హద్దు మీరునా 6

By | May 25, 2023
telugu sex stories హద్దు మీరునా 6 గీత కి స్కూల్ లో పరీక్షలు నడుస్తుండగా ఒక రోజు సాయంత్రం స్వరూప కుటుంబం వాళ్ళ ఇంటి సామాన్లు తీసుకుని వచ్చింది. అప్పుడే గీత బడి నుంచి ఇంటికి వచ్చింది. వచ్చీ రాగానే శ్రీ కి తాళాలు ఇచ్చింది. పైకి వెళ్లి, అంతా శుభ్రం చేసుకుని, సామాన్లు పెట్టుకుని, శ్రీ ని అంతా సరిచూసుకుని రమ్మని స్వరూప వెళ్ళిపోయింది. శ్రీ అన్ని చూసి, తాళం వేసి, కిందకి వచ్చాడు. గీత లోపల ఉంది. గీత ని బయటకి పిలవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాడు, లోపలికి వెళ్తే ఏం అనుకుంటుందో అని కూడా. ఆరోజు అందంగా ఉండే గీత ని చూడగానే వయసులో ఉన్న శ్రీరామ్ కి సహజంగా కలిగే కోరికే కలిగింది. గీతమీద కసి ఆలోచనలు పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూస్తే తనకు అన్నీ వక్ర ఆలోచనలుపుట్టుకొస్తాయి. గీత ఎదురుగా ఉంటే తనని పై నుంచి కిందికి తదేకంగా చూస్తూ ఇబ్బంది పడతాడు. అందుకే ఇప్పుడు కూడా గీత ని చూడడానికి భయపడుతూ పిలవలేక గుమ్మం దగ్గరే నిలపడ్డాడు. అప్పుడే గీత ఇటు శ్రీ నిల్చోవడం చూసి వచ్చింది. గీత: ఏంటి శ్రీరామ్? శ్రీ తల కిందకేసుకునే ఉన్నాడు. గీత నడుము వైపు ఒక కన్నుతో చూస్తున్నాడు. శ్రీ: అన్నీ షిఫ్ట్ చేసాము, రేపు గురువారం వచ్చి పాలు పొంగిస్తాము అని అమ్మ మీకు చెప్పమంది. గీత: సరే శ్రీరామ్ కాస్త గేట్ క్లోజ్ చేస్తూ వెళ్ళు శ్రీ: హ్మ్మ్..... " నాకు గేట్ వెయ్యమని చెప్పి, ఏదైనా పనిలో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *