గంధర్వ వివాహం 3

By | February 2, 2023
telugu sex stories xossipi గంధర్వ వివాహం 3 అలా నిద్రలోకి జారుకున్నాను...... మరుసటిరోజు ఉదయం 6 ఘంటలు ప్రదేశం :పార్క్ ఎప్పటిలానే సుదర్శన్ పార్క్ కి వచ్చి జాగింగ్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు అలా జాగింగ్ చేస్తూ వుండగా ఎవరో ముసుగు మనుషులు అతనిని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక వ్యాన్ లో పడేసి తీసుకొని వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసారు వెంటనే అతను ఇదేదో పక్కా ప్లాన్ లాగా వుంది అని వల్ల కొడుకుకి కాల్ చేసి ఫోన్ జోబులో పెట్టుకున్నారు అలా వెళ్తూ ఒక అరగంట తర్వాత ఒక పాడుబడ్డ బిల్డింగ్ లోకి తీసుకొని వెళ్లారు వెళ్లి అతనిని ఒక కుర్చీకి కట్టేసి కొట్టడం మొదలుపెట్టారు అతను రక్తం వచ్చేదాకా కొట్టి అప్పుడు ముసుగు తీశారు అక్కడ ఒక అతను ముసుగు వేసుకొని మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు ముసుగు మనిషి: ఈ రాచకొండ శీను అంటే ఏమనుకుంటున్నావు రా సు: ఏమో నాకేం తెలుసు మీ కంపెనీ లో అడిగితే చెప్తారేమో నా కంపెనీ విషయాలు మాత్రమే నేను చూసుకుంటా మనిషి: హ మాకు అదే కావాలి నీ కంపెనీ విషయాలు అన్ని నువ్వు మాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి సు: నేను ఎందుకు చెప్తా అయినా మా కంపెనీ విషయాలు మీకు ఎందుకు రా బాడాకౌ మనిషి: రేయ్ కోపం వస్తుంది రా వీడికి మర్యాదగా చెప్తే ఇక్కడ వదిలేసి పోతాం లేదంటే ఇక్కడే చంపేసి మీ కంపనీలో వున్న నీలాంటి నిజాయతీ పరులకి కూడా ఇలాంటి చావు తప్పదు సు: అంతవరకు నువ్వు బ్రతికివుండాలి కదా రా లండికొడకా మనిషి: రేయ్ వీడు చెప్తే వినేలా లేడు కోసెయ్యండ్రా అని అనగానే అక్కడ వున్న ఒకడు వచ్చి నెమ్మదిగా వాడి పీక

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *