ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 182

By | August 19, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 182 బలి తతంగం – 1!  అంతే! డ్రగ్స్ వాసన ఘుమాయించి కొట్టసాగింది! దెబ్బకి ఆ వాసనకి లల్లీకీ, నాకూ బుర్ర గిర్రున తిరగడం మొదలెట్టింది! ఇద్దరమూ తూలుతూ ఉంటే, “వినూ! లల్లీ!!” అంటూ అరుస్తూ స్వానీ-పుష్పా ఇద్దరూ వచ్చి మా మొహాలకి పర్రున వాళ్ళేసుకున్న షర్ట్స్ విప్పి ముసుగుల్లా కట్టి, ఇద్దరినీ పొదవి పట్టుకుని వెనక్కి పొదల్లోకి లాక్కెళ్ళారు! అక్కడ మా ఇద్దరి పరిస్థితి చూస్తూనే, ఇందూ ఖంగారు పడుతూ ఉంటే, కొంచెం తేరుకున్న లల్లీ, “ఆగవే ఇందూ! ఏం కాలేదు! అవి మత్తు పదార్థాలు! తగలడుతూ వాటిల్లోంచి వస్తున్న పొగ పీల్చడం వల్ల వచ్చిన తిప్పలంతే! ఖంగారు పడకు” అంటూ, “పదండి ఇక్కడ పనైపోయింది! వెనక్కి పోదాం” అంటూండగా బోలెడు వెహికిల్స్ వస్తున్న శబ్దం వినిపించింది! నేను వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి, ఈ పేలుళ్ళ శబ్దం చాల దూరం వినిపించింది అనుకుంటా! బర్మీస్ ఆర్మీ వస్తోంది! “వాళ్ళతో మనకి యుద్ధం అనవసరం! మన దారి మనం చూసుకుందాం” అంటూ నేను ఇద్దరు స్పృహ తప్పిన టెర్రరిస్టులనీ ఏనుగుల మీద సరిగ్గా సర్ది, “రండే” అంటూ ఒక ఏనుగెక్కా! నాతో పాటు పుష్పం ఎక్కింది! లల్లీ-స్వానీ రెండో ఏనుగెక్కారు! సైలెంటుగా కొంచెం దూరం వెళ్ళాక, ఏం చెయ్యాలో తోచని పసిపిల్లలూ, ఏనుగుల గుంపూ కనిపించాయి! లల్లీ “ఒక్క నిముషం” అంటూ ఏనుగుని ఆగమని, అది కిందకి దిగి, మాతో ఎగురుతూ వస్తున్నా ఇందూ, లోచనులు నలుగురినీ చూస్తూ, “మీ అయిదుగురూ ఈ పిల్లలని వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపించెయ్యగలరా, లేక స్వానీ-పుష్పా కూడా కావాలా?” అని అడిగింది! స్వానీ సమాధానంగా, “చాలా మంది ఉన్నారు! మేమూ ఉంటే త్వరగా పంపించెయ్యొచ్చు!” అని అంది! స్వానీ-పుష్పా గైడ్ చేస్తూ ఉంటే, మిగిలిన అయిదుగురూ స్టార్ లా ఫార్మ్ అయ్యి ఒకళ్ళ చేతులు ఒకళ్ళు పట్టుకున్నారు! స్వానీ-పుష్పా మధ్యలో నుంచుని ఉండగా, అయిదుగురూ మంత్రం చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళల్లోంచి కాంతి పుంజాలు స్వానీ పుష్పల మీద పడి,

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *