ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 180

By | August 11, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 180 అంతా కొత్త కొత్తగా!!  లల్లీ వైపు తలపెట్టి, నేను గట్టిగా శ్వాస పీలుస్తూ ఉన్నా! “ఏంట్రా?” అని లల్లీ అనుమానంగా అడిగేసరికి, “ఒసే శంఖిణీ! నువ్వు పద్మినీ అయ్యినట్టున్నవే! నీ వంటి నుంచి అచ్చు మామ్మ వంటి నుంచి వస్తూ ఉండే నేతివాసనతో కూడిన అదోరకమైన సువాసన వస్తోందే” అని అనేసరికి, తనకు వారసురాల్ని ఇస్తోంది అన్న ఆనందంలో అవీనే కౌగలించుకుని, ఎప్పుడైతే అనూ-వినూ పాముల్లా మారారో వాళ్ళని చూసి అందరిలానే భయపడి జీపు దగ్గరకి పరిగెత్తిన అమ్మమ్మ, మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ మా దగ్గరకి వచ్చి, “నా లలితాంబ వంటి నుంచి వచ్చే ఆ నేతిమిఠాయి వాసనేనా? ఏదీ? నన్ను చూడనీ?” అంటూ, లల్లీ మెడ దగ్గర తన ముక్కు చేర్చి గుండెల నిండా ఊపిరి పీల్చేసరికి, తన మొహంలో ఆనందం తాండవిస్తూండగా, లల్లీకి పిచ్చి పిచ్చిగా ముద్దులు పెడుతూ, “నా లల్లీ! నీ మీద దిగులుతో మంచాన పడతానని, తిరిగి నీ మనవరాలిని, నీలా తయారు చేసిచ్చావా?” అంటూ వెర్రిగా లల్లీనీ తడిమేయసాగింది! అదే సమయంలో అమ్మ కళ్ళు మచ్చగాడి మీద పడి, “రేయ్!! కార్చి రెండు నిముషాలు కాలేదు, అప్పుడే నిక్కేసిందేంటిరా??” అని తెగ ఆశ్చర్యపడిపోతూ అరిచింది! “అంతా నువ్వే చేసావమ్మా! ఏ ముహూర్తాన కన్నావో! ఆ క్షణం నుంచీ మీరిద్దరూ అంటే నాకు పిచ్చి! ఇప్పుడిట్లా నా ప్రాణాలు రెండూ నా కౌగిట్లో బట్టల్లేకుండా ఉంటే, వాడు మీ పుట్టల్లో దూరడానికి లేచి నుంచోక ఏం చేస్తాడు?” అనంటూ, అమ్మకో లిప్కిస్, లల్లీకో లిప్కిస్ పెట్టి విగ్రహం కేసి చూసేసరికి, ప్రసత్యా, ప్రముఖీ సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకుని, తమ పడగలతో అణిర్వేకుడి కళ్ళు మూసేసినట్లు కనిపించింది! అమ్మా-లల్లీ ఇద్దరూ ఒకేసారి, నా నడుమును చెరోపక్కనుంచీ గిల్లుతూ, ముక్తకంఠంతో “ నో వే!! ఇంకో పూకు వెతుక్కో! మాకోపికలేదు! ముట్టుకింకా పదిరోజులు టైమున్న దాన్ని ముట్టయ్యేలా పొడిచావ్! ముట్టు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *