ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 186

By | September 12, 2022
telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 186 పద్మిని-చిత్రిణి-శంఖిణి-హస్తిణి – 2!  మా ఇద్దరి వైల్డ్ సెక్సూ చూసి అందరూ వదుల్తున్న బుసలతో గాలి వేడెక్కసాగింది! నీళ్ళల్లో అమ్మతో కలిసి స్నప్నికని కెలుకుతున్న పారూ, అనూ వైపు తిరిగి, “ఇక్కడ మేమందరమూ అప్పుడే పుట్టిన పాపాయిలలా ఉంటే మీరందరూ పెద్ద పత్తిత్తుల్లా బట్టలేసుకుని ఉంటే ఎట్లా? చాలా ఛండాలంగా ఉంది ఈ సీన్! విప్పెయ్యండి విప్పెయ్యండి! వీడెట్లాగూ మనల్ని ఊరించి ఊరించి చంపుతాడు! ఐల్యాండ్ తీసుకుపోనే పోడు! ఎప్పుడో యాట్చ్ లో అడిగాం మనం వీడిని ఐల్యాండ్లో మేమూ దెంగించుకుంటాం బోట్ వెనక్కి తిప్పరా అని! వింటే కదా! ఇదే ఐల్యాండ్ అనుకుని ఎంజాయ్ చేద్దాం! ఎట్లాగూ ఈ అడవిలో ఇంకో నర మానవుడెవ్వడూ రాడు! ఒక వేళ వచ్చినా ఈ షీల్డ్ వల్ల మనం కనపడం! రండి! విచ్చలవిడిగా ఐల్యాండ్లో ఎట్లా ఉంద్దాం అనుకున్నారో, సిగ్గూ-శరం అన్నీ పుట్టింటికి పార్సెల్ చేసేసి, అట్లానే మీకు నచ్చినట్టుగా ఉండండి” అంటూ అందరినీ మోటివేట్ చెయ్యసాగింది! పెద్దీ “పట్టపగలిట్లా ఏంటే! కొంచెం చీకటి పడనీ” అంటూ నసుగుతూ ఉంటే, అనూ పెద్దీ వెనకాల చేరి, “పట్టపగలిప్పుడొచ్చిందా అత్తయ్యా? మా శోభనం అవ్వగానే, ఇంకా పళ్ళు కూడా తోముకోకుండా విన్నూతో దెంగించుకుని వాడి మీద బకెట్టు ఉచ్చ పోసినప్పుడూ పట్టపగలే!” అంటూ సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్ కొంగు పట్టుకుని గిర్రున తిప్పితే హీరోయిన్ చీర ఊడిపోతుంది చూడండీ అట్లా పెద్దీని గిర్రున తిప్పేసరికి, చీర అనూ చేతిలో ఉండిపోయి, లంగా జాకెట్టు మీద గిర్రున తిరుగుతూ వెళ్ళి ధభేల్న చెరువులో పడింది! ఎప్పుడైతే మంగపెద్దీకి వస్త్రాపహరణం జరిగిందో, సుమిత్రత్త “అమ్మో! ఈ మ్యాన్-హాండ్లింగ్ నావల్ల కాదు! బట్టలేసుకున్నా వదల్డు! వేసుకోకపోయినా వదల్డు! నేనే విప్పేస్తానే తల్లీ! నన్నిట్లా తొయ్యకు” అంటూ పద్ధతిగా చీరా జాకెట్టూ లంగా విప్పేసి, నీళ్ళల్లోకి దిగింది! ఇక సుమత్తని ఆదర్శంగా తీసుకుని, నలుగురు నెచ్చలులూ, ఐ మీన్ వినూ-ఇంద్రాణీ-లతికా-శంతనూ నలుగురూ నంగా పుంగా ఐపోయి చెర్లోకి దిగిపోయారు! రోజా-గంగా ఇద్దరూ బట్టలిప్పేసుకుని, ఒక్క పక్కన

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *