ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 188

By | September 22, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 188 సినాలి గతం - అమ్మ మనోగతం -1!  “అయ్యయ్యో!” అంటూ తన తల్లి గుద్ద దెంగుతున్న ఈగ అరిచేసరికి, నేను నా చూపుడు వేలుపై వాటిని ఎక్కించుకుని, “మా అమ్మని దగ్గర దగ్గర అరగంట దెంగా! ఇంకా మీ గుద్ద దెంగుడవ్వలేదా? నాకు అడ్డం వచ్చావంటే, చూసుకో!” అంటూ బెదిరించేసరికి, తల్లి ఈగ, “వద్దు మానవా! అంత పని చెయ్యకు! ఎన్నో యుగాలైనట్టు ఉంది నాకు! ఇప్పుడే ఏడోసారి వాయించడం మొదలెట్టాడు! వాడిని వదిలెయ్యి బాబూ! నీ పుణ్యముంటుంది! ఏదో నీ మాట ప్రకారము వీడు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటే అదే చాలు నాకు!” అంటూ బ్రతిమాలుకుంటుంటే, “సరే! ఇక్కడినుంచి పొండి! నన్ను కెలకమాకండి” అనే లోపే పారూ నా మీద ఎగరసాగింది! అమ్మ పారూకో జెల్లకాయ కొట్టి, “నీయమ్మ! లేవవే! వాడిలో వేడి అట్లానే ఉండనీ! అక్కడ సినాలి దుమ్ము దులపాలి వీడు! ఆగాగు!” అంటూ ముందుకు అడుగేసి తూలేసరికి ఒక్కసారిగా ఇద్దరమూ “అమ్మా!” అని అరిచేసరికి, అమ్మ “ఏమీ లేదురా! తల తిరిగినట్టనిపించింది అంతే! కడుపులో ఏదో వికారంగా కక్కు వచ్చేట్టు కూడా ఉంది!” అంటూ తల పట్టుకునేసరికి పారూ, లేచి, “అన్నయ్యా! అమ్మని ఎత్తుకుని తీసుకురా!” అంటూ నాకు ఆర్డరేసి, చెరువులో దిగింది! నేనూ అమ్మని నా రెండు చేతులలోకీ అడ్డంగా ఎత్తుకునేసరికి, అమ్మ తన రెండు చేతులూ నా మెడచుట్టూ వేసి, పారూ అమ్మ పూరసం నాకడానికి నా మీద పడ్డప్పుడు దాని డిప్ప తగిలి, ఎర్రగా కందిన నా ముక్కుమీదో ముద్దు పెట్టి, “ఒరే! గుర్తుందా! ఐల్యాండ్లో కూడా ఇట్లానే ఎత్తుకున్నావ్!” అంటూ నన్ను ఆట పట్టించడం మొదలెట్టింది! నేను మెల్లగా చెరువులో దిగి, ఒక చేత్తో అమ్మని లాఘవంగా మోస్తూ, రెండో చేత్తో బారలు వేస్తూ ఈదుతూ ఉంటే, అమ్మ నాకేసి మరింత ప్రేమగా చూస్తూ, ఒక చేత్తో నా జుట్టుమీద పడుతున్న నీటి తుంపరలని తుడుస్తూ ఉంది! పారూ మా పక్కనే చేపపిల్లలా ఈదుతూ, “వాహ్! వాహ్! సూపర్ సీన్! ఇది గానీ చూసారంటే అక్కడున్న చాలా మంది పూకులు చింపేసుకుంటారు! టు స్టార్ట్ విత్ మంగ పెద్దీ! వెంటనే పెద్ద ఇంద్రజాదేవి! తర్వాత లతికత్త-శంతనత్త-ఇంద్రాణత్త ఒకళ్ళేంటి? ఎంతోమంది కుళ్ళుకుని చచ్చిపోతారురా! మీ ఇద్దరికీ దిష్టి తగిలేస్తాది! వడ్డు వచ్చేసరికి అమ్మా! నువ్వు కళ్ళు మూసుకో! నేను నడిపే డ్రామా విను! పొరబాటున కళ్ళు తెరిచి చూడమాకు!” అంటూ వార్ణింగ్ ఇచ్చింది! అమ్మ, “అలానేనండీ పుత్రికారత్నం గారూ! మీరేదంటే అదే! ఒడ్డుకు వెళ్ళాక మాత్రం, రమమ్మా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *