వాళ్ళు నీ పిల్లలు కాదా అని ఎమోషనల్ అయ్యి దాము నీ పట్టుకున్నాడు శర్మ అవును ఇక్కడ శర్మ గురించి మాట్లాడుకుందాం వయసు 43 పైన వల్ల ఆవిడ నీరజాక్షి 31 మంచి కసి మీద వున్న ప్రౌడ పెళ్ళై పదేళ్లు అయినా పిల్లలు కలగటం లేదు అని వీళ్ళు తిరగని చోటు లేదు అలా వుండగా ఈయన కింద పనిచేసేలా దాము వెళ్ళాడు దాము ఏరికోరి మరీ ఈయన దగ్గరకి వెళ్ళడం అందరినీ కొద్దిగా ఆశ్చర్యపరిచిన ఆయన దగ్గర ఉండి వీళ్లిద్దరూ చేసే పనులు గుర్తింపు పొందాయి అందుకు ఎవరు పెద్దగా సీన్ create చెయ్యరు అలా ఒక రోజు శర్మ దాము నీ వాళ్లింటికి తీసుకొనివెల్లి వాల ఆవిడకి పరిచయం చేశారు అలా వాళ్లింటికి వీళ్ళకి మంచి rapo కుదిరింది మనవాడు అనాధ అవ్వడం తో అక్క అని పిలిచేవాడు నీరజ కూడా తమ్ముడూ అని పిలిచేది అలా కాలం గడుస్తుండగా ఒకరోజు దాము: అక్కా నాకు ఒక డౌట్ నీరజ: అడుగు గా అలా మనసులోనే వుంచేసుకుంటే లావైపోతావ్ దాము: మీకు పిల్లలు ఎందుకు పుట్టడం లేదు అక్కా నాకు నా బామ్మర్ది తో ఆడుకోవాలని వుంది అలా అనగానే నీరజ మొఖం డల్ అయిపోయింది నెమ్మదిగా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *