హద్దు మీరునా 3

By | May 5, 2023
telugu sex stories హద్దు మీరునా 3 ఇంటికి వెళ్ళాక, ముందు వాకిలి ఊడుస్తూ విమల కనిపించింది. గీత: హేయ్ ఏంటి నిన్న నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చే వరకు నువు ఊరికి పోయావు విమల: ఓహ్ అదా ఒక పని పడి పోయాలే గీత: సరే. ఇంట్లోకి వెళ్లిన కాసేపటికి ఎవరో పిలుస్తున్నట్టు అనిపించింది. బయటకి వచ్చింది చూస్తే ఒక ఆవిడ ఉంది. గీత: ఏంటండీ? స్వరూప: అది మీ పై పోర్షన్ కాళిగా ఉంది కదా రెంట్ కి ఇస్తారేమో అని, మేము అటు మూడో గల్లీలోఉంటాము, అక్కడ ఓనరు పాతిల్లు కుల్పెసి కొత్త ఇల్లు కట్టుకుంటారు అట. మిమల్ని అడుగుదాం అనివచ్చాము. గీత: అది మా ఆయన్ని అడగాలండి, మీకు టైం ఉంటే 9వ తారీకు ఆయన వస్తారు అప్పుడు ఒకసారికలవండి. స్వరూప: సరే అండీ నేను వచ్చే వారం వస్తాను. గీత: మీరు ఎవరెవరు ఉంటారు? స్వరూప: నేను మావారు మా కొడుకు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు. గీత: సరే ఇక స్వరూప వెళ్ళింది.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *