ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 183

By | August 24, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 183 బలి తతంగం – 2!  నీల, కపిష ఇద్దరి ప్రాణాలకూ ముప్పుందేమో అని ఖంగారు పడుతూ వస్తున్న హరిత, ఇందీవర ఇద్దరినీ పారూ చూస్తూ, “ఏంటి అమ్మాయిలూ! మీ వాళ్ళని మా దున్నపోతుకే నైవేద్యం పెడతాం కానీ ఎవర్తో మహిషికి అప్పగించే ప్రశ్నే లేదు! ఖంగారు పడకండి” అంటూ, వాళ్ళకి ధైర్యం చెబుతూ, పక్కకి జరగమని, “సులోచనీ, నువ్వు మంత్రాలు చదవ్వే! త్వరగా బలి-ఆత్మల ఆవాహన కార్యక్రమం ముంగించేద్దాం! వీళ్ళిద్దరి బిళ్ళలూ పాకంలోంచి తీసిన గులాబ్జామూన్ల మల్లే ఉన్నాయి! త్వరగా వీళ్ళని కొరుక్కుని తినాలి నేను” అంటూ పారూ అంటూ ఉంటే, లల్లీ వాళ్ళ బిళ్ళలకేసి తొంగిచూడబూతూ ఉంటే, దాని పిర్రమీదొక్కటి కొట్టి, “నువ్వూ నేనూ చూశామంటే, ఇగ వాళ్ళు కన్నెలే అవ్వరు! మరుక్షణం నీ మీదా నా మీదా పడిపోతారు! ఆగాగు!” అంటూ దాన్ని నా కౌగిట్లోకి లాక్కుని “మొదలెట్టు సులోచనీ! నీలా! కపిషా! మీరిద్దరూ కరెక్టుగా పారూ తల నరికే టైం కి కాళ్ళు గాలిలోకి లేపండి” అని చెప్పి అమ్మా వాళ్ళని దగ్గరకి రమ్మని చెయ్యి ఊపి సైగ చేశాను! ఇద్దరూ మా దగ్గరకి వచ్చాక, ఒక వైపున అమ్మా, అమ్మ పక్కనే అమ్మమ్మా, రెండో వైపున లల్లీ నుంచున్నారు! నాకెందుకో తేడాకొట్టి, అమ్మమ్మని నాకూ లల్లీకీ మధ్యన నుంచోపెట్టి, రెండు చేతులూ, అమ్మ మీదోటీ, అమ్మమ్మ మీదోటీ వేసి వాళ్ళిద్దరినీ గట్టిగా పొదవి పట్టుకుని నుంచున్నాను! అబెనీలో ఉన్న సులోచని “ హ్రీం ఆవాహయామి! మహిషీ ఆవాహయామీ క్లీం! మహిషీ ఆవాహయామీ! హ్రీం ఆవాహయామి! మహిషీ ఆవాహయామీ! హ్రీం క్లీం! మహిషీ ఆవాహయామీ!” అంటూ గట్టిగా మంత్రాలు చదవసాగింది! రెండు నిముషాలు మంత్రాలు చదవగానే, కుండ మీద నుంచి చేతులు తీసేసింది సులోచని! కుండలోంచి కొన్ని నీళ్ళ చుక్కలు ఆటొమాటిక్ గా లేచి, కాళ్ళెత్తి నుంచున్న నీల, కపిష, ముంగాళ్ళ మీద కూర్చున్న బలిపశువులు ఇద్దరిమీదా, వెనకాల రెండు చేతులతోనూ కత్తులు పట్టుకుని నుంచున్న పారూ మీద పడిన తరువాత, పక్కనే నుంచున్న మా ఆరుగురి మీదా పడ్డాయి! సులోచని గట్టిగా మంత్రం చదువుతూనే, అది కట్టుకున్న నల్ల చీర కొంగుని పరపరా చించి,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *