ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 181

By | August 16, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 181 విధ్వంసం! ఇంకో రెండు నిముషల్లో ఇత్సీ “ఉం! ఉం! ఉమ్మ్! ఉమ్మ్! ఉమ్మ్! మ్మ్! ఉం! ఉమ్మ్!” అంటూ మూలుగుతూ తన రసాలని వదిలేసి, నా మీద రొప్పుతూ వాలిపోయింది! దాన్నలా ఇంకో రెండు నిముషాలు సేద తీరనిచ్చి, దాన్ని వెన్ను మీద తట్టి లేపుతూ, “ఇత్సీ! ఇత్సీ! లే బుజ్జీ! బొచ్చెడు పని ఉంది! లే” అంటూ దాన్ని లెగ్గొట్టి వళ్ళు విరుచుకుంటూ, ఇంకా రూళ్ళకర్రలా నిక్కబడి ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉన్న మచ్చగాడిని చూస్తూ, “నీయమ్మ! ఇవాళ్టికి దున్నిన పూకులు చాలు! రెస్టు తీసుకోరా!” అని మనసులో అనుకున్నానో లేదో,వాడు ఒకే ఒక సెకండులో వాలిపోయి నేల చూపులు చూడసాగాడు! “ఒహ్! ఇచ్చా స్తంభన కూడా వచ్చిందా!” అని అనుకుంటూ వళ్ళు విరుచుకుంటూ చుట్టూ చూశా! అందరూ ఆల్మోస్ట్ నిద్దర్లో ఉన్నారు! వినూ-అనూ ఇద్దరూ అయితే గుర్రు పెడుతూ ఒకరిని ఒకరు పెనవేసుకుని బొబ్బున్నారు! లల్లీ అవీకి ఇంకా సోది చెబుతోంది! పారూ సినాలిని సులోచని పక్కనే కూర్చోబెట్టి, దాని చరిత్ర బయటకు లాగుతోంది! సులోచని మొహంలో రకరకాల భావనలు! కొంచెం దూరంలో ఇందూ దాని సెక్స్ ఎక్పీరియన్స్ దాని చెలులతో చెబుతోందనుకుంటా, వాళ్ళు సిగ్గు పడిపోతూ నాకేసి దొంగ చూపులు చూస్తూ ఉన్నారు! వాళ్ళని చూడగానే, నాకు కర్తవ్యం గుర్తుకు వచ్చింది! జీపుకు ఆనుకుని, మడికాళ్ళమీద కూర్చుని, నా గురించే ఆలోచిస్తూ, నాకేసే చూస్తూ ఉన్న రోజక్కని “అక్కా! టైమెంతయ్యింది?” అని అడిగా! అది వాచ్ చూసి, “నాలుగున్నర!” అంటూ క్లుప్తంగా అని నాకేసే మళ్ళీ చూడసాగింది! దాని బాధేంటో నాకు అర్థమైపోయింది! జీప్ దగ్గరకి వెళ్ళి, అక్కడ అమ్మా-సుమత్తా మిగిల్చిన అడుగూ బొడుగూ మందు రా కొడుతూ, సిగరెట్ వెలిగించి, రోజక్క పక్కన సెటిలయ్యి, “ఏంటే, అంతలా నన్ను తలుచుకుంటున్నావ్! శివరాం గాడిని లేపేశాం అని బాధపడకే! వాడి ఫ్రెండ్స్ పారూనీ, అనూని కామెంట్ చేస్తుంటేనే ఆపలేక పోయాడు! వాడో వెధవన్నరవెధవ! రేప్పొద్దున్న నువ్వాడిని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.